Kopie van `GEA - Elektronicawoordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


GEA - Elektronicawoordenlijst
Categorie: Elektrotechniek en Elektronica
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 285


Absolute URL
Verwijzing in een HTML-document naar een URL op een andere web-server. Het volledige adres staat in de hyperlink vermeld. Bijvoorbeeld: ”Ga naar website www.gea.nl.

Agent
Klein computerprogramma dat in opdracht van de gebruiker bepaalde taken uitvoert op internet.

AGP (Accelerated Graphics Port)
Dit is een interface specificatie die speciaal bedoeld is om 3D graphics snel op een pc af te kunnen beelden.

AIX
Een operating systeem voor met name zwaardere toepassingen. Er zijn verschillende versies van Unix, afhankelijk van de leveranciers. (Bijvoorbeeld SCO, Sun, HP, IBM etcetera). AIX is de Apple variant.

ancara
The Advanced Networked Cities And Regions Association

Anchor
Hyperlink.

Angel money
Het eerste geld dat beschikbaar gesteld wordt aan de nieuwe ondernemer om te starten (vaak van familie of vrienden).

Animated Gif
Een grafisch plaatje dat op een webpagina beweegt.

Animatie
Techniek waarmee beweging van stilstaande objecten gesuggereerd kan worden door die objecten in een veranderende situatie beeldje voor beeldje op te nemen (of te berekenen) en vervolgens op normale snelheid af spelen.

anma
Amsterdam New Media Association

Anonymous ftp
Ongeautoriseerd gebruik van ftp. De ‘anonymous’-gebruiker geeft toegang tot bepaalde bestanden en kan deze naar de eigen computer halen. Veelal vraagt de host om het e-mail adres als wachtwoord te geven.

ANSnet
Opvolger van NSFnet.

Apenstaart @ (at)
Teken dat het gebruikersadres scheidt van het IP-adres. Het teken @ wordt uitgesproken als het Engelse ‘at’. De internetbewoording voor het teken @ is dan ook ‘at-sign’.

Apple Macintosh
Computerfabrikant met eigen, veelgeprezen, besturingssysteem.

Applet
Klein programma (geschreven in de programmeertaal Java) dat kan worden opgenomen in een webpagina en vandaar uit opgestart kan worden. Met een applet kunnen allerlei effecten gegenereerd worden in een webpagina, zoals een video- of geluidsfragment. Het voordeel is dat applets in hun geheel overgezet worden naar een computer en daar ook opgestart worden zodat de verbinding niet geopend hoeft te blijven.

Applicatie
Computertoepassing oftewel computerprogramma.

Application Service Provider (ASP)
Is een bedrijf dat een individu of een organisatie via internet toegang biedt tot een bepaalde computerapplicatie. Normaal gesproken zou een dergelijke applicatie bij het bedijrf of indicidu op de eigen server staan. Voordeel van een dergelijke aanpak zijn de relatief lage kosten. De verwachting is dat ASP in de toekomst veel gebruikt zal worden.

ASP (Active Server Page)
ASP staat voor Active Server Page. Dat is een HTML- pagina die is voorzien van één of meer scripts. Met behulp van ASP is het bijvoorbeeld mogelijk een database op het internet te ontsluiten.

ASP (Application Service Provider)
Is een bedrijf dat een individu of een organisatie via internet toegang biedt tot een bepaalde computerapplicatie. Normaal gesproken zou een dergelijke applicatie bij het bedrijf of individu op de eigen server staan. Voordeel van een dergelijke aanpak zijn de relatief lage kosten. De verwachting is dat ASP in de toekomst veel gebruikt zal worden.

