Kopie van `IBOS Regenwater`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


IBOS Regenwater
Categorie: Milieu > Regenwater
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 6


d.w.a. (droogweerafvoer)
de hoeveelheid afvalwater, lekwater en koelwater, dat tijdens droog weer via riolering afstroomt naar een rioolgemaal

effluent
gezuiverd afvalwater afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallatie

foutieve aansluiting
meestal een aansluiting voor de lozing van afvalwater, die is aangesloten op een leidingsysteem voor de inzameling van schoon regenwater

overstort
constructie in bijvoorbeeld een rioolstelsel waardoor bij hevige regenval het water uit het stelsel ongezuiverd direct op oppervlaktwater wordt geloosd

rwzi
rwzi is de afkorting voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie, de inrichting waar afvalwater wordt gezuiverd

voorzorgsmaatregel
Een voorzorgsmaatregel wordt toegepast om de waterkwaliteit die afstroomt van een bepaald oppervlak te verhogen. Hierdoor kan dit water voor meer toepassingen beschikbaar worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mechanisch reinigen van onkruid in plaats van met chemicaliën, of het bestrijden van gladheid met zand-grid in plaats van met zout (dit zijn bronmaatregelen)