Kopie van `Civiq Instituut Vrijwillige Inzet`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Civiq Instituut Vrijwillige Inzet
Categorie: Mens en samenleving > Vrijwilligerswerk
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 5


Burenhulp
Burenhulp is te beschouwen als een vorm van vrijwillige inzet waarbij het vaak gaat om spontane, kortstondige hulp. Burenhulp richt zich op mensen die in nood zitten, hulp nodig hebben, en daarvoor niet op de spontane inzet van vrienden of familie kunnen rekenen.

Vrijwilligers in de zorg
Vrijwilligers in de zorg werken meestal vanuit het georganiseerde verband van een vrijwilligersorganisatie zoals het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem en Humanitas of vanuit een welzijnsorganisatie. De laatste jaren ontstaan vaker kleine initiatieven specifieke activiteiten als huiskamerprojecten voor verstandelijk gehandicapten en wordt ook wel ‘burenhulp’ opgezet.

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersbeleid is het beleid van een organisatie die met vrijwilligers werkt. Zo kan een welzijnsinstelling een vrijwilligersbeleid hebben voor de vrijwilligers die verbonden zijn aan haar organisatie. Maar ook de sportclub zal veelal werken volgens haar vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of (de kwaliteit van) de samenleving.

Vrijwilligerswerkbeleid
Vrijwilligerswerkbeleid is het gemeentelijke beleid op het terrein van vrijwilligerswerk. Hierbij gaat het om het brede veld van vrijwilligerswerk, dus niet alleen om de vrijwillige zorgsector. Vrijwilligerswerk is nauw verbonden met het thema civil society en speelt op deze wijze dwars door alle prestatievelden heen.