Aspect Ratio
Is de verhouding tussen de hoogte en de breedte van de beeldpunten die een afbeelding op een scherm weergeven. De standaard voor beeldschermen en TV’s is 3:4. Voor breedbeeldtelevisie is dat 9:16

Asset
is elke file of module van een multimedia applicatie, bijvoorbeeld audio, video, tekst, beeld, maar ook softwaremodules (zie ook asset management)

Assetmanagement
Het beheren van (digitale) files. Ook wel wordt er gesproken over digital asset management, content management of media asset management (zoals audio, video, text, beeld en software modules). Een assetmanagementdatabase werkt met `meta-data`; informatie over de informatie in de database (bijvoorbeeld de naam van de auteur, onderwerpen die in het document voorkomen, type bestand, etc.)

Asynchrone transmissie
Wijze van datacommunicatie waarbij data in onderbroken bitstromen via de lijn worden verzonden. Alle verzonden tekens worden afzonderlijk tussen de verzender en de ontvanger gesynchroniseerd. Bij synchronisatie worden de verzendapparaten aan beide zijden opnieuw op elkaar afgestemd.

Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Protocol voor datacommunicatie via netwerken. Een breedbandige, hogesnelheiddatacommunicatie-techniek, geschikt voor transmissie van analoge data en digitale data. Moderne variant van TCP.

At (@)
Teken dat het gebruikersadres scheidt van het IP-adres. Het teken @ wordt uitgesproken als het Engelse ‘at’. De internetbewoording voor het teken @ is dan ook ‘at-sign’..ATM (Adobe Type Manager)
(Adobe Type Manager), programma voor bijvoorbeeld het toevoegen van een bijzonder font

ATM (Asynchronous Transfer Mode)
(Asynchronous Transfer Mode) Protocol voor datacommunicatie via netwerken. Een breedbandige, hogesnelheiddatacommunicatie-techniek, geschikt voor transmissie van analoge data en digitale data. Moderne variant van TCP.

Attachment
Toevoeging aan een e-mail bericht in de vorm van een bestand, zodat bijvoorbeeld een document of afbeelding van een specifieke tekstverwerker ook met e-mail kan worden verzonden.

B2A
‘Business to Administration’- relatie waarbij informatie uitgewisseld word tussen particulieren of bedrijven en de overheid.

B2B
‘Business to Business’-relatie waarbij informatie uitgewisseld word tussen bedrijven en bedrijven. Deze onderscheiden zich door een laag volume en een grote impact op het bedrijfsproces.

B2C
‘Business to Consumer’-relatie waarbij informatie uitgewisseld word tussen bedrijven en de consument. Deze onderscheiden zich door een groot aantal transacties met een lage waarde per transactie.

BBS (Bulletin Board Sytem)
Computer met modem(s) waarop ingelogd kan worden voor het raadplegen van informatie of het downloaden van software

Bcc (Blind carbon copy)
Kopie van een bericht dat ter informatie ook naar één of meer andere personen wordt gestuurd. De geadresseerde kan niet zien welke personen ook een kopie hebben ontvangen.

Bps (Bits per seconde)
Meeteenheid voor de snelheid van gegevensoverdracht, uitgedrukt in het aantal bits dat per seconde via de lijn wordt verstuurd.

Bug
Letterlijke vertaling: ‘insect’. Programmeerfout in een computerprogramma.

Bulletin Board System (BBS)
Computer met modem(s) waarop ingelogd kan worden voor het raadplegen van informatie of het downloaden van software

Bulletproof
Aanduiding voor een stabiel computerprogramma.

Bullittime
Filmtechniek om snelle acties extreem vertraagd weer te geven. In internetjargon een term om de razendsnelle lancering van een bedrijf aan te duiden. Ook wel warpspeed genoemd.

Burnout
Instorten. In Silicon Valley is een werkweek van tachtig uur eerder regel dan uitzondering. Achttien uur per dag werken, slapen op kantoor; en doorgaan in het weekeinde: niet iedere werknemer houdt dat lang vol.

businessmodel
Schematische beschrijving van de wijze waarop bedrijven hun geld verdienen.

