Kopie van `Weerstation Aalst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Weerstation Aalst
Categorie: Meteorologie en Astronomie > Meteorologie
Datum & Land: 28/02/2007, BE
Woorden: 13


Dauwpunt
Lucht kan bij een bepaalde temperatuur slechts een bepaalde hoeveelheid water (waterdamp) dragen die toeneemt of afneemt naargelang de temperatuur. Als de luchttemperatuur daalt tot onder het dauwpunt (verzadigingspunt) condenseert het teveel aan waterdamp en neemt de vorm aan van dauw, mist of regen. Bij een temperatuur van 13.4 °C en een relatieve vochtigheid van 89% zal het dauwpunt 11.6 °C zijn. Bij een dauwpunt onder nul wordt de neerslag hagel of sneeuw.

Evapotranspiratie
Onder evapotranspiratie wordt verstaan de som van de gewasverdamping (transpiratie) en de bodemverdamping (evaporatie). In principe is dit het omgekeerde van neerslag en wordt daarom ook in mm uitgedrukt.

Gevoelstemperatuur
Gedurende koude en winderige winterdagen is het niet de actuele luchttemperatuur wat het direct koud maakt, maar de zogenaamde gevoelstemperatuur of windchill. Deze waarde is niet een temperatuur zoals weerkundigen deze m.b.v. een thermometer meten, maar een maat voor de hoeveelheid aan warmte die delen van blote huid verliezen. De windchill is afhankelijk van de temperatuur en de windsnelheid (liefst gemiddeld). Hoe sneller lucht (de wind) over onze huid stroomt, hoe sneller de warmte hiervan zal worden afgevoerd. Wij ervaren dit als het sneller koud krijgen, aangezien de oppervlakte van de blootgestelde huid hierdoor sneller afkoelt.

Hitteslag en zonnesteek
Een zonnesteek is het gevolg van te veel zonnestraling op het hoofd en in de nek. Een hitteslag kan ook zonder sprankeltje zon! Ons koelsysteem kan falen bij bvb vochtige tropenwarmte (waarbij zweet niet kan verdampen) of een grote spierinspanning. Een zonnesteek en hitteslag zijn meestal het gevolg van zout- en vochtverlies.

Humidex
Deze waarde wordt berekend door de combinatie van de luchttemperatuur, vochtigheid en waterdampdruk. De waterdampdruk E wordt berekend in hPa (mB) en dit blijkt een hele nauwkeurige formule te zijn voor temperaturen groter dan 0 °C. Echter, de humidex is pas zinvol als zijn waarde groter is dan 30. Dit treedt op bij luchttemperaturen boven de 23 °C en een dauwpunt van 15 °C of hoger.

Relatieve luchtvochtigheid
Lucht kan dus slechts een beperkte hoeveelheid vocht bevatten en die hoeveelheid hangt af van de temperatuur. De relatieve vochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp de lucht bij de heersende temperatuur bevat, dus hoe vochtig het is. Een waarde van 100% wijst op een maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd. Bij een relatieve vochtigheid van 50% bevat de lucht bij de heersende temperatuur de helft van de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp.

Straalstroom
De straalstroom, ook wel Jet Stream genoemd is belangrijk bij het analyseren van weerkaarten. Vooral wat er op enige hoogte in de troposfeer (de onderste 10 km van de atmosfeer waar al het weer zich afspeelt) gebeurt, is van belang voor de ontwikkeling van weersystemen. Een heel belangrijk fenomeen is de straalstroom die zich op ongeveer 5 km hoogte of op het 500 hPa niveau bevindt. Depressies bewegen zich voort met de straalstroom. Als de straalstroom ten zuiden van België is, hebben we koud en vrij slecht weer. Als de straalstroom een stuk ten noorden van België ligt, is het over het algemeen mooi weer omdat alle regen dan ver ten noorden van ons te vinden is. Hij kan echter ook recht over ons land gaan, en dan hebben we de ene na de andere regenperiode die ons land overspoelt.

