Kopie van `ECR - Categorie Management`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ECR - Categorie Management
Categorie: Management > Categorie Management
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 22


CM (Category Management)
Category Management: fabrikant en retailer bundelen hun kennis over de wensen van de consument en richt zich daarbij op een hele categorie producten, door de hele keten heen. Het doel is een optimale samenstelling van de categorie te bepalen die maximale waarde heeft voor de consument. Hierbij wordt gekeken naar assortiment, acties en productintroducties.

CPG (Consumer Packaged Goods)
Consumentenartikelen.

Customer Relationship Management
Customer Relationship Management is het continu en systematisch aangaan en ontwikkelen van relaties met individuele klanten teneinde wederzijdse voordelen te identificeren en te creëren.

E-Category Management
Bij Category Management bundelen fabrikant en retailer hun kennis over de wensen van de consument. Category management richt zich daarbij op een hele categorie producten, door de hele keten heen. Als bedrijven het verzamelen en invoeren van data via Internet doen spreken we over E-category Management.

EAN DAS
EAN DAS (data alignment service) is een service van GS1 Nederland. Zij biedt een centrale datapool waarin neutrale (dus niet-commercieel gevoelige) artikelgegevens worden opgeslagen. De fabrikant stuurt ze naar de datapool en retailers kunnen de gegevens vervolgens opvragen. Zo wordt bestandssynchronisatie tussen de handelspartners bereikt.

EDC
Europees Distributie Centrum: een centraal voorraadpunt voor minimaal vijf verschillende landen.

EDI (Electronic Data Interchange)
De verzending van data over producten en diensten van computer naar computer. Deze datacommunicatie vindt plaats tussen ketenpartners. Het format van de data en de verschillende berichten zijn grotendeels gestandaardiseerd. Voorbeelden van EDI-berichten zijn het orderbericht, verzendbericht en factuur.

Effectmeting
Het meten van de effecten van een ECR-project. ECR Nederland heeft hier een rapport over uitgebracht, `het in kaart brengen van ECR-effecten`. U kunt dit kosteloos aanvragen via `zelf aan de slag`.

Efficient Assortment
Streeft naar het aanbieden van het juiste assortiment, gericht op de doelgroep van de winkelformule. Het vormt het uitgangspunt voor een optimaal gebruik van winkelruimte en schappen. (een van de vier Category Management onderwerpen)

Efficient Consumer Response (ECR)
Efficient Consumer Response is een manier van werken waarbij bedrijven in de keten samenwerken om de consument beter te bedienen. Door de focus op de consument verdwijnen barrières tussen bedrijven en tussen vakgebieden en kunnen bedrijven gezamenlijk een beter resultaat bereiken. De vier werkterreinen van ECR zijn Category Management, Logistiek, Ondersteunende Technieken en Integratie.

Efficient Introduction
Richt zich op het proces van het ontwikkelen en introduceren van nieuwe artikelen die voorzien in een niet vervulde consumentenbehoefte. Doel is het ontwikkelen van op de consument gerichte artikelen tegen lagere kosten. (een van de vier onderwerpen van Category Management)

Efficient Promotion
Richt zich op het afstemmen van promoties op de behoefte van consumenten, waardoor de effectiviteit toeneemt. Tevens vormt de operationele beheersing, inclusief voorraadbeheer voor promoties, een aandachtspunt. (een van de vier onderwerp van Category Management)

Efficient Replenishment
Efficient replenishment richt zich op de logistieke en productieprocessen in de keten. Doel is het tijdig bevoorraden van winkelschappen met de juiste producten en een minimum aan inspanning en kosten.

EFT
Electronic Funds Transfer: electronische uitwisseling van informatie met betrekking tot de betalingen van handelsactiviteiten. EFT bestaat uit het automatiseren van betalingen tussen banken met behulp van EDI.

ERP
Enterprise Resource Planning. De term wordt gebruikt voor softwarepakketten die database technologie gebruiken voor het beheren en gebruiken van bedrijfsgegevens, inclusief data over klanten, producten, werknemers en financiële gegevens.

FMCG (fast moving consumer goods)
Consumentenartikelen voor dagelijks gebruik.

GDS (Global Data Synchronisatie)
Als elke schakel in de keten gegevens over artikelen en adressen op dezelfde gestructureerde manier registreert, kunnen systemen in de keten met elkaar communiceren en spreekt men over global data synchronisatie. De gegevens zijn wereldwijd gestandaardiseerd.

GS1
Internationale organisatie die tot doel heeft op wereldwijd niveau een syteem te ontwikkelen en onderhouden op het gebied van identificatie van goederen en diensten en communicatie betreffende de bewegingen van deze goederen en diensten. Dit systeem is gebaseerd op internationaal geaccepteerde en gedragen standaards. De meest bekende componenten hiervan zijn barcodes (streepjescodes) en EDI communicatie.

SKU
Stock Keeping Unit: een verhandelbare eenheid (bijvoorbeeld een doos of pallet) die door afnemers in de keten besteld kan worden. De SKU is uniek identificeerbaar, bijvoorbeeld door een barcode. Een SKU kan meerder consumenteneenheden bevatten.

Upstream
ECR Upstream is de term voor het toepassen van ECR in het traject tussen fabrikant en zijn toeleveranciers van verpakkingsmaterialen en grondstoffen.

VMI (Vendor Managed Inventory)
Vendor Managed Inventory: De leverancier beheert de voorraadniveaus in het magazijn-distributiecentrum van zijn klant (retailer) op basis van de verwachte vraag en vooraf gemaakte afspraken over minimale en maximale voorraadniveaus.

XML
Extensible Markup Language: een computertaal (syntax) die gebruikt wordt voor het verzenden van berichten op het internet. XML wordt met name gebruikt voor communicatie met en tussen de elektronische marktplaatsen.