Businessplan
Ondernemingsplan of prototype waarmee een nieuwe startup een venture fund probeert te interesseren voor hun idee.

button
Grafische hyperlink. Een onderdeel van het beeld op een scherm waarop geklikt kan worden met een muis. Hierdoor wordt een verbinding gelegd met een andere pagina, site of stuk informatie.

Byte
Set van acht bits. In een byte past één karakter (letter of cijfer).

Bytecode
Gecompileerde Java-sourcecode. De opdrachten in een Java-programma (de sourcecode) leveren bytecodes op, nadat deze zijn gecompileerd door een Java-compiler. Bytecode is computerplatform-onafhankelijk. De browser die de bytecode via het internet ontvangt, interpreteert deze als machine-instructies.

C.O.D. (Cash on delivery )
betaling bij aflevering.

CBT (computer based training)
Opleidingen met behulp van de computer

Cc (Carbon copy)
Kopie van een bericht dat ter informatie ook naar één of meer andere personen wordt gestuurd. Voor iedere geadresseerde is de complete lijst van ontvangers zichtbaar.

CC-mail
Systeem voor e-mail van Lotus/IBM.

CCITT
Europese standaardisatie-organisatie die onder andere is belast met de standaardisatie van datacommunicatie.

CD recycling / recycling
recyclen van marketing overstocks (onverkocht compleet produkt) en recycling van produktie afvallen. Zowel de CD (of VHS tape, floppy disc of DVD etc) als de verpakkingen. Officiele vernietiging (onder acountants conrole) tbv Stemra en andere auteursrecht administraties. 100% hergebruik van alle materialen ipv ouderwets verbranden of storten met 100% vernietigings garanties / controles.

Cd-audio
Compact Disc is een standaard gebaseerd op optische principes. Een Audio-cd kan 74 minuten audio opslaan en heeft een totale opslagmogelijkheid van 650 Mb.

Cd-i
Cd-i is een cd-standaard die ontwikkeld is voor koppeling aan een tv. Het is een standaard die niet compatibel is met cd-rom. Speciaal is dat zowel audio- als videoformaten op een disc gestandaardiseerd zijn.

Cd-recordable
Beschrijfbare (eenmalig) versie van een cd. De opslagcapaciteit is 650 Mb en de disc is goudkleurig.

Cd-rom
Computerversie van cd-audio.

Cd-rw
Herschrijfbare cd (rewritable).

Central Processing Unit (CPU)
De centrale processor in een computersysteem, die voor een belangrijk deel de rekencapaciteit van het systeem bepaalt.

CERN webserver
Public domain webserver van CERN.

CGI (Common Gateway Interface)
Techniek die het mogelijk maakt om een webserver een extern programma te laten starten. De uitvoering van dat programma resulteert in HTML-pagina’s. De server zorgt ervoor dat deze pagina’s automatisch worden verstuurd naar de client (de browser). Via de client krijgt de gebruiker deze uitvoer op zijn beeldscherm te zien. Aangezien de uitvoer pas wordt gemaakt als de gebruiker daartoe opdracht heeft gegeven, is CGI uitermate geschikt om veranderlijke informatie weer te geven.

CIX
(Commercial Internet Exchange) Samenwerkingsverband van commerciële internetaanbieders.

Claw back
De verplichting tot terugbetaling van het voordeel genoten of geacht te zijn genoten bij de uitoefening van een toegekend optierecht.

Click & Mortar companies
Bedrijven met zowel een fysieke als een online outlet. Afgeleid van de engelse term brick & mortar

Click Through
een Click Through of ‘doorklik’ komt voor als een bezoeker op een banner klikt en daarmee de achterliggende pagina opvraagt.

Click- Through Rate (CTR)
Het aantal banners dat is aangeklikt door bezoekers (‘Click-Through’) als percentage van het totaal aantal bezoekers.

