Kopie van `Maatschappelijk Zorg Friesland`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Maatschappelijk Zorg Friesland
Categorie: Management
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 3


Cliënt registratie/volgsysteem
Registratie systeem met behulp waarvan ondernomen acties beschreven kunnen worden. Tevens een middel om de gemaakte afspraken te volgen en geschikt als evaluatiemiddel.

Outreachend werken
Het hanteren van een werkmethode waarbij actief ingezet wordt op het leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken van de vragen en het motiveren en verwijzen van de doelgroep naar vormen van hulpverlening en/of Maatschappelijke Opvang of anderszins.

Zorgoverleg
Ad hoc overleg met alleen de betreffende casus/situatie als onderwerp en de aanwezigheid van de betrokken benodigde vertegenwoordigers van organisaties. In de praktijk zal deze conferentie veelal georganiseerd worden door de casemanager.