Kopie van `Metaal Kennis Groep`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Metaal Kennis Groep
Categorie: Management
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 25


APS
Advanced Planning & Scheduling. Software voor het plannen en productie- en distributietaken, rekening houdend met restricties.

ASP (Application Service Providing)
Application Service Providing is het via internet gebruiken van software die door een softwareleverancier beheerd wordt. De gebruiker hoeft zich niet meer te bekommeren om bijvoorbeeld het installeren van nieuwe versies en het maken van back-ups. De gebruiker heeft via internet toegang tot het pakket en kan de software overal waar internet is gebruiken (op kantoor, thuis, bij de klant ..). Een bekend voorbeeld van ASP is het telebankieren via internet.

Assortimentsverschil
Het gedeelte van het afzetverschil dat verklaarbaar is doordat de werkelijke gemiddelde bijdrage van een aantal producten verschilt van de begrote gemiddelde bijdrage. Zie ook markt-volumeverschil.

At arm`s length price
Prijsvaststelling voor concernbedrijven alsof aan derden wordt geleverd.

Client Based Costing (CBC)
Kostprijsberekening specifiek per klant.

EDI
Electronic Data Interchange, elektronische uitwisseling van genormeerde gegevens tussen computers.

EDM
Electronic Data Management

Efficiencyverschil
Zie hoeveelheidverschil.

Employee portal
Portal voor werknemers op internet, intranet.

EOQ-formule
Formule voor berekening van economische bestelseries.

Equivalente eenheden
De afgeleverde aantallen plus de tegen het voltooiingpercentage omgerekende aantallen van het onderhanden werk aan het einde van de periode verminderd met de tegen het voltooiingpercentage omgerekende aantallen van het onderhanden werk aan het begin van de periode.

Equivalentiegetallen, methode van
Methode waarbij de kosten van calculatie-objecten worden berekend door de kosten van een basis-object te vermenigvuldigen met verhoudingsgetallen.

Full cost pricing
Zie cost-plus pricing.

Full costing
Zie integrale kosten.

Functionele kostenindeling
Indeling van de kosten naar de functies in het bedrijf.

Historische prijs
De prijs die betaald is voor een aanwezige vrije voorraad.

JIT-systeem
Systeem waarbij de leverancier de grondstoffen aflevert wanneer ze in de productie nodig zijn. Ruimer: Methoden gericht op het verkorten van de doorlooptijd van materialen tot en met eindproduct.

Omstelverschil
Zie orderverschil.

Omzetsnelheid vermogen
Kengetal dat wordt berekend door de omzet te delen door het totale vermogen van een bedrijf.

Omzetverschil
Het verschil in winst dat ontstaat door het verschil tussen de werkelijke en begrote omzet, indien niet op afzetbasis is begroot.

Overhead
Vage term, meestal identiek met indirecte kosten. Zie ook `general overhead`.

Overhead value analysis
Methode waarbij in het kader van een kostenbesparingsproject de waarde en de kosten van de diensten van afdelingen worden vastgesteld.

Overwinst
Term voor een positief economisch resultaat.

PDM
Product Data Management

Urenbenuttingsverschil
Verschil tussen voorgecalculeerde en werkelijke kosten, dat ontstaat doordat de werkelijke urenbenutting afwijkt van de voorgecalculeerde benutting.