Kopie van `Bouwkundige begrippen in beeld`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Bouwkundige begrippen in beeld
Categorie: Bouw en Constructie > Bouwkundige begrippen in beeld
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 173


kierstandhouder
Sluitwerk voor anti-inbraak waardoor het raam of de deur op een kier kan blijven staan.

kiezelbak
Een bak die toegepast wordt bij een plat dak waarop een ballastlaag van grind is aangebracht. De afvoerpijpen sluiten hierop aan waardoor het grind niet in de afvoerleiding kan vallen. Geheel rechts een kiezelbak met uitloop. kijl Ook: kiel. Zie wig.

kikker
1. Bij naar binnen draaiende houten ramen of deuren is ivm. de waterkering de onderdorpel of weldorpel meestal dikker dan de stijlen. Wanneer de ramen of deuren dmv. een stolpnaald sluiten worden de verbrede onderdorpels ter plaatse van de stolpnaald voorzien van een over de dorpels vallend aansluitstukje: de kikker. Afbeelding rechts uit P.S. Bot...

kil
De snijlijn ter plaatse van een inspringende hoek in het dakvlak. Zie allerlei termen in relatie tot het dak (figuur A.4). Verg. kilgoot, kilkeper.

kilgoot
De goot die ter plaatse van de kilkeper wordt aangebracht. Deze goten lopen meestal schuin af en bevinden zich in de overgang (kil) tussen twee naar binnen gerichte dakvlakken. De bekleding van kilgoten bestaat voornamelijk uit lood en zink. Zie verder bij goot.

kilkeper
1. De balk ter plaatse van de kil waarop de gordingen van het dak aansluiten. Voorbeeld. 2. De inspringende hoek tussen twee dakvlakken ofwel de inwendige hoek tussen twee dakschilden (zie kil). Afb. Houtbouwelementen en Lafarge.

kim
, kimanker De aansluiting ter plaatse van de wand en de vloer. Voor bevestiging in de wand past men een kimanker toe (tekening rechts), dat na of tijdens het betonstorten gedeeltelijk in de verse beton drukken.

kimblok
Een bouwblok dat bij de kim toegepast wordt, een soort `startblok` om op de juiste hoogte te komen met de overige blokken, bv. bij kalkzandsteenelementen.

kimlaag
Ook: kimstrook. De eerste laag stenen of blokken van een gebouw. Deze laag wordt, over de hele omtrek van een gebouw, in een mortelbed (M3 bij blokken, M1, M2 of M3 bij bakstenen) perfect waterpas geplaatst, waardoor onregelmatigheden van de ondergrond opgevangen worden. Foto Xella. Verg. paslaag.

kimstrook
1. De dakbedekking op een plat dak is in de aansluiting van het dak en de opgaande dakrand of het opgaande metselwerk extra kwetsbaar. Bij bitumineuze bedekkingen wordt daarom ter plaatse een extra strook geplakt welke ca. 15 cm op het dak doorloopt. Dit is de kimstrook. Foto Rubin Willemsen. 2. Zie kimlaag. kinderbalk Ook: kinderbint. Kinderbalke...

kistwerk
Zwaar muurwerk met een gemetseld binnen- en buitenspouwblad waarbij de zeer dikke spouw gevuld is met zand, stenen en puin. In later tijden werd het vulmateriaal met mortel gemengd waardoor een nog stabieler muur werd verkregen. In Nederland werd vroeger bv. de stadsmuur wel opgebouwd uit kistwerk met soms daarachter nog een aarden wal als extra ve...

kit
Lijm- en afdichtingsmateriaal, meestal toegepast om voegen en naden tocht- en vochtdicht af te sluiten. Naast allerlei zgn. speciale lijmen en kitten bestaat er Tec7, de haarlemmerolie onder de kitten: - alles in één: vervangt montagelijm, houtlijm, P.U.-lijm, siliconenkit, sanitairkit, acrylaatkit en butyleenkit - alles verlijmen, monteren en afdi...

LMV
De Landelijke Makelaars Vereniging is een vereniging waarin ca. 500 registermakelaars zijn georganiseerd. Het doel van de LMV is het behartigen van de belangen van de aangesloten makelaars en hun cliënten. De keuze LMV woningaanbod op de LMV-site leidt naar vele woningen. Zie ook woningaanbod. loft Term om een bewoonbare zolderverdieping aan te gev...

