Kopie van `Weerstation Aalst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Weerstation Aalst
Categorie: Meteorologie en Astronomie > Meteorologie
Datum & Land: 28/02/2007, BE
Woorden: 6


Evapotranspiratie
Onder evapotranspiratie wordt verstaan de som van de gewasverdamping (transpiratie) en de bodemverdamping (evaporatie). In principe is dit het omgekeerde van neerslag en wordt daarom ook in mm uitgedrukt.

Hitteslag en zonnesteek
Een zonnesteek is het gevolg van te veel zonnestraling op het hoofd en in de nek. Een hitteslag kan ook zonder sprankeltje zon! Ons koelsysteem kan falen bij bvb vochtige tropenwarmte (waarbij zweet niet kan verdampen) of een grote spierinspanning. Een zonnesteek en hitteslag zijn meestal het gevolg van zout- en vochtverlies.

Sun Protection Factor (SPF)
De SPF of beschermingsfactor, in het Nederlands meestal kortweg ‘de factor’ genoemd, geeft aan welke mate van bescherming de zonnebrand geeft. Een voorbeeld maakt het beste duidelijk wat de factor betekent: Iemand met huidtype 2 verbrandt in de middagzon na ongeveer 20 minuten. Wanneer een zonnebrandcrème wordt gebruikt met een SPF van 12 treedt de zonverbranding pas op na 12 x 20 minuten, dus na 4 uur. Deze persoon zal dus met deze zonnebrandcrème na 4 uur verbranden, ook al heeft hij zich goed ingesmeerd.

UV-index
De zonkracht wordt uitgedrukt in de waarden van 0 t/m 16, een UV-index die ook in andere landen wordt gebruikt. In landen dichtbij de evenaar en in de bergen kan de zonkracht hogere waarden halen. In de tabel hieronder staat bij elke waarde een omschrijving van de zonkracht en het aantal minuten zon dat iemand met huidtype 2 dan midden op de dag kan verdragen. De meeste Belgen en Nederlanders hebben dit huidtype. Iemand die zeer snel verbrandt (huidtype 1) kan 2/3 van het vermelde aantal minuten onbeschermd in de zon verblijven, iemand met huidtype 3 ongeveer 2 maal zo lang en met huidtype 4 ongeveer 3 maal zo lang.

Zonlicht
De zon zendt verschillende soorten straling uit die in drie groepen kan worden verdeeld:
Infrarood: dit is onzichtbare straling die warmte geeft.
Zichtbaar licht: het soort licht (`de kleuren van de regenboog`) die voor onze ogen de wereld om ons heen zichtbaar maakt.
Ultraviolet: dit is, net als infrarood, onzichtbare straling.

Zonnestraling
De intensiteit van de zonnestraling verandert met het uur van de dag, de tijd van het jaar en de weersomstandigheden. Om toch gemakkelijk te kunnen rekenen met gegevens over de instraling, kan de totale hoeveelheid zonne-energie worden uitgedrukt in uren volle zon per m². Als standaard wordt aangenomen dat bij `volle zon` een vermogen van 1000 W per m² op het aardoppervlak wordt ingestraald. Eén uur volle zon levert dan dus als maat 1000 Wh per m² = 1 kWh/m². Een zonaanbod van één uur volle zon (dus 1 kWh/m²) komt ruwweg overeen met de zonne-energie die op een wolkenloze zomerdag op een op de zon gericht vlak valt.