Kopie van `GEA - Elektronicawoordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


GEA - Elektronicawoordenlijst
Categorie: Elektrotechniek en Elektronica
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 763


Absolute URL
Verwijzing in een HTML-document naar een URL op een andere web-server. Het volledige adres staat in de hyperlink vermeld. Bijvoorbeeld: ”Ga naar website www.gea.nl.

Accelerated Graphics Prt (AGP)
Dit is een interface specificatie die speciaal bedoeld is om 3D graphics snel op een pc af te kunnen beelden.

Acces provider
Aanbieder van toegang tot het internet.

Account
Internetabonnement bij een provider.

Acroniem
Afkorting van bijvoorbeeld een standaarduitdrukking in een nieuwsgroep. Het acroniem ‘cul’ betekent ‘see you later’.

Active Server Page (ASP)
Dat is een HTML- pagina die is voorzien van één of meer scripts. Met behulp van ASP is het bijvoorbeeld mogelijk een database op het internet te ontsluiten.

ActiveX
Microsofts opvolger van OLE-COM. Techniek die de uitwisseling van gegevens tussen verschillende softwaretoepassingen regelt. ActiveX heeft hetzelfde doel als OLE-COM, maar is geschikt voor gebruik in netwerken.

Administrator
Systeembeheerder.

Adobe Type Manager (ATM)
Programma voor bijvoorbeeld het toevoegen van een bijzonder font

AFN
Audiovisuele Federatie Nederland

Agent
Klein computerprogramma dat in opdracht van de gebruiker bepaalde taken uitvoert op internet.

AGP (Accelerated Graphics Port)
Dit is een interface specificatie die speciaal bedoeld is om 3D graphics snel op een pc af te kunnen beelden.

AIX
Een operating systeem voor met name zwaardere toepassingen. Er zijn verschillende versies van Unix, afhankelijk van de leveranciers. (Bijvoorbeeld SCO, Sun, HP, IBM etcetera). AIX is de Apple variant.

Alfa release
De eerste testversie van een computerprogramma.

Alfs versie
De eerste testversie van een computerprogramma.

Alias
Andere aanduiding voor het e-mail adres van een gebruiker, waardoor deze onder meerdere namen bekend zijn op het Internet.

Alta Vista
Populaire zoekmachine op het WWW. Het adres is: www.altavista.com

Alternet
Amerikaans computernetwerk.

ancara
The Advanced Networked Cities And Regions Association

Anchor
Hyperlink.

Angel money
Het eerste geld dat beschikbaar gesteld wordt aan de nieuwe ondernemer om te starten (vaak van familie of vrienden).

Animated Gif
Een grafisch plaatje dat op een webpagina beweegt.

Animatie
Techniek waarmee beweging van stilstaande objecten gesuggereerd kan worden door die objecten in een veranderende situatie beeldje voor beeldje op te nemen (of te berekenen) en vervolgens op normale snelheid af spelen.

anma
Amsterdam New Media Association

Anonymous ftp
Ongeautoriseerd gebruik van ftp. De ‘anonymous’-gebruiker geeft toegang tot bepaalde bestanden en kan deze naar de eigen computer halen. Veelal vraagt de host om het e-mail adres als wachtwoord te geven.

ANSnet
Opvolger van NSFnet.

Apenstaart @ (at)
Teken dat het gebruikersadres scheidt van het IP-adres. Het teken @ wordt uitgesproken als het Engelse ‘at’. De internetbewoording voor het teken @ is dan ook ‘at-sign’.

Apple Macintosh
Computerfabrikant met eigen, veelgeprezen, besturingssysteem.

Applet
Klein programma (geschreven in de programmeertaal Java) dat kan worden opgenomen in een webpagina en vandaar uit opgestart kan worden. Met een applet kunnen allerlei effecten gegenereerd worden in een webpagina, zoals een video- of geluidsfragment. Het voordeel is dat applets in hun geheel overgezet worden naar een computer en daar ook opgestart worden zodat de verbinding niet geopend hoeft te blijven.

Applicatie
Computertoepassing oftewel computerprogramma.

Application Service Provider (ASP)
Is een bedrijf dat een individu of een organisatie via internet toegang biedt tot een bepaalde computerapplicatie. Normaal gesproken zou een dergelijke applicatie bij het bedijrf of indicidu op de eigen server staan. Voordeel van een dergelijke aanpak zijn de relatief lage kosten. De verwachting is dat ASP in de toekomst veel gebruikt zal worden.

Archie
Zoekprogramma om bepaalde informatie (ftp-able files) op het internet te vinden.

Archive
Gecomprimeerd bestand of een set van tot één bestand samengevoegde bestanden die met behulp van decompressie in hun oorspronkelijke staat hersteld kunnen worden.

