Kopie van `Douane - opslag van goederen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Douane - opslag van goederen
Categorie: Juridisch > Douane
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 3


Goedkeuring
Plaatsen of ruimten waar de douane-entrepots, vrije entrepots, vrije zones of ruimten voor tijdelijke opslag zijn gevestigd, worden door de Douane goedgekeurd. Alleen een douane-entrepot type E kent geen goedgekeurde ruimte. Een douane-entrepot type E kent meerdere opslaglocaties die samen het douane-entrepot vormen. Bij dit entrepottype hoeft de Douane alleen de opslaglocaties te kennen.

Uitslag
Uitslag is het moment waarop de goederen het douane-entrepot verlaten of uit de voorraadadministratie worden uitgeschreven, omdat ze een andere douanebestemming krijgen.

Zekerheidstelling
Als u goederen opslaat onder douaneverband, dan hoeft u de bij invoer voor deze goederen verschuldigde invoerrechten en andere belastingen bij invoer niet te betalen. Deze hoeft u pas te betalen op het moment dat u de goederen uitslaat en de goederen in het vrije verkeer brengt. De Douane wil echter wel de zekerheid hebben dat de invoerrechten en belastingen die op het moment van het brengen in het vrije verkeer verschuldigd worden ook daadwerkelijk worden betaald. Daarom vraagt de Douane u daarvoor een financiële waarborg te stellen, in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie of een maandkrediet. Daarmee heeft de Douane zekerheid dat de verschuldigde rechten bij invoer en de belastingen altijd zullen worden voldaan.