Kopie van `Consumentenbond - Zorgverzekeringen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Consumentenbond - Zorgverzekeringen
Categorie: Medisch > Zorgverzekeringen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 6


AWBZ-verzekerde
Iedereen die op grond van de AWBZ is verzekerd, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de AWBZ is in beginsel iedereen verzekerd die rechtmatig in Nederland woont of die loonbelasting in Nederland betaalt. Als AWBZ-verzekerde bent u automatisch door de wet verzekerd voor langdurige zorg. Zie ook Verzekeringsplichtig en AWBZ.

Cure/curatieve zorg
Geneeskundige zorg, veelal kortdurend, die gericht is op herstel. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedere Nederlander voor deze zorg verzekerd is. (vergelijk: Care).

Functiegerichte aanspraak
Functiegerichte aanspraak is een aanspraak die de aard, inhoud en omvang van de verzekerde zorg omschrijft maar niet door wie en hoe die zorg wordt verleend. Daarmee krijgen zorgaanbieders en -verzekeraars meer ruimte om doelmatige zorg op maat te leveren.

Kinderen
Kinderen zijn personen onder de 18 jaar. In de Zorgverzekeringswet zijn kinderen wel verplicht verzekerd maar betalen geen premie. Degene die het gezag uitoefent, meestal een ouder, moet ervoor zorgen dat het kind is verzekerd.

Kinderpremie
Kinderpremie is de Rijksbijdrage van de overheid ter financiering van de premie voor kinderen jonger dan 18 jaar. De Rijksbijdrage wordt gestort in het Zorgverzekeringsfonds.

Zvw
Afkorting van Zorgverzekeringswet