Kopie van `Gemeenschap van de Put van Jacob`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Gemeenschap van de Put van Jacob
Categorie: Religie en filosofie > Christendom
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 4


Eeuwige geloften
Eeuwige geloften afleggen in de Gemeenschap van de Put van Jacob betekent een toewijding aan Christus binnen de Gemeenschap van de Put van Jacob. Deze geloften raken de drie fundamentele aspecten van het menselijk handelen : zijn betrekking tot macht, sekse en geld. Ze betreffen `macht` in de gelofte van gehoorzaamheid. Ze betreffen de levensstaat : ongehuwden, weduwen/weduwnaren of alleenstaande ouders verplichten zich definitief tot een religieus celibaat. Echtparen hernieuwen de belofte die zij elkaar gegeven hebben binnen het sacrament van het huwelijk. Ze betreffen ook de betrekking tot geld en bezit : degene die eeuwige geloften aflegt, verzaakt aan al zijn bezit en verdeelt het zoals de Heer hem dit ingeeft.

Ignatius van Loyola
Geboren in 1491 in het Baskenland. Hij was een edelman in dienst van de koning van Navarra, en raakte gewond tijdens het beleg van Pamplona.Tijdens zijn maandenlange ziekbed beleeft hij een diepgaande Godservaring, die een radicale bekering ten gevolge heeft. Om op verantwoorde wijze godsdienstonderricht te kunnen geven, gaat hij op 40-jarige leeftijd studeren in Parijs. Daar krijgt hij ook zijn eerste metgezellen. Hij sticht de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten) in 1540. Voor meer informatie over St Ignatius en de ignatiaanse spiritualiteit, hier klikken

Jezuïet
Lid van de `Sociëteit van Jezus`, geestelijke orde gesticht door St Ignatius van Loyola in 1540.

Zusters Sœurs de la Croix
Een franse congregatie, gesticht door Adèle de Glaubitz in Straatsburg in 1848, voor de opvang van jongeren met problemen binnen de samenleving. De congregatie heeft gekozen voor de gekwetsten in de maatschappij. In het verleden werkten de zusters in gespecialiseerde instellingen; thans zijn zij werkzaam in de thuiszorg, waar zij de nadruk leggen op het `nabij zijn`.