LTA
De lichttoetredingsfactor of LTA-waarde van een raam- of beglazingssyteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek. Voor blank enkel glas bedraagt de LTA-waarde 0,9; voor HR++ glas bedraagt de LTA-waarde 0,7 tot 0,8. Tekst SenterNovem. Zie bij ZTA.

LTV
LTV staat voor Lage Temperatuur Verwarming. Voordeel van LTV is dat het water niet zo sterk in temperatuur verhoogd hoeft te worden alvorens het in de centrale verwarming wordt `rondgepompt`. Extra voordeel is dat LTV goed uitpakt voor mensen met gevoelige luchtwegen omdat er minder zwevend stof is en huismijt door droge vloer niet aantrekkelijk vi...

mbzh
Aanduiding voor `moeilijk brandbaar, zonder halogeen` of `moeilijk brandbaar zero halogen`. Een mbzh-kabel is een elektriciteitskabel waarvan de buitenmantel moeilijk brandbaar en zelfdovend is. Bij een kabel van het type mbzh-extra zal bij bundeling van de kabels zal in geval van brand het vuur zich maar beperkt via de kabels verspreiden, zelfs a...

mdf
MDF (Medium Density Fibre Board) bestaat uit houtvezels en kunsthars geperst tot een plaat. MDF is homogener dan spaanplaat en het oppervlak is zeer glad. Het is in allerlei vormen te zagen of frezen zonder dat de zijkanten gaan brokkelen. Het wordt ook `middelhardboard` genoemd. Oorspronkelijk werd MDF door de meubelindustrie gebruikt. Nu wordt he...

mv
Zie mechanische ventilatie. mystats(1,20702,'joostdevree','2',''); Website statistieken home versie 28-10-2007

nhl
NHL staat voor Nederlands HandelsLood. De dikte van het lood wordt aangegeven in kg per vierkante meter. Veelgebruikt zwaarten zijn 12, 15 , 18 en 20 kg-m2. De voorkeur gaat vaak uit naar de zwaarte 18. Soms gebruikt men nog wel de oude benaming maar 15 ponds lood heeft een massa van 15 kg en niet 15 pond (7,5 kg). Zie standaardmaten bladlood en ...

nmda
NMDA staat voor Niet Meer Dan Anders. Dit principe wordt gebruikt bij de levering van bv. (duurzame) warmte of koude en eventueel warm tapwater, waarbij de afrekening plaatsvindt op basis van een fictief bedrag dat de gebruiker ook kwijt zou zijn aan een gangbare, traditionele installatie. Het is een term die in het kader van duurzaam bouwen wordt ...

nmp
NMP staat voor Nationaal Milieubeleidsplan. In het NMP van 1989, het NMP-Plus van 1990 en de bijlagen daarbij zijn maatregelen opgesteld die gericht zijn op duurzame ontwikkeling van de bouw in Nederland. Bijna elk jaar verschijnt een NMP waarbij de accenten wat verlegd worden. Met de Toekomstagenda Milieu (2006) kiest het kabinet voor een meer he...

NVB
Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers, een vereniging van bouwbedrijven die geen aannemer zijn maar die voor eigen risico bouwen.

NVM
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed en vastgoeddeskundigen, de grootste vereniging van makelaars. De meer dan 3700 leden kunnen hun woningaanbod op de voor iedereen toegankelijke site funda plaatsen. Zie ook woningaanbod.

NVOB
Oude naam van de Stichting BouwGarant. NVOB stond voor Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, een algemene aannemersvereniging waar iedere bouwonderneming lid van kon zijn. Tot de vereniging behoorden vooral de kleine en middelgrote bedrijven in de bouwsector. mystats(1,20702,'joostdevree','2',''); Website statistieken home versi...

ocriet
Zie granito en Ocriet. oeil de boeuf Ook: ossenoog. 1. Klein rond of ovaal of achthoekig raam, vaak in een verdiepingmuur van een gebouw, soms met spijlen, zodat een deel van het venster open kan. 2. Ronde Franse klok met een redelijk grote rand.ojief
Ook: ogief, vloeilijst. Een profiel of afwerking die hol én bol is. Anders gezegd: een profiel waarvan de kromming in dwarsdoorsnede half hol half bol is. Vooral toegepast in de Gotiek. Zie voor verschillende profielen, hollijst en kraal.

oksaal
Oude schrijfwijze: oxaal. Een gemetselde of houten afscheiding tussen het koor en het schip van een kerk, waarover een galerij loopt die via een trap vanaf het koor bereikbaar is. Vaak is een orgel op het oksaal geplaatst. olivinezand Zandsoort die, eventueel gemengd met water om stofvrij te reinigen, wordt toegepast om gevels of vloeren met coati...

