Kopie van `Stichting Geologische Kring Den Bosch`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Stichting Geologische Kring Den Bosch
Categorie: Aardrijkskunde > Geologie
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 130


Symbiose
Vorm van samenleving tussen twee organismen tot wederzijds voordeel.

Symphyse
Het vergroeide raakpunt aan de voorzijde van de twee onderkaakhelften.

Syncline
Komvormige plooiing van gesteentelagen.

Thallus
Een plantelichaam dat uit een cel bestaat of uit een complexe veelcellige structuur.

Theca
Bij graptolieten het chitineuze huisje van een individu uit de kolonie; bij koralen het buisachtige kalkskelet van een individu.

Thermoluminescentie
De uitzending van licht door een stof na verhitting (minder dan rode gloeihitte).

Thorax
Bij bepaalde geleedpotigen het middelste van de drie hoofdonderdelen van het lijf, het borststuk; bij gewervelden de borststreek.

Uitwendig skelet (exoskelet)
Een skelet dat de zachte delen van het lichaam beschermt, meestal aangetroffen bij ongewervelde dieren. Voorbeeld: insekten.

Ulna
Bij gewervelde dieren een van de onderarmbeenderen, de ellepijp.

Ultrabasische gesteenten
Eruptieve gesteenten die minstens 44% SiO2 bevatten. Deze gesteenten bestaan voornamelijk uit olivijn, pyroxeen, amfibool, biotiet.

Umbilicus
Navel, open ruimte aan de onderzijde van een gespiraliseerde schelp.

Umbo
Wervel, het hoogst gelegen deel van de klep bij tweekleppigen en brachiopoden.

Uropode
Aanhangsel van het laatste achterlijfssegment bij crustaceeën, meestal waaiervormig.

Voedselketen
Reeks planten en dieren die in de zin van eten en gegeten worden met elkaar verbonden zijn.

Voedselweb
Gecompliceerd netwerk van voedselketens binnen een ecosysteem.

Voet
Bij weekdieren het gespierde kruip- of graaforgaan dat de basis vormt van het dier.

Voorjaarshout
Een deel van een jaarring dat voornamelijk in het groeiseizoen van de plant wordt aangelegd.

Vormgenus
Een genus waartoe meerdere vergelijkbare soorten behoren, die echter niet verwant hoeven te zijn.

Vruchtblad
Een gemodificeerd blad dat geassocieerd is met de voortplantingsorganen van planten.

Wervel
(Vertebra, mv. Vertebrae) Een been uit de reeks dat deel uitmaakt van de wervelkolom bij vertebraten. Bij tweekleppigen en brachiopoden het hoogst gelegen deel van de klep, de umbo.

Wervelcentrum
Het centrale deel van een wervel.

Xenolieten
Wezensvreemde insluitingen in een ander gesteente.

Xiphiplastron
Een gepaarde beenplaat van het buikschild van schildpadden.

Zeolieten
Groepen van gehydrateerde alumino-silicaten.

Zijknobbel
Een kleine knobbel of spits aan een tandelement.Zooëcium
Huisje van een zooïde bij mosdiertjes.

Zoogdier
Gewerveld dier uit de klasse der zoogdieren, warmbloedig, meestal levendbarend, dat de jongen zoogt.

Zoogdierachtige reptielen
Benaming voor een groep reptielen waaruit uiteindelijk zoogdieren zijn ontstaan.

Zooïde
Individu van een mosdierkolonie.

Zure gesteenten
Eruptieve gesteenten die meer dan 65% SiO2 bevatten.