Kopie van `Donateursvereniging`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Donateursvereniging
Categorie: Mens en samenleving
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 4


Algemeen nut beogende instelling
Door de Belastingdienst wordt de term `algemeen nut beogende instelling` gebruikt. Goede doelen met deze rangschikking (artikel 24 status) werken ten behoeve van de samenleving. Dit betekent dat ze niet ten bate van één individu werken, maar van een grotere groep. Belangenorganisaties, of een organisatie opgezet om één kind met een bepaalde ziekte te redden, vallen hier dus niet onder, terwijl dit voor sommige mensen wel een `goed doel` kan zijn.
Schenkingen en legaat aan zodanige instellingen zijn vanaf 1 januari 2006 onder voorwaarden vrijgesteld van schenkings- en successierecht.

Fondsenwervende instelling
Een fondsenwervende instelling is een ‘goed doel’ dat om zijn doelstelling te kunnen realiseren particulieren, bedrijven of fondsen benadert om geld of goederen te doneren. De organisatie doet officieel gezegd `een beroep op de publieke offervaardigheid`.

Goed doel
`Goed doel` is een algemene benaming voor een organisatie die eigen of andermans activiteiten ontplooit ten bate van een doel dat een bepaalde doelgroep of instelling ondersteunt die niet of slechts deels wordt gesteund door de overheid of commerciële instellingen. Het doel is niet (rechtstreeks) gerelateerd aan de donateurs - leden.
De term `goed doel` is niet officieel gedefinieerd of beschermd. Zowel officiële stichtingen en verenigingen kunnen deze term gebruiken, als ook grotere en kleinere particuliere initiatieven. Wat iemand `goed` vindt, is persoonlijk en dus subjectief. Bepaalde doelstellingen, zoals sport, cultuur of religie zijn voor sommigen een `goed doel`, voor anderen niet.

Vermogensfonds
Een vermogensfonds beheert eigen vermogen en besteedt de opbrengst daarvan volgens de doelstelling. Vermogenfondsen doen niet aan actieve fondsenwerving, maar kunnen eventueel wel fondsen van anderen aannemen.
De zogenaamde `hybride fondsen` hebben een eigen vermogen dat ze inkomsten verschaft en daarnaast doen ze ook aan actieve fondsenwerving.