Kopie van `VHIC`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


VHIC
Categorie: Management > Informatiemanagement
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 21


Ao
Zie Administratieve Organisatie.

Applicatie architectuur
De architectuur van toepassingsprogramma`s.

Applicatielaag
Een bibliotheek van alle applicaties die door leveranciers op de markt worden aangeboden en worden gebruikt voor de uitvoering van werkprocessen.

Bsd
Zie Basisselectiedocument.

Classificatie
Systematische identificatie en ordening van bedrijfsprocessen of handelingen en-of archiefbescheiden in categorieën overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedureregels weergegeven in een classificatiesysteem.

Classificatienummer
Rangschikkingskenmerk, afkomstig uit een classificatie, dat aan een document, zaak of dossier wordt toegekend. Classificatieschema Een schema dat een overzicht geeft van alle klassen en subklassen van een classificatie.

Classificeren
Het ontwerpen en samenstellen van classificaties.

Dcom
Distributed Common Object Model. Proprietary middleware-standaard van Microsoft voor het aanroepen van functies over verschillende, onder Microsoft Windows draaiende, machines heen.

Dms
Zie Document Managementsysteem

Gfo
Zie Gemeenschappelijk Functioneel Ontwerp.

Http
Hyper Text Transfer Protocol. De standaard waarmee browsers en webservers informatie uitwisselen. De standaard wordt onderhouden door het World-wide web Consortium (W3C).

Identificatie
Beoordelen van een ontvangen of opgemaakt document op belang voor de bedrijfsvoering of verantwoording van de organisatie.

J2ee
Java 2 Enterprise Edition. Open middleware-standaard om Java-programma´s, over platformen heen, functies van elkaar te laten aanroepen. De standaard wordt onderhouden door Sun Microsystems.

Osi
Open System Interconnection. Het Osi-referentiemodel is opgesteld door Iso en beschrijft zeven lagen (niveaus) van communicatie tussen open systemen.

Overbrenging
Vervoeren van archiefbescheiden van de ene naar de andere locatie.

Overbrenginstermijn
Termijn van overbrenging die aanvangt op het moment dat het jongste document in het dossier de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt.

Pda
Personal Digital Assistant. Een computer in zakformaat waarmee een agenda, adressenlijst, notities en dergelijke kunnen worden bijgehouden.

Rma`s
Zie Recordsmanagement Applicaties.

Rpc
Remote Procedure Calls. Het aanroepen van functies over platformen heen. Eveneens een proprietary standaard van DEC.

Rsdi
Zie Structuurplan Documentaire Informatievoorziening.

Xml
Zie Extensible Markup Language.