Kopie van `CV Optimalisatie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


CV Optimalisatie
Categorie: Techniek en industrie > CV
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 10


Compensatiemethode
Zie: www.isso.nl/fileadmin-user_upload-thema-tech-TT3.pdf

CV optimalisatie
Optimalisatie-activiteiten omvatten allereerst het terugbrengen van de waterzijdige balans van het CV-systeem, met andere woorden dat door alle radiatoren voldoende water stroomt dat op de juiste temperatuur is. Hiervoor moeten de binnenwerken van (thermostatische) radiatorkranen eenmalig bijgesteld worden. Het resultaat is een evenwichtig verwarmd gebouw. Efficiënt verwarmen ontstaat vervolgens door de regelingen en regelklokken goed in te stellen en de ketelwatertemperatuur juist in te stellen. Met het optimaliseren van het systeem komen ook fouten en defecten in het CV-systeem aan het licht.

Proportionele methode
Zie: www.isso.nl/fileadmin-user_upload-thema-tech-TT3.pdf

Regelklokken
Klokthermostaten en regelingen die het mogelijk maken dat de CV-installatie in bedrijf is wanneer dat noodzakelijk is, met andere woorden wanneer activiteiten in het pand plaatsvinden. Daarnaast zorgen regelingen ervoor dat de CV-installatie aangestuurd wordt op een wijze die de verwarming van het gebouw zo efficiënt mogelijk verzorgt.

Stooklijn
Een ingesteld verband tussen bijvoorbeeld de buitenluchttemperatuur en de cv-aanvoertemperatuur.

Temperatuurmethode
Instelmethode van de waterzijdige balans van een CV-systeem. Deze methode gaat uit van een minimaal temperatuurverschil waarop de dimensionering van de radiatoren in een ruimte is gebaseerd. Veelal is dit 20oC tussen ingaande en retour temperatuur van het ketelwater door een radiator. Wordt dit temperatuurverschil bereikt dan heeft de radiator voldoende warmte afgegeven om een evenwichtige verwarming te verzorgen. Dit temperatuurverschil wordt bereikt door de stromingssnelheid door de radiator te beïnvloeden via het binnenwerk van de radiatorkraan en-of het voetventiel. Waterzijdig inregelen in een bestaande installatie zorgt ervoor dat alle radiatoren in een gebouw een doorstroming hebben die leidt tot het temperatuurverschil.

Thermostatische regeling
Aansturing van de CV-ketel gebaseerd op het bereiken van de ingestelde binnentemperatuur, op basis van binnenvoelers van de temperatuur.

Voorinstel methode
Het vertrekpunt voor deze methode is het uitvoeren van een leidingnetberekening (drukverliesberekening). Op basis hiervan wordt de stand van de inregelafsluiters bepaald. Deze methode is met name toepasbaar wanneer leidinglengtes en – diameters bekend zijn.

Waterzijdig inregelen
Een eenmalige handeling waarmee de maximale doorstroomopeningen van radiatorkranen op elkaar afgesteld wordt De juiste instelling is afhankelijk van de afstand van de radiator tot de ketel. Hoe verder, hoe minder druk er zal zijn, en hoe groter de opening zal moeten zijn. Let wel, het gaat om een eenmalige handeling, waarvoor in het binnenwerk van de radiatorkraan instellingen gewijzigd moeten worden, of anders het voetventiel verdraaid moet worden. Gebruikers kunnen de kraan daarna nog steeds open en dicht draaien, maar nooit verder open dan de vooringestelde maximale doorstroomopeningen.

Weersafhankelijke regeling
Een weersafhankelijke regeling stuurt de ketel aan op basis van de buitentemperatuur. Als het echt koud is, dan laat deze de brander een hoge watertemperatuur bereiken. Bij zacht weer is een lage watertemperatuur voldoende. In beide gevallen stroomt dus continu water met een vaste temperatuur door de leidingen. De relatie tussen ketelwatertemperatuur en buitentemperatuur is lineair, en kan dus in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. Is de stooklijn goed gekozen, dan zal het bij elke buitentemperatuur binnen even warm worden.