Kopie van `Sociare`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Sociare
Categorie: Algemeen of niet ingedeeld > Div. afkortingen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 42


ABVV
Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACV
Algemeen Christelijk Vakverbond

BBL
Bond Beter Leefmilieu

BCSPO
Brusselse confederatie van social-profit ondernemingen

cao
collectieve arbeidsovereenkomst

CESSoC
Confédération des Employeurs des Secteurs Sportif et Socioculturel

CSPO
Confederatie van Social Profit Ondernemingen

ESRBHG
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

FBZ
Fondsen voor Bestaanszekerheid

FOD WASO
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

FOV
Federatie van organisaties voor Volksontwikkeling

NAR
Nationale Arbeidsraad

OOTB
Overleg Opleiding en Tewerkstelling Brussel

PC
Paritair Comité

PSc
Paritair Subcomité

RESOC
Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité

RSZ
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

SERR
Sociaal-Economische Raad van de Regio

SERV
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SFSCS VG
Sociaal Fonds Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap (Fonds Risicogroepen)

SFSMSCS
Sociaal Fonds Sociale Maribel voor Sociaal Cultureel Werk (federaal maribelfonds)

SFSMSCS VG
Sociaal Fonds Sociale Maribel voor Sociaal Cultureel Werk (Vlaams maribelfonds)

SLN
Steunpunt Lokale Netwerken

SM
sociale maribel

SPI
Socioprofessionele inschakeling

VBO
Verbond Belgische ondernemingen

VCA
Vlaams Centrum Amateurkunsten

VCSPO
Vlaamse Confederatie Social Profit Ondernemingen

VDAB
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vesofo
Vereniging Sociale Fondsen Social Profit Sector

VFJ
Vlaamse Federatie Jeugdhuizen

VGC
Vlaamse Gemeenschapscommissie

VIA
Vlaams Intersectoraal Akkoord

VIBOSO
Vlaams Instituut ter Bevordering en Ondersteuning van de Samenlevingsopbouw

VIVO
Vlaams Instituut voor vorming en opleiding

VMC
Vlaams Minderhedencentrum

VSF
Vlaamse Sportfederatie

VSPF
Vlaamse Sociaal Profit Fondsen

vte
Voltijds equivalenten

VTO-beleid
Vorming, Training en Opleidingsbeleid

VVC
Vereniging Vlaamse Cultuurcentra