oldambster boerderij
Boerderijen van het Oldambtster type zijn omstreeks 1720 vanuit Oost-Friesland in Oost-Groningen ingevoerd. Bij dit boerderijtype liggen woonhuis en schuur in elkaars verlengde. Het woonhuis is meestal smaller dan de schuur. De karakteristieke verspringingen van de zijgevels die het verschil in breedte overbruggen, worden krimpen` genoemd.` Foto e...

omgekeerd dak
Ook: omkeerdak. Een omgekeerd dak is een dakconstructie waarbij de isolatielaag op de waterkerende laag is aangebracht. Het is een bijzondere vorm van een warm dak. Deze constructie dient altijd geballast te worden. Omgekeerde daken komt men tegen bij o.a. dakterrassen en parkeerdaken. Geschikte isolatie voor het omgekeerd daksysteem is harde XPS (...

omkeerdak
Zie omgekeerd dak.

osb
Ook: chipboard, vlokkenplaat. OSB (Oriented Strand Board) bestaat uit drie lagen houtsnippers met lijm gebonden. De 10 cm lange houtsnippers liggen per laag in één richting, kruislings op de vorige laag. Toepassingen: constructiemateriaal, vloeren, wand- en dakelementen, tijdelijke omheiningen voor bouwplaatsen, pallets, tafelbladen, keukens. Het ...

overdimensionering
1. De maten van een object dermate groot kiezen dat er geen enkel risico bestaat dat het object fataal wordt aangetast of uitgeput. In tijden dat er geen nauwkeurige sterkteberekeningen bestonden, was dit de manier om een gebouw te bouwen dat de eeuwen trotseerde. Vaak werd op basis van ervaringen gebouwd. Denk hierbij ook aan de dikke pijlers van ...

overgangsweerstand
Begrip uit de bouwfysica. Bij transport van warmte-energie door een bouwmateriaal is er sprake van drie soorten weerstand: de weerstand bij intreding dus vanuit de lucht in het materiaal, de weerstand welke het materiaal biedt tegen dit transport, en de weerstand bij uittreding en weer overgaan op de omringende lucht. De weerstanden bij intreding e...

overpan
De bovenste pan van een holle-bolle pannendak, dus de bolle pan, die de naad tussen de holle pannen afdekt.

overspannen water
Bij het heien door vooral slecht waterdoorlaatbare grond of met water verzadigd zand bestaat kans op het vormen van overspannen water: door het heien wordt de grond in snel tempo samengedrukt, de grond kan minder water bevatten, de wrijving van de korrels vermindert (de korrelspanning wordt kleiner) en er treedt rond de paal en aan de paalvoet wate...

overspanning
1. Ook: spanning, spanwijdte. De overspanning is de te overbruggen afstand van een ruimte (foto's links). Het gaat om de vrije ruimte die overspannen wordt tussen de steunpunten van een gewelf, kapconstructie, brug, viaduct, fundering e.d. Steunpunten zijn bv. kolommen, pijlers, consoles. Foto's Heijmans Bestcon, Deman. Zie ook boog. 2. Een spanni...

overstroom
Een elektrische stroom die groter is dan de toelaatbare stroom, bv. groter dan 16 A. Verg. overspanning waarbij de spanning bv. groter is dan 230 V.

oxaal
Oude schrijfwijze van oksaal. mystats(1,20702,'joostdevree','2',''); Website statistieken home versie 10-10-2007

PKWV
Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk kan worden gebruikt om woningen in bestaande bouw en nieuwbouw effectief te beveiligen. Wonderlijk is evenwel dat de politie zich hiermee bezighoudt: tijd en geld die hieraan besteed worden kan waarschijnlijk beter benut worden door degenen die diefstallen plegen daarvan te weerhouden. Het is immers nog ...

pneumatisch
Aangedreven door luchtdruk.

PTFE
Ptfe is PolyTetraFluorEthyleen, een op fluorcarbon gebaseerd polymeer. PTFE's mechanische eigenschappen zijn laag in vergelijking met andere plastics, maar de invloed van de temperatuur is gering (bereik van -70ÝC tot +200ÝC). Verder is het zeer goed bestendig tegen chemische stoffen. Toepassingsgebieden van Ptfe zijn o.m. Teflon (met toevoegingen)...

PV-paneel
Ook: zonnecellen, zonnepaneel, fotovoltaïsche cellen, fotovoltaïsche paneel. PV staat voor photo voltaic (fotovoltaïsch). Een PV-paneel bestaat uit een groot aantal zonnecellen en kan door het fotovoltaïsche principe van deze cellen uit (zon)licht elektriciteit genereren. Een PV-systeem bestaat weer uit een aantal PV-panelen. PV-panelen zijn er in...

PVC
PVC staat voor Polyvinylchloride en is een thermoplast kunststof. Het kan onder meer via spuitgieten gefabriceerd worden. Het is vrij goedkoop en breed inzetbaar. PVC heeft als voordelen dat het goed verwerkbaar is, weinig brandbaar en zelfdovend en dat het niet permeabel (doordringbaar) is voor zeer veel stoffen waaronder oliën. PVC heeft als na...

PvE
PvE is het letterwoord voor programma van eisen.

rhombisch
Oude spelling van rombisch.

RVOI
RVOI staat voor Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau en is een uitgave van het KIvI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs). Zie Bouw Knooble voor een uitgebreide omschrijving.

rvs
Ook: RVS. Verkorting van de term roestvast staal, een legering van ijzer met met de eigenschap dat het staal niet meer oxideert. Er zijn verschillende soorten rvs. Een veelvoorkomend type is het austenitisch roestvast staal. Austenitisch roestvast staal bevat naast ijzer 16-26% chroom en 4-22% nikkel. Het staal omvat een groot aantal ijzerlegerin...

rwa
1. Ook: RWA, brandventilatie. Rook- en warmteafvoer. Een RWA-systeem zorgt voor de afvoer van hete rookgassen waardoor: een rookvrije vluchtweg wordt gegarandeerd, de gebouwconstructie beschermd wordt tegen bezwijken, de brandweer gericht kan blussen (dit wordt een binnen-aanval genoemd) en de rook- en brandschade aan inventaris beperkt wordt. 2. R...

sbs-gemodificeerd bitumen
SBS staat voor Styreen Butadieen Styreen. Dit is een rubberachtige kunststof (elastomeer) die elastisch is en bij omgevingstemperaturen zeer soepel en buigzaam. Door penetratiebitumen of zacht bitumen te mengen met SBS (circa 10%) ontstaat SBS-gemodificeerd bitumen. SBS gemodificeerd bitumen heeft een elastisch karakter gekregen, maar ook de hecht...

SFB-groep
Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid. SFB Groep is uitvoerder van pensioen- en arbeidsvoorwaardelijke regelingen, onder meer voor de bouw en verwante sectoren. Sinds 1 juni 2005 heet SFB: Cordares.

sgraffito
Een techniek waarbij in verschillend gekleurde pleisterlagen wordt gekrast en zodoende figuren e.d. ontstaan.`Sgraffito` is het Italiaanse woord voor `gekrabd`. Vooral in de 16de eeuwse Renaissance werd sgraffito toegepast. Een woning met sgraffito doet m.i. vaak onecht aan en lijkend op tatoeages.

sjabloon
Zie mal.

skeletbouw
Een bouwsysteem waarbij de draagconstructie meestal bestaat uit een houten, stalen of gewapend betonnen skelet (geraamte). De muren hebben geen dragende functie meer. Het skelet bestaat uit kolommen en liggers. Het gewicht van het gebouw wordt door het geraamte gedragen (geconcentreerde krachtenafdracht, in tegenstelling met de geconcentreerde krac...

T-venster
Na 1850 kwam industrieel gemaakt glas op de markt, dat goedkoper was en het mogelijk maakte om ook in de schuiframen van eenvoudige huizen maar twee ruiten in de breedte te plaatsen. Het vaste bovendeel, het bovenlicht, werd van één enkele ruit voorzien. Het onderste deel van het T-raam werd echter ook vaak toegepast met naar buiten opendraaiende r...

U-waarde
De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt U, uitgedrukt in W-m²K. De oude benaming is k-waarde. De U-waarde geldt voor een vloer-, wand- of dakoppervlak en is de waarde omgekeerd aan de som van de verschillende samenstellende R-waarden: U=1-Rtotaal. Rtotaal is de som van de weerstanden van de materiaallagen, de overgangsweerstanden binnen en bu...

uhsb
Ultrahogesterktebeton, zie bij hogesterktebeton.

ultrahogesterktebeton
Ook: UHSB, ultra-high performance concrete (UHPC), ook wel ultrahogesterkte staalvezelbeton. Zie bij hogesterktebeton.

uta
UTA staat voor Uitvoerend Technisch Administratief. Meestal wordt de term gebruikt in de vorm van UTA-personeel, bv. werkvoorbereider, uitvoerder, planner, calculator of projectleider. UTA-personeel wordt steeds belangrijker in het bouwbedrijf. Het bouwbedrijf raakt meer betrokken bij de voorbereiding van projecten zoals bouwplanontwikkeling, gron...

