Kopie van `Burnin.nl Stress begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Burnin.nl Stress begrippen
Categorie: Medisch > Stress
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 5


Burn-out
Engels woord voor zich over de kop werken.

Chronische stress
zwaardere vorm van stress(klachten), waar men langdurig - aanhoudend last van blijft houden.
Zowel in het dagelijks spraakgebruik als in de stressliteratuur is vaak onduidelijk wat er precies onder ´chronisch´ wordt verstaan. Chronische stress kan betrekking hebben op de stressor, de reactie en het proces.
a Ongunstige factoren in de omgeving blijven over een langere periode bestaan (zoals een hoge werklast en onzekerheid over een vaste aanstelling).
b De gevolgen houden lange tijd aan, ook al is de directe stressor – doorgaans traumatische gebeurtenissen (ontslag, sterfgeval, bankoverval) – niet meer aanwezig.
c Een proces waarin psychologische en biologische verstoringen cumuleren, waardoor het functioneren en de gezondheid ondermijnd worden.
(Stress, productiviteit en gezondheid; Anthony Gaillard)

Overspannenheid
ziek door te grote geestelijke inspanning of belasting. Overspannenheid is een lichtere vorm dan burn-out; dit duurt korter. Burn-out duurt langer en is heftiger.

Stress
een verstoord evenwicht tussen de (individuele) draagkracht van de werknemer en de draaglast die het bedrijf zijn personeel oplegt. Wanneer men een teveel aan stress voor een langere tijd ondervindt, en er is geen tijd voor herstel, kan men hiervan ziek worden

Surménage
Frans woord voor overspanning; overbelasting, overwerktheid.