Kopie van `Schoolweb - studeren`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Schoolweb - studeren
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 18


Accreditatie
Een keurmerksysteem waarbij opleidingen een stempel van goedkeuring krijgen als ze voldoende kwaliteit leveren. De Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO) is verantwoordelijk voor de beoordeling van studies en moet alle opleidingen gaan keuren.

Bachelor
Internationaal erkende titel die een student in Nederland krijgt na voltooiing van een vierjarige HBO-opleiding of een driejarige WO-opleiding. Universitaire alfa- en gammastudenten krijgen het achtervoegsel ‘of Arts’ (BA), bèta- en techniekstudenten krijgen het achtervoegsel ‘science’ (BSc).

Bama
Populaire afkorting voor bachelor-master, het twee-cycli model voor universiteiten en HBO-instellingen dat in september 2002 in Nederland is ingevoerd.

Bologna-verklaring
Een in 1999 door 29 Europese ministers ondertekend geschrift waarin wordt afgesproken het Europese hoger onderwijs beter vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken door de invoering van het bachelor-master systeem. Met deze verklaring legden alle ondertekenaars – onder wie ex-minister van Onderwijs Hermans – zich vast het twee-cycli model voor 2009 in hun land in te voeren.

Doorstroommaster
Masteropleiding die een student mag volgen nadat hij of zij de bijbehorende bacheloropleiding heeft afgerond. Elke Nederlandse universiteit heeft zich verplicht studenten die een bacheloropleiding volgen minstens één doorstroommaster aan te bieden.

ECT
Afkorting voor European Credit Transfer. Dit is een Europees systeem waarin studiepunten worden uitgedrukt in cijfers. 60 ECT’s staan gelijk aan een jaar studie. Wie een bachelordiploma wil behalen moet bijvoorbeeld 180 ECT’s verzamelen. Voor een masteropleiding in de bètarichting of een onderzoeksmaster geldt veelal dat er 120 ECT’s moeten worden verzameld, voor andere opleidingen volstaan 60 ECT’s.

GMAT
Graduate Management Admission Test. Een test die vaak wordt genoemd in toelatingseisen voor masteropleidingen. Moet met goed gevolg worden afgelegd om in aanmerking te komen voor sommige masteropleidingen en is een indicatie voor het verbale en wiskundige vermogen van kandidaten.

Graduate
Student die een bachelordiploma heeft behaald

GRE
Graduate Record Examinations. Een test die vaak wordt genoemd in toelatingseisen voor masteropleidingen. Moet met goed gevolg worden afgelegd om in aanmerking te komen voor sommige masteropleidingen en is een indicatie voor het academisch niveau.

HBO-Master
Masteropleiding die aan een HBO-instelling wordt gegeven. De universitaire masteropleiding wordt afgerond met de Master of Arts (MA) of Master of Science (MSc), afhankelijk van de studierichting. HBO-studenten mogen dat achtervoegsel niet gebruiken. Zij worden simpelweg ‘master’.

Major
Hoofdafstudeerrichting. Aan Angelsaksische universiteiten gangbaar systeem waarbij studenten naast een hoofdafstudeerriching (major) ook een bijvak (minor) kiezen. Een aantal Nederlandse universiteiten heeft dit systeem gelijktijdig aan de introductie van het bachelor-master systeem ingevoerd.

Master
Internationaal erkende titel voor studenten die na hun bacheloropleiding nog een of twee jaar hoger onderwijs volgen. De universitaire masteropleiding wordt afgerond met de Master of Arts (MA) of Master of Science (MSc), afhankelijk van de studierichting.

Minor
Bijvak. Aan Angelsaksische universiteiten gangbaar systeem waarbij studenten naast een hoofdafstudeerriching (major) ook een bijvak (minor) kiezen. Een aantal Nederlandse universiteiten heeft dit systeem gelijktijdig aan de introductie van het bachelor-master systeem ingevoerd.

Onderzoeksmaster
Een masteropleiding specifiek gericht op onderzoek.

Schakelprogramma
Speciaal door universiteiten ontwikkelde programma’s voor HBO’ers die een masteropleiding aan de universiteit willen behalen.

Selectieve master
Een masteropleiding waarbij toelatingseisen worden gesteld aan studenten

TOEFL
Test of English as Foreign language. Een test die vaak wordt genoemd in toelatingseisen voor masteropleidingen. Moet door studenten wier moedertaal niet Engels is met goed gevolg worden afgelegd om in aanmerking te komen voor sommige (Engelstalige) masteropleidingen.

Topmaster
Populaire term voor een selectieve masteropleiding waarbij onderwijs wordt gegeven aan wat doorgaans ‘excellente studenten’ worden genoemd.