Kopie van `Kenniscentrum voor Technisch Vakmanschap`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Kenniscentrum voor Technisch Vakmanschap
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 7


Assessment
Beoordeling van een persoon.

BPV-verslag
Een document waarmee de leerling verslag doet van de uitvoering van een werkopdracht.

Burgerschapscompetentie
Het vermogen om in de maatschappij als een actieve, zelfstandige en verantwoorde burger te handelen.

Succescriteria
Maatstaven die aangeven wanneer iemand een vakvolwassen beroepsbeoefenaar is.

Uitstroomdifferentiatie
Een onderdeel van een kwalificatieprofiel voor een specifiek deel van de beroepspraktijk waarop het kwalificatieprofiel zich richt.

Voortgangstoetsing
Beoordeling van de ontwikkeling van iemands competenties.

Werkopdracht
De normale werkzaamheden in het bedrijf. De praktijkopleider laat de leerling gedurende de opleiding werkopdrachten uitvoeren, waarmee de leerling alle facetten van het beroep leert.