Kopie van `Ohra AOV begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ohra AOV begrippen
Categorie: Economie en financiën > AOV
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 4


Beroepsarbeidsongeschiktheid
Hieronder wordt verstaan arbeid die gerelateerd is aan het beroep dat de arbeidsongeschikte ondernemer uitoefent.

Gangbare Arbeid
Hieronder wordt verstaan: alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de arbeidsongeschikte ondernemer gezien zijn beperkingen met zijn krachten en bekwaamheden in staat is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de opleiding, achtergrond en werkervaring van verzekerde. Het UWV hanteert dit begrip om de resterende verdiencapaciteit van een arbeidsongeschikte werknemer vast te stellen. OHRA hanteert dit begrip niet.

Passende Arbeid
Hieronder wordt verstaan: arbeid die gelet op opleiding en ervaring, in redelijkheid van de arbeidsongeschikte ondernemer kan worden verlangd.

re-integratie
Hieronder wordt verstaan: behoud en herstel van arbeidscapaciteit van de arbeidsongeschikte ondernemer.