Kopie van `Mira Media`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Mira Media
Categorie: Techniek en industrie > Media
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 56


aftiteling
aan het einde van een film-tv-programma een overzicht tonen van de titel, regisseur, medewerkers

attributen
zaken, voorwerpen die op grond van een bepaalde traditie aan een persoon worden verbonden

audio-dubbing
vervanging van geluid van een videoband of een deel ervan door commentaar, geluidseffecten, muziek etc.

beeldbewerking (computergestuurd)
het veranderen van audiovisuele beelden met behulp van computergestuurde vormgevingsprogramma`s

beeldconventies
traditionele stilzwijgende aanvaarde opvattingen omtrent rol, betekenis, en gebruik van bepaalde beelden

beeldmanipulatie
het bewerken van audiovisuele beelden met behulp van computergestuurde vormgevingsprogramma`s zodat beelden tot stand komen die in de werkelijkheid niet bestaan.

beeldovergang
abrupte overgang van de ene naar de andere scène, `cut` in het Engels

beeldverhaal
verhaal dat bestaat uit een reeks opeenvolgende tekeningen-foto`s met in- of onder geschreven korte tekst (stripverhaal)

camera-afstand
afstand van de camera tot datgene dat opgenomen wordt

camerastandpunt
hoogte en richting van waaruit de camera beelden vastlegt

citeren
in dit verband: in een audiovisuele productie herkenbaar verwijzen naar een reeds bestaand beeld- reeds bestaande beelden

cliffhanger
spannend einde van een aflevering van een televisie-serie waardoor de nieuwsgierigheid naar de volgende aflevering bij de kijker wordt versterkt

clip
korte film

culturele codes
stilzwijgende afspraken over het betekenis toekennen aan aspecten van de cultuur

decor
vormgeven omgeving waar zich de op te nemen gebeurtenissen afspelen

decoupage
het vooraf i de juiste volgorde plaatsen van shots en scènes

dialoog
de samenspraak van twee personen in een op te nemen scène

documentair(e)
vastlegging van bepaalde feiten, gebeurtenissen waarbij de maker zijn-haar persoonlijke visie op het gebeuren geeft

doka
donkere kamer, nodig bij het ontwikkelen van foto`s, film

draaiboek
scenario, aangevuld met vormgevingsaanwijzingen

effectgeluid
bewust geproduceerd geluid bij het opnemen van bewegend beeld

ensceneren
in scène zetten; voor het maken van bepaalde opnames inrichten of gereedmaken

fotoreeks
(zie fotoserie)

fotoserie
aantal foto`s dat op de een of andere manier met elkaar samenhangt

fotoverslag
verslag van een gebeuren of situatie in de vorm van foto`s

indubben (van geluid)
achteraf toevoegen van geluid aan bewegend beeld

inramen (van dia`s)
diafilm in een raampje zetten opdat de projectie door middel van een diaprojector mogelijk wordt

inzoomen
met een zoomlens een op te nemen onderwerp groter in beeld brengen

kader
beelduitsnede, geeft de omtrek aan van wat in beeld komt en wat erbuiten blijft

kleurenfilter
transparant gekleurd schermpje dat voor de lens van de camera gemonteerd kan worden

locatie
opnameplek buiten de studio

mimiek
bewust gebruik van gezichtsuitdrukkingen

mise-en-scène
ordening van bewegingen va spelers in het beeld

montage (in de camera)
video-opname waarbij de camera niet uit wordt gezet, maar in de pauzestand. Hierdoor kunnen verschillende shots zonder problemen achter elkaar worden opgenomen

montage (op montagetafel)
het achteraf in de juiste volgorde plaatsen van de shots en scènes

muziekfragment
deel uit een muziekstuk

narratieve vorm
verhalende vorm

opname
het resultaat van het opnemen van stilstaand of bewegend beeld

opnameplan
draaiboek aangevuld met concrete gegevens in het verband met de opnamen

photoshop
een computerprogramma waarmee foto`s digitaal bewerkt kunnen worden

postproductie
nabewerking

projectie
dia`s, videobeelden of film tonen op een projectiescherm

projectiescherm
scherm waarop men beelden kan projecteren

registratie (audiovisuele)
video-opname waarbij de camera vastlegt wat zich voor de lens bevindt

reportage
zo objectief mogelijke vastlegging van een (actuele) gebeurtenis

samplen
het ter bewerking digitaal opslaan van een (kort)geluidssignaal

scannen
het digitaliseren van beelden- tekst om ze in de computer te kunnen bewerken

scenario
het filmverhaal in handelingen en dialogen opgeschreven

set-noise
geluid van de opnameplek zonder actie

shot
de tijd tussen het aan- en uitzetten van de camera

statief
voetstuk voor de camera

storyboard
het filmverhaal in tekeningen, waardoor je alvast een indruk krijgt van de film die gemaakt gaat worden

suspense
de kijker weet meer dan een persoon uit de film

synchroon
samenvallen in de tijd

synopsis
het filmverhaal in een paar zinnen verteld

uitzoomen
met een zoomlens een op te nemen onderwerp kleiner in beeld brengen