Sun Protection Factor (SPF)
De SPF of beschermingsfactor, in het Nederlands meestal kortweg ‘de factor’ genoemd, geeft aan welke mate van bescherming de zonnebrand geeft. Een voorbeeld maakt het beste duidelijk wat de factor betekent: Iemand met huidtype 2 verbrandt in de middagzon na ongeveer 20 minuten. Wanneer een zonnebrandcrème wordt gebruikt met een SPF van 12 treedt de zonverbranding pas op na 12 x 20 minuten, dus na 4 uur. Deze persoon zal dus met deze zonnebrandcrème na 4 uur verbranden, ook al heeft hij zich goed ingesmeerd.

UV-index
De zonkracht wordt uitgedrukt in de waarden van 0 t-m 16, een UV-index die ook in andere landen wordt gebruikt. In landen dichtbij de evenaar en in de bergen kan de zonkracht hogere waarden halen. In de tabel hieronder staat bij elke waarde een omschrijving van de zonkracht en het aantal minuten zon dat iemand met huidtype 2 dan midden op de dag kan verdragen. De meeste Belgen en Nederlanders hebben dit huidtype. Iemand die zeer snel verbrandt (huidtype 1) kan 2-3 van het vermelde aantal minuten onbeschermd in de zon verblijven, iemand met huidtype 3 ongeveer 2 maal zo lang en met huidtype 4 ongeveer 3 maal zo lang.

Warmte-index
De warmte-index is een getal dat aangeeft hoe een mens gemiddeld een temperatuur in combinatie met een bepaalde vochtigheidsgraad beleeft, hoe hij of zij dit aanvoelt. Het is een beetje te vergelijken met de Windchill die de gevoeltemperatuur aangeeft uit een combinatie van de luchttemperatuur en heersende windsnelheid. Bij de warmte-index of zoals de Amerikanen het de Heat-Index noemen wordt met een ingewikkelde formule die gevoelstemperatuur berekend. Een hoge luchtvochtigheid (vochtige lucht) maakt het snel benauwd of broeierig en bij een temperatuur hoger dan ca. 20 graden voelt dat al snel onplezierig aan. Bij 30 graden voelt de warmte immers bij een droge lucht (lage vochtigheidsgraad) beter aan dan bij vochtige lucht. U weet dat waarschijnlijk zelf wel. Nu is de warmte-index van 30 graden en 90 % omstreeks 35 graden en bij 30 % ongeveer 27 graden.

Warmteverlies
Het voordeel van de gevoelstemperatuur, uitgedrukt als warmteverlies is dat het gevaar dat blootstelling aan koude oplevert direct kan worden afgelezen uit de volgende tabel. Bij een warmteverlies van meer dan 2400 W-m2 kan de blootgestelde huid binnen 30 seconde bevriezen. Gedetailleerdere informatie, inclusief kledingadviezen: zie de Meteorologische Dienst van Canada, Environment Canada - wind chill home page.

Zonlicht
De zon zendt verschillende soorten straling uit die in drie groepen kan worden verdeeld:
Infrarood: dit is onzichtbare straling die warmte geeft.
Zichtbaar licht: het soort licht (`de kleuren van de regenboog`) die voor onze ogen de wereld om ons heen zichtbaar maakt.
Ultraviolet: dit is, net als infrarood, onzichtbare straling.

Zonnestraling
De intensiteit van de zonnestraling verandert met het uur van de dag, de tijd van het jaar en de weersomstandigheden. Om toch gemakkelijk te kunnen rekenen met gegevens over de instraling, kan de totale hoeveelheid zonne-energie worden uitgedrukt in uren volle zon per m². Als standaard wordt aangenomen dat bij `volle zon` een vermogen van 1000 W per m² op het aardoppervlak wordt ingestraald. Eén uur volle zon levert dan dus als maat 1000 Wh per m² = 1 kWh-m². Een zonaanbod van één uur volle zon (dus 1 kWh-m²) komt ruwweg overeen met de zonne-energie die op een wolkenloze zomerdag op een op de zon gericht vlak valt.