Clickable map
Grafische afbeelding in een internetsite met een link naar een andere pagina. Door deze afbeelding aan te klikken ga je naar deze pagina toe. Soms is zo een afbeelding ingedeeld in verschillende delen, die ook weer gelinked zijn aan verschillende pagina’s

Client
Architectuur waarop veel internettoepassingen zijn gebaseerd, bestaande uit een client en een server. Bij zowel de client als de server worden programma’s geactiveerd, waarmee processen kunnen worden uitgevoerd. De client is het programma waarmee aan de server wordt bericht dat er een bepaald proces moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het tonen van een website. De gebruikers zoeken meestal met een client op het eigen systeem, zoals de WWW-client ‘Netscape’, naar een server die ergens op het internet actief is.

Client pull
Techniek waarbij een client (browser) het initiatief neemt om een nieuwe HTML-pagina op te halen. Client pull maakt het mogelijk dat een pagina direct of na een bepaalde tijd vanzelf doorbladert naar een nieuwe pagina.

Client/server
Architectuur waarop veel internettoepassingen zijn gebaseerd, bestaande uit een client en een server. Bij zowel de client als de server worden programma’s geactiveerd, waarmee processen kunnen worden uitgevoerd. De client is het programma waarmee aan de server wordt bericht dat er een bepaald proces moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het tonen van een website. De gebruikers zoeken meestal met een client op het eigen systeem, zoals de WWW-client ‘Netscape’, naar een server die ergens op het internet actief is.

CPU (Central Processing Unit)
De centrale processor in een computersysteem, die voor een belangrijk deel de rekencapaciteit van het systeem bepaalt.

CSLIP
(Compressed SLIP) Geavanceerde variant van SLIP. Bij CSLIP wordt met behulp van compressie een hogere snelheid in de communicatie bereikt.

CSS
(Cascading Style Sheets) Een scripting language die bepaalt hoe de verschillende elementen van een HTML-document moeten worden weergegeven.

css (content scrambling system)
dit is de code die dvd`s beschermt tegen copiëren.

CU-SeeMe
Protocol voor het verzenden en ontvangen van beeld en geluid, zoals dat bij teleconferencing wordt gebruikt.

Cuddie tech
Nieuwe technologie met een hoge knuffelfactor, zoals de i-MAC of de Smart.

cXML (Commerce XML)
Commerce XML is een nieuwe vorm van `document type definition` (DTD) voor XML. cXML werkt als een metataal die de nodige informatie van een product definieert. CXML wordt gebruikt ten behoeve van standaardisatie van contentverwerking (mediaonafhankelijke opslag) en `vraag/aanbod`-processen (beveiligde elektronische transacties via internet).

DDS ( de Digitale stad)
Is een virtuele stad die nagebouwd is op internet. Elke bewoner heeft daar zijn eigen ` huis` .

dll (dynamic link library)
is een verzameling van kleine software programma`s die opgeroepen kunnen worden door een groter programma. Dat kleine programma ondersteunt het grote programma bijvoorbeeld door te communiceren met een printer of cd-rom spelen. Het voordeel is dat het kleine programma alleen gebruikt wordt als het opgeroepen wordt, waardoor het geen geheugenruimte inneemt als het niet programma niet gebruikt wordt.

DNS (Domain Name Service)
Systeem dat bestaat uit een aantal computers dat ervoor zorgt dat alle computers in een bepaald gebied worden geregistreerd. Bovendien vertaalt dit systeem de symbolische adressen van hosts in IP-adressen, hetgeen het gebruikersgemak vergroot.

DPI (Dots Per Inch)
Eenheid waarmee de afdrukkwaliteit (resolutie) van printers wordt aangegeven. Er wordt gemeten in het aantal punten per inch (2,54 cm.) Hoe groter het aantal punten hoe hoger de kwaliteit.

DTD (Data Type Definition)
De beschrijving voor een SGML database hoe de data gestructureerd moet worden.

DTP (Desk Top Publishing)
Toepassing waarbij met behulp van een computer drukwerkvoorbereiding plaatsvindt.

DVB (Digital Video Broadcasting)
Een digitale televisiestandaard die gebruik maakt van MPEG2.

Dvd (Digital Versatile Disc)
is de opvolger van de cd. Een dvd heeft 4,7 gigabyte opslagruimte en biedt de mogelijkheid om een film van 120 minuten in hoge kwaliteit (MPEG2) af te spelen. De dvd kan wat betreft opslagruimte nog verder groeien tot 17 Gigabyte.

Dvd-audio
De audio only-versie van dvd. De kwaliteit van de audio is nog beter dan die van cd.

Dvd-R
Dvd recordable kan maar één keer schrijven, dat wil zeggen dat hetgeen reeds geschreven is niet meer gewist kan worden. Wel is het mogelijk de dvd verschillende keren (sequentieel) te schrijven. De opslagruimte is inmiddels 4,7 Gb.

Dvd-ram
De herschrijfbare versie van dvd. De opslagruimte is beperkt tot 2,6 Gb.

Dvd-rom
Dit is een vergelijkbaar product als cd-rom, maar dan met dezelfde opslagcapaciteit als dvd.

Dvd-RW
Een herschrijfbare (erasable) dvd gebaseerd op phase-change, ontwikkeld door Pioneer.

Dvd-video
De video only-uitvoering van dvd. Vaak wordt ook de term dvd alleen gebruikt.

Dvd+RW
Een herschrijfbare (erasable) dvd gebaseerd op phase-change, ontwikkeld door onder andere Philips en Sony.

dynamic link library (dll)
is een verzameling van kleine software programma`s die opgeroepen kunnen worden door een groter programma. Dat kleine programma ondersteunt het grote programma bijvoorbeeld door te communiceren met een printer of cd-rom spelen. Het voordeel is dat het kleine programma alleen gebruikt wordt als het opgeroepen wordt, waardoor het geen geheugenruimte inneemt als het niet programma niet gebruikt wordt.

Dynamisch HTML
is de benaming van HTML pagina’s die opgemaakt worden als ze opgevraagd worden door de bezoeker. Het zijn dus geen kant en klare HTML pagina’s. Vooral interessant bij het koppelen van databases aan het internet.

Dynamisch IP-adres
IP-adres dat pas wordt vastgesteld wanneer door een client een communicatiesessie met een server wordt gestart. Het IP-adres varieert dus per sessie en hoeft zodoende niet van tevoren door de client te zijn bepaald.

e-book
het electronic book is een portable aflees aparaat, ongeveer zo groot als een A4 blad (er zijn ook kleinere versies). Door middel van een lcd scherm kan `het boek` gelezen worden. De boeken kunnen via het web gedownload worden. Er zijn verschillende leveranciers van e-book apparaten.

E-business
Omvat elektronische handel, beleid om zakelijke relaties tussen partijen te optimaliseren, bedrijfsprocessen die meerdere organisaties raken en technologie die dit mogelijk moet maken

E-channel
Het distributie/marketing kanaal dat gebruikt wordt om e-commerce activiteiten uit te voeren. Dit in tegenstelling tot het traditionele distributiekanaal zoals de retail.

E-commerce
zie electronic commerce

E-handel
Omvat elektronische handel, beleid om zakelijke relaties tussen partijen te optimaliseren, bedrijfsprocessen die meerdere organisaties raken en technologie die dit mogelijk moet maken

E-mail
(Electronic mail) Elektronische tegenhanger van de brief en de fax

E-mail adres
Adres dat aangeeft wie de zender of ontvanger is van elektronische post. Dit adres kan bestaan uit letters en/of cijfers. Iedereen die gebruik maakt van een mailprogramma heeft een uniek e-mail adres. Het e-mail adres en het domein worden gescheiden door het teken `@`.

E-zine
Een elektronisch magazine op het internet