Kopie van `HAVO domein: Migratie en vervoer`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


HAVO domein: Migratie en vervoer
Categorie: Aardrijkskunde > Migratie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 11


Arbeidsmigratie
men migreert naar een ander, rijker land om werk te zoeken. Hierbij horen ook de begrippen seizoen*- en cirkelmigratie*.

Cirkelmigratie
men migreert nog niet definitief, men keert zo nu en dan terug naar huis. Men trekt dus heen en weer en niet altijd in cirkelvorm (laat je hierdoor niet in de war brengen)

Gezinshereniging
echtgenote van migrant komt later over met alle minderjarige kinderen.

Gezinsvorming
men haalt de bruid, bruidegom of partner uit het land van de ouders.

Seizoensmigratie
men reist heen en weer tussen het woon- en werkgebied, elk jaar weer. Denk aan landbouwers, die elke winter het koude Andesgebergte verlaten om in de lager gelegen (en dus warmere) steden als bouwvakkers te werken. Of nomaden, die met hun kudden van de zomerweidegebieden trekken naar de wintergebieden (transhumance).

Suburbanisatie
de trek van de stad naar de voorstad (suburb).

Urbanisatie
de migratiestroom van het plattelend naar de stad.

Urbanisatiegraad
het % mensen van een land dat in de steden woont.

Urbanisatietempo
de jaarlijkse groei van de stedelijke bevolking.

Vluchtelingenstromen
men vlucht om allerlei redenen. Voor het examen tellen alleen de economische vluchtelingen (beter, rijker leven) en de politieke vluchtelingen ( geen vervolging meer of de dood voor je politieke overtuiging)

Volgmigratie
men volgt de familie (suikeroom- suikertante) en-of vrienden (de bruggenbouwers). Bij de familie zijn er 2 stromen: gezinshereniging* en –vorming*.