Kopie van `World Travel - Islam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


World Travel - Islam
Categorie: Religie en filosofie > Islam
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 43


Adat
Gewoonterecht

Ahl al-kitab
Christenen en joden of `mensen van Het Boek`

Allah
Al-illa, God

Caliph
Kalief, opvolger van Mohamed

Dar al-Islam
Het huis van de islam

Fatimiden
Afstammelingen van Fatima, dochter van Mohamed

Hadith
De uitspraken van Mohamed

Hadj
De bedevaart naar Mekka

Hanbali, Hanafi, Maliki en Sjafi
Rechtsscholen. Maliki en Hanafi minst orthodoxen

Harem
Heilig en verboden

Hijra
Vlucht Mohamed naar Mekka, begin islamkalender

Idjima
Islamitisch rechtsgeleerde

Imam
Hij, die het gebed leidt

Jihad
Heilige Oorlog

Ka`ba
Kubus op marmer voetstuk met heilige steen

Khutba
Wekelijkse vrijdagmiddagsermoen; belangrijkste gebedsdag

La illah illa Allah
Er is geen andere god dan Allah

Liwans
Overdekte hallen in een moskee

Marabout
Heilige man

Medina
Afgeleid van Madinat-al Nabi, stad van profeet

Mekka
Heilig centrum van islam, geboortestad van Mohamed

Mellah
Joodse wijk in de Medina

Mihrab
Wijst in moskee de richting van Mekka aan

Minaret
Afgeleid van `menara` of lichttoren.

Minbar
Plaats van waarop imam khutba predikt

Moeëddzin (muezzin)
Hij die vanuit de minaret tot het gebed oproept

Moskee
Ook djami, djeema, cami

Moslem
Hij die zich overgeeft aan de wil van God

Moussem
Bedevaart naar het graf van een Marabout

Profeet
Mohamed, Ibrahim (Abraham, Moesa (Mozes)

Qibla
Heilige zwarte steen die Ibrahim (Abraham) kreeg van Gabriel

Qur`an
Wat geciteerd werd. Koran, heilig boek moslims

Salaat (sala)
Het vijfmaal per dag verplichte gebed

Sawm
Ramadan, tijdens 9de maand van moslimkalender

Shahada
Geloofsbelijdenis

Shari`a
Islamwet: shari`a = weg naar water; sharia= straat

Sheikh
Islamitisch leider, hoofd moskee

Sheriff
Afstammeling van de profeet

Sunna (soenna)
De geschreven wetten van Mohamed

Sura (soera)
Een hoofdstuk van de Sunna

Wali
Heilige man of heilige

Zakaat
Verplichte aalmoes voor de armen

Zawiyya
Religieuze broederschap rond een Marabout