Arj
Programma voor compressie en decompressie.

ASP (Active Server Page)
ASP staat voor Active Server Page. Dat is een HTML- pagina die is voorzien van één of meer scripts. Met behulp van ASP is het bijvoorbeeld mogelijk een database op het internet te ontsluiten.

ASP (Application Service Provider)
Is een bedrijf dat een individu of een organisatie via internet toegang biedt tot een bepaalde computerapplicatie. Normaal gesproken zou een dergelijke applicatie bij het bedrijf of individu op de eigen server staan. Voordeel van een dergelijke aanpak zijn de relatief lage kosten. De verwachting is dat ASP in de toekomst veel gebruikt zal worden.

Aspect Ratio
Is de verhouding tussen de hoogte en de breedte van de beeldpunten die een afbeelding op een scherm weergeven. De standaard voor beeldschermen en TV’s is 3:4. Voor breedbeeldtelevisie is dat 9:16

Asset
is elke file of module van een multimedia applicatie, bijvoorbeeld audio, video, tekst, beeld, maar ook softwaremodules (zie ook asset management)

Assetmanagement
Het beheren van (digitale) files. Ook wel wordt er gesproken over digital asset management, content management of media asset management (zoals audio, video, text, beeld en software modules). Een assetmanagementdatabase werkt met `meta-data`; informatie over de informatie in de database (bijvoorbeeld de naam van de auteur, onderwerpen die in het document voorkomen, type bestand, etc.)

Asynchrone transmissie
Wijze van datacommunicatie waarbij data in onderbroken bitstromen via de lijn worden verzonden. Alle verzonden tekens worden afzonderlijk tussen de verzender en de ontvanger gesynchroniseerd. Bij synchronisatie worden de verzendapparaten aan beide zijden opnieuw op elkaar afgestemd.

Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Protocol voor datacommunicatie via netwerken. Een breedbandige, hogesnelheiddatacommunicatie-techniek, geschikt voor transmissie van analoge data en digitale data. Moderne variant van TCP.

At (@)
Teken dat het gebruikersadres scheidt van het IP-adres. Het teken @ wordt uitgesproken als het Engelse ‘at’. De internetbewoording voor het teken @ is dan ook ‘at-sign’..

ATM (Adobe Type Manager)
(Adobe Type Manager), programma voor bijvoorbeeld het toevoegen van een bijzonder font

ATM (Asynchronous Transfer Mode)
(Asynchronous Transfer Mode) Protocol voor datacommunicatie via netwerken. Een breedbandige, hogesnelheiddatacommunicatie-techniek, geschikt voor transmissie van analoge data en digitale data. Moderne variant van TCP.

Attachment
Toevoeging aan een e-mail bericht in de vorm van een bestand, zodat bijvoorbeeld een document of afbeelding van een specifieke tekstverwerker ook met e-mail kan worden verzonden.

Audio dubbing
Opname van geluid zonder beeld te wissen (door opname op aparte sporen). Deze techniek wordt bijvoorbeeld gebruikt om muziek of commentaar aan een video-productie toe te voegen.

Audio Video Interleaved
Een bestandsformaat voor digitale video, ontwikkeld door Microsoft

Audiofile
Bestand dat geluidsinformatie bevat, die met de juiste afspeelprogrammatuur kan worden beluisterd.

Audiovisueel
Bewegend beeld en geluid combinatie. Ook wel gebruikt om de sector opdracht film en -video aan te geven.

Auditing
Het meten en controleren van bezoekersstatistieken door een onafhankelijke derde partij.

Authoring
Een gestructureerde werkwijze om multi-media assets (data, audio, video etc.) tot een interactief programma samen te brengen.

Authoring language
Een macrotaal waarmee een interaction designer kan authoren (zie Authoring).

Authoring System
Software voor het maken van interactieve multimedia toepassingen

Automatic Channel Installation
Systeem dat het mogelijk maakt om met behulp van gegevens, zoals die zijn opgeslagen op een Teletekst-pagina, de programma`s op door de kabelexploitant bepaalde kanalen van het televisietoestel te plaatsen.

Automatic Directory Indexing
Het automatisch tonen van de inhoud van een directory door de server. Dit gebeurt als er geen index.html bestaat en als de gebruiker een directory-naam als URL heeft ingevoerd. Bij ‘plain indexing’ worden alle bestandsnamen achter elkaar getoond. Bij ‘fancy indexing’ worden bovendien de bijbehorende icon, de bestandsgrootte en eventueel de omschrijving van het bestand in het overzicht getoond.

