Kopie van `Nibud scholieren - woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nibud scholieren - woordenlijst
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 14


AOC
Agrarische opleidingen centrum is vergelijkbaar met een vakschool en leidt op tot alle beroepen in de agrarische sector. AOC`s verzorgen opleidingen voeding, natuur en milieu.

aparte klassen
De inspectie publiceert van iedere school voor voortgezet onderwijs in een bijlage bij de kwaliteitskaart hoe het eerste jaar van die school eruit ziet. Zijn er bijvoorbeeld allemaal aparte klassen voor havo en voor vwo of zijn er samengestelde klassen voor vmbo-t-havo-vwo

AZC-scholen
`Asielzoekerscentra-scholen. Scholen voor kinderen van asielzoekers, verbonden aan asielzoekerscentra

BVE
zie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

cultuureducatie
Onder cultuureducatie vallen `al die activiteiten die bijdragen aan het leren omgaan met kunst: het zelf leren maken van kunstprodukten (actief), het leren kijken-luisteren naar kunstprodukten (receptief) en het leren beoordelen van het kunstprodukt (reflectief)`, zowel binnen het reguliere onderwijs als in de buitenschoolse sector.

CvI
zie Commissie voor de Indicatiestelling.

hbo
`Hoger beroepsonderwijs.` Beroepsgericht onderwijs dat gevolgd mag worden na het behalen van een havo diploma of hoger. De opleidingen leiden op voor een beroep (leraar basisschool, commercieel econoom, verpleegster). `

mbo
middelbaar beroepsonderwijs

OER
Onderwijs- en examenregeling

vmbo
`Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Per 1 augustus 1999 zijn vbo, mavo en sommige vormen van voortgezet speciaal onderwijs samengevoegd tot het vmbo. Deze vernieuwing is erop gericht de aansluiting tussen het voormalig mavo-vbo-vso op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te verbeteren. In het vmbo kiest een leerling na de basisvorming een leerweg. Er zijn vier leerwegen: de theoretische, de gemengde, de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte.

vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium waarbij je op het gymnasium Grieks en Latijn krijgt.

WBO
`Wet op het basisonderwijs` De Wet op het basisonderwijs is vervallen en vervangen door Wet op het primair onderwijs`

WPO
Wet op het primair onderwijs

WVO
Wet op het voortgezet onderwijs