Kopie van `Spamvrij.nl`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Spamvrij.nl
Categorie: Automatisering > Spam
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 4


blacklists
Een blacklist is een database met daarin opgeslagen bekende IP-adressen die gebruikt zijn om spam (of virussen en dergelijke) te versturen.
Veel providers maken gebruik van deze lijsten om spam te filteren dat anders via hun netwerk zou worden vervoerd en - of aan haar klanten zou worden afgeleverd. Verschillende internetorganisaties en systeembeheerders onderhouden lijsten van IP-adressen die bekend zijn als bronnen van spam, onder andere open relays of adressen waarvandaan spamsoftware wordt aangeboden.
De opzet van een zo`n blacklist is vaak hetzelfde, meestal wordt de techniek die we al kennen van de omzetting van domeinnamen naar IP adressen, de DNS, daarvoor gebruikt. De beheerders van deze blacklists publiceren elk hun `policy`, de criteria waaraan een IP adres moet voldoen om opgenomen te worden.
Een mailserver die geconfigureerd is om die lijst te gebruiken, zal het IP adres van elke mailserver die verbinding met hem probeert te maken opzoeken op die lijst. Als het IP adres van die verbindende mailserver voorkomt op de lijst, dan wordt de verbinding met een foutmelding afgebroken. Komt het IP adres niet voor, dan kan de andere mailserver beginnen met het afleveren van de e-mail.
De meeste mailservers zijn zodanig te configureren dat de blacklists automatisch gebruikt kunnen worden om mail te controleren op mogelijke herkomst van deze bekende spambronnen. Hoe de beheerder van een mailserver de blacklists precies inzet wisselt.
Sommige providers gebruiken sommige blacklists om prioriteiten toe kunnen kennen in de e-mail die wordt afgeleverd.

hashbuster
Een hashbuster is een van de truukjes waarmee een spammer probeert bepaalde spamfilters te omzeilen.
Sommige spamfilters zijn in staat om na een aantal malen een identiek e-mail te hebben gesignaleerd, dat te kenmerken als spam. Om te voorkomen dat dit gebeurt maakt een spammer gebruik van een stukje willekeurige tekst dat in de e-mail wordt geplakt. Het stukje tekst zal steeds varieren. Je ziet dan vaak die vreemde willekeurige stukjes tekst terug in de subject van een mail of onderaan de body van een mail.

IP adres
Eenvoudig gezegd: elke computer die aan het internet verbonden is, heeft een IP-adres. Het is een uniek en identificerend nummer. Het IP-adres wordt gebruikt door computers om met elkaar te kunnen communiceren. Je kunt het IP adres het beste vergelijken met de combinatie van een postcode en een huisnummer, elk IP-adres komt maar een keer voor. Aan de hand hiervan weten routers (de computers die het dataverkeer op internet regelen) welke pakketjes met data naar welke computer gestuurd moeten worden.
Sommige computers, zoals de meeste professionele servers en de computers van thuisgebruikers die via de kabel of via ADSL zijn verbonden met het internet, hebben een vast IP-adres. Elke keer dat er een verbinding wordt gemaakt, krijgt de computer hetzelfde adres toegewezen. De meeste mensen die analoog inbellen krijgen elke keer een ander adres toegewezen, deze adressen worden dynamische IP-adressen genoemd.
Omdat IP-adressen nogal lastig te onthouden zijn, worden door mensen domeinnamen gebruikt om computers aan te duiden. Computers vertalen zo`n domeinnaam naar een IP-adres als ze een verbinding met de desbetreffende computer willen maken. De DNS-servers zorgen voor de database die daarvoor nodig is.
Een IP-adres bestaat altijd uit een viertal getallen tussen 0 en 255, gescheiden door een punt. IP is een afkorting voor Internet Protocol.

open proxy
Open proxy-servers zijn servers van anderen (derden, third-party) die spammers toestaan e-mail te versturen zonder dat ze hun echte identiteit en internetlocaties (IP-adressen) hoeven prijs te geven. Veel spammers gebruiken deze open proxy-servers omdat ze op die manier anoniem kunnen blijven.