Kopie van `TU Delft`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


TU Delft
Categorie: Management > Ondernemingsraad
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 20


ABVAKABO
Bond aangesloten bij de FNV

CMHF
Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen

CNV Publieke Zaak
Christelijke Vakbond voor Overheidspersoneel

CvB
College van Bestuur

DB
Demokratisch Beleid

FMZ
Financiële en Materiële Zaken

GV
Gezamenlijke Vergadering

LO
Locaal overleg (Gezamelijke vakbonden en College)

MUB
Modernisering Universitaire Bestuursstructuur

OdC
Onderdeelcommissie

OOD
Organisatie Ondersteunende Diensten

OR
Ondernemingsraad

OV
Overlegvergadering

PR
Public Relations

RvT
Raad van Toezicht

SR
Studentenraad

VGWM
Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

VLO
Vakbonden locaal overleg

WHW
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

WOR
Wet op de Ondernemingsraad