Kopie van `Ontslag.nl`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ontslag.nl
Categorie: Management > Werk/ontslag
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 10


Anciënniteitsbeginsel
Ook wel het ‘last in first out’ principe genoemd. Dit belangrijke beginsel zegt dat als er sprake is van vergelijkbare, uitwisselbare functies, eerst die werknemer voor ontslag moet worden voorgedragen die de minste dienstjaren heeft. Met andere woorden: de werknemer met de meeste dienstjaren heeft in principe de sterkste rechten opgebouwd. Bij een ontslag van meer dan 10 werknemers wordt vaak het afspiegelingsbeginsel toegepast.

CWI
Centrale organisatie Werk en Inkomen (vroeger: Arbeidsvoorziening). De CWI kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen. De CWI is tevens de instantie waar u zich als werknemer moet inschrijven als werkzoekende na uw ontslag. Via de CWI kunt u vervolgens een WW-uitkering aanvragen.

Eervol ontslag
Een ontslaggrond voor ambtenaren waarbij er recht bestaat op WW en op een bovenwettelijke uitkering.

Gouden handdruk
Zie ontslagvergoeding.

Outplacement
Activiteiten die erop zijn gericht om de werknemer buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. Bij reorganisaties wordt outplacement veel toegepast.

Overgang van onderneming
Er is sprake van een overgang van een onderneming als een bedrijf of een onderdeel daarvan wordt overgenomen door een ander bedrijf. Bij een overgang van een onderneming gaan de arbeidsovereenkomsten van alle betrokken werknemers mee over inclusief alle daarbij behorende arbeidsvoorwaarden.

Second opinion
Zie deskundigenoordeel.

UWV
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De instantie die belast is met het beoordelen, toekennen en uitbetalen van werknemersverzekeringen.

Wederzijds goedvinden
Een afspraak tussen de werkgever en werknemer om in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

WW
Werkloosheidswet. Afhankelijk van zijn arbeidsverleden kan de werknemer gedurende een bepaalde periode na ontslag een WW-uitkering ontvangen. Om te berekenen hoe lang en hoe hoog uw WW-uitkering is, klikt u hier.