V-dak
Een dak waarbij de dakvlakken elkaar in het midden op een laag punt snijden. Foto uit het boek Architecture Now! van Taschen. Zie ook dakvormen. Eng. butterfly roof

VB
Voorschriften Beton.

VBO
Vereniging van makelaars in onroerend goed. Zie ook woningaanbod.

VT
VT staat voor Verticaal Transport. Onder verticaal transport zijn globaal vatten onder liften en kranen. Soms ligt de nadruk op `verticaal`, in andere gevallen op `transport`. Liften zijn o.m.: alle `normale` liften in gebouwen, bouwliften e.d. Kranen zijn o.m.: hoogwerkers, verreikers, mobiele torenkranen e.d. Foto's Verticaal Transport Nederlan...

wbdbo
Wbdbo staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag, een onderdeel van het Bouwbesluit in het kader van de brandveiligheid. Zie ook brandcompartiment.

wbp
De letters WBP bij multiplex staan voor Water Boiled Proof. Dit wil zeggen dat het multiplex verlijmd is met een lijm waardoor het multiplex minimaal 72 uren in een kookproef kan doorbrengen, zonder dat de verschillende lagen van het multiplex losraken (ontlijmen). De aanduiding WBP is nodig om het multiplex buiten te kunnen gebruiken. Daarom wordt...

wgh
De Wet Geluidshinder of Wgh (onjuist benoemd als Wet Geluidhinder) beoogt voorkoming en bestrijding van geluidshinder. Er zijn drie aandachtsgebieden: - Bestrijding aan de bron, dwz. de geluidveroorzaker minder geluid laten voortbrengen, maar ook via bv. geluidsschermen. - Maatregelingen in het overdrachtsgebied. Zonering vormt een verbinding tusse...

xella
Verschillende soorten bouwmaterialen: kalkzandsteen (silka), cellenbeton (Ytong), droogbouwsystemen (fermacell). Zie Xella.

xps
XPS staat voor Extruded Poly Styreen. Er is blauw, grijs of roze Styrofoam, de merknaam van producent Dow chemical. Of Styrodur van BASF. De structuur van dit schuim is harder en dichter, bestaat uit massief schuim met ertussen zeer kleine belletjes. Het wordt ook gebruikt als isolatiemateriaal in de bouw. XPS is in aankoop duurder dan EPS, echter ...

ytong
Een merk van cellenbetonblokken, onderdeel van Xella. mystats(1,20702,'joostdevree','2',''); Website statistieken home versie 18-09-2007

Z-profiel
Een Z-profiel is een meestal stalen balk waarbij in dwarsdoorsnede een Z is te lezen. De tekening links heeft twee Z-profielen. De tekening rechts omvat: 1 houten rachel, 2 klemplaat, 3 Z-Profiel, 4 T-Profiel. Zie ook H-profiel. Veel voorkomende profielen zijn H-, I-, L-, T- en Z-profielen.

zta
De zontoetredingsfactor of ZTA-waarde van een raam of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zonnestraling (zowel directe als diffuse straling). Voor blank enkel glas bedraagt de ZTA-waarde 0,8; voor HR++ glas bedraagt de ZTA-waarde tussen de 0,6 en 0,7. Hoe hoger de ZTA hoe meer zontoetreding in de winter (...

zuil
Een meestal ronde kolom of drager met een massieve schacht, die op een voetstuk of basement rust en bekroond wordt door een kapiteel. Een zuil heeft een dragende functie. Zie de vijf orden. Eng. column, pillar

zvb
Zie zelfverdichtend beton.

zzp
Zelfstandige zonder personeel. In de bouw worden veel zzp-ers ingehuurd, freelancers, vakmensen in de bouw. Ook in de sector dienstverlening komen steeds meer zzp-ers voor. Voor meer informatie zie zzper, een ontmoetingsplaats zowel zzp-ers als aannemers die zzp-ers zoeken. Door het verbeterde werkklimaat in Europa zijn er uiteraard zowel Nederlan...