Kopie van `Uitleg grafische en 3D-begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Uitleg grafische en 3D-begrippen
Categorie: Automatisering > Graphics
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 24


Ambient light (omgevingslicht)
Licht dat niet is gekoppeld aan een of andere lichtbron. Dit is een eenvoudige en snelle manier om aan de realiteit tegemoet te komen, namelijk door ook de schaduwplekken van enig licht en eventueel van een kleurtje te voorzien. Het effect wordt dus niet naar gelang de situatie echt berekend, maar gewoon bij voorbaat vastgesteld op grond van onze ervaring uit de werkelijke wereld. Zo bevat een maanlichtscene overwegend blauw- en een zonsondergang aanmerkelijk meer rood omgevingslicht.

AVI
Audio Video Interleaved. Standaard voor synchronisatie en compressie van videobestanden onder Windows. Heet daarom ook wel Microsoft Video for Windows. Is daarmee de tegenhanger van Quicktime dat door Apple werd ontwikkeld en dat nu ook onder Windows draait en dat meer mogelijkheden kent.

B-Spline
Een vrij gevormde curve met een hoge mate van controle door de gebruiker.

BMP
Windows-bestandsformaat voor bitmap-afbeeldingen.

Byte
Basisrekeneenheid bij computers. Bestaat uit 8 bits.

CCD
Charge-Coupled Device. Lichtgevoelige cel die is samengesteld uit zeer veel kleine afzonderlijke elementen. Wordt onder andere gebruikt in digitale camera`s en scanners. Meestal voorzien van ingebouwde kleurfilters zodat de informatie meteen wordt gesplitst in een rode, groene en blauwe component.

CMS
Colour Management System. Methode om het gehele systeem van scanner, monitor en printer op elkaar af te stemmen zodat er een consistente en voorspelbare kleurweergave ontstaat. Vooral van groot belang in de grafische industrie omdat er veel (kostbare) tijd tussen correctie en uiteindelijke druk zit. Een sluitend systeem is echter zeer veelomvattend, waarbij bijvoorbeeld ook de verlichting een rol speelt.

CMYK
Kleurmodel voor opvallend licht zoals gebruikt bij het afdrukken. Aan de primaire, zogeheten process-kleuren cyaan, magenta en geel wordt zwart toegevoegd om de weergave in de donkere partijen te verbeteren.

CSG
Constructive Solid Geometry.

DXF
Data Exchange Format. Gestandaardiseert file-formaat in tekstvorm van Autodesk om 3D objecten in te beschrijven en op te slaan of uit te wisselen.

Hidden lines
De polygonen in een draadmodel die volgens berekening niet door de toeschouwer gezien kunnen worden en die daarom uit het zichtbare beeld worden verwijderd.

Histogram
Een grafische weergave van de halftonen in een afbeelding, gerangschikt van de donkerste tot de lichtste partijen. De horizontale as is in 256 stappen verdeeld, terwijl de verticale het aantal pixels weergeeft.

HSL (ook wel HSB)
Hue (tint), Saturation (verzadiging), Lightness-Brightness (helderheid). Een professioneel kleurmodel waarmee alle kenmerken van een kleur kunnen worden vastgelegd.

Image Map
Een afbeelding (image) die aan een oppervlakte wordt toegekend.

KiloByte
In het spraakgebruik duizend bytes, maar het zijn er om precies te zijn 1024.

LPI
Lijnen per inch. De maateenheid waarin een afdrukraster wordt uitgedrukt.

Mpeg
Moving Pictures Experts Group. Eigenlijk de naam van het comité dat een compressie-protocol met dezelfde naam opstelt en bewaakt. Hiermee kan een dusdanige hoge compressie worden bereikt dat het voor een computer mogelijk wordt de benodigde 30 beeldjes per seconde van een digitale videofilm te halen. Er bestaan verschillende versies, maar dat zijn niet eenvoudig vervangende versies, maar vaak gericht op een ander toepassingsgebied. Mpeg-1 omvat een resolutie van 352x240 pixels bij 30 fps. Mpeg-2 omvat een 4 maal zo hoge resolutie (704x480-576 NTSC-PAL) en kent nog andere faciliteiten. Binnen de definitie bestaan 3 zogenaamde lagen of layers en grote bekendheid kreeg de audio Mpeg 1, Layer 3, kortweg MP3.

Null Object
Een feitelijk niet bestaand voorwerp. Is dus ook niet zichtbaar, maar kan wel worden gebruikt om bijvoorbeeld een lichtbron op te richten. Wordt ook als `ouder` gebruikt bij Inverse Kinetics.

NURBS
Non-uniform Rational B-Spline, een gekromde polygoon die een grote mate van controle over het vervormen ervan en zo tot een efficiente werkwijze leidt.

Object
Zelfstandig afbeeldingselement dat afzonderlijk kan worden bewerkt en waaraan specifieke eigenschappen kunnen worden toegekend. In vergelijking met lagen, die een soortgelijke functie vervullen, nemen ze minder geheugenruimte in.

RGB
Afkorting van Red, Green, Blue, het kleurenmodel dat bestaat uit rood, groen en blauw licht. Bij elkaar opgeteld vormt het wit licht. Zie ook Additieve kleuren.

Skinning
Methode waarbij een aantal 2D objecten fungeren als de spanten van een schip, waarna er als het ware een huid omheen wordt getrokken.

X Y Z
De drie assen die de virtuele 3 dimensionale wereld bepalen. De X- en Y-as zijn ook coordinaten in een 2 dimensionaal systeem, terwijl de Z-as daar loodrecht op staat en dus de derde dimensie bepaalt. Door getallen toe te kennen aan alle drie assen kan elke plaats nauwkeurig worden aangegeven. Deze getallen kunnen ook negatief zijn.

Z-buffer
Diepte-informatie