Babbelbox
Internetdienst waarbij meerdere internetgebruikers tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren

Backbone
Centrale netwerk-infrastructuur in het internet, waaraan weer andere nationale, lokale of regionale netwerken gekoppeld kunnen worden.

Backslash
Achterwaartse schuine streep: .

Bandbreedte
Hoeveelheid gegevens (informatie) die via een netwerk getransporteerd kan worden. Hoe groter de bandbreedte, hoe meer informatie verwerkt kan worden.

Banner
Een term voor advertenties op het internet, meestal een grote en brede koptekst (tekst en-of logo).

Bannerview
Eenheid voor het meten van het aantal keren dat een advertentie op het scherm getoond wordt.

Batch
Een of meer taken (zogenaamde jobs) die zelfstandig door de computer worden verricht.

Baudrate
Meeteenheid uit de communicatietechniek die de stroomsnelheid aangeeft bij overdracht van gegevens via bijvoorbeeld de telefoonlijn. Baudrate is niet hetzelfde als bits per seconde (zie bps)

BBS (Bulletin Board Sytem)
Computer met modem(s) waarop ingelogd kan worden voor het raadplegen van informatie of het downloaden van software

Bcc (Blind carbon copy)
Kopie van een bericht dat ter informatie ook naar één of meer andere personen wordt gestuurd. De geadresseerde kan niet zien welke personen ook een kopie hebben ontvangen.

Benchmark
Een methode om resultaten of prestaties te vergelijken.

Beta release
De laatste testversie van een computerprogramma.

Beta versie
De laatste testversie van een computerprogramma.

Binair
Betrekking hebben op iets dat twee keuzemogelijkheden heeft. Een bit is bijvoorbeeld een binaire eenheid, omdat het alleen de waarden 0 of 1 kan aannemen.

Binhex
Uitwisselingsprogramma voor gegevens die met behulp van verschillende tekstsets zijn opgebouwd, Binhex is vergelijkbaar met UUencode en wordt met name in de Apple Macintosh-wereld gebruikt.

Bit
Kleinste informatie-eenheid in een computersysteem. Een bit kan de waarde 0 of 1 aannemen.

Bitmap
Manier van beschrijven van een afbeelding door middel van het plaatsen van punten in de hoogte en de breedte.

Bitrate
Bitsnelheid (aantal bits per seconde) in bps.

Blind carbon copy (BCC)
Kopie van een bericht dat ter informatie ook naar één of meer andere personen wordt gestuurd. De geadresseerde kan niet zien welke personen ook een kopie hebben ontvangen.

Bluetooth
is een software-standaard waarmee apparaten als mobiele telefoons, camera’s en personal digital assistents met elkaar kunnen communiceren (zie Symbian)

Bookmark
Boekenlegger. Een door de gebruiker aan de browser toegevoegde url van een favoriete webpagina

Boolean
Variabele binnen een programma die de waarde ‘waar’ of ‘niet waar’ kan aannemen.

Boolean operators
Bij searchengines is het meestal mogelijk ook ‘Boolean’ te kunnen zoeken. De operators zijn : AND, OR, NOT en XOR.

Boot
Herstart van een computer, ook wel reset genoemd. Een boot wordt bijvoorbeeld bereikt door op een PC de toetsen control, alt en delete gelijktijdig in te drukken en op de Mac door control, appletoets en start in te drukken.

Bot
Een automatische zoekmachine op internet voor het zoeken van bepaalde informatie (afgeleid van robot).

Bounced mail
Niet op de bestemming aangekomen mail die ‘teruggestuiterd’ is naar de afzender.

Bps (Bits per seconde)
Meeteenheid voor de snelheid van gegevensoverdracht, uitgedrukt in het aantal bits dat per seconde via de lijn wordt verstuurd.

Breedband
Een beschrijving voor een communicatie-infrastructuur met een grote bandbreedte, zoals ADSL of de kabelnetten. Een vorm van datacommunicatie waarbij verschillende signalen tegelijk over een kabel gestuurd kunnen worden.

Bridge
Hardware-matige verbinding tussen twee netwerken.

Broadband
Een beschrijving voor een communicatie-infrastructuur met een grote bandbreedte, zoals ADSL of de kabelnetten. Een vorm van datacommunicatie waarbij verschillende signalen tegelijk over een kabel gestuurd kunnen worden.

Broncode
Broncode van een programma in leesbare vorm. De broncode bevat de programma-instructies zoals deze zijn ontwikkeld door de programmeur. De programma-instructies worden door de compiler vertaald in objectcode, die niet leesbaar is. De objectcode wordt vervolgens door een interpreter vertaald naar direct-uitvoerbare machinecode.

Browsen
Rondkijken op het WWW.

Browser
Bladerprogramma (‘to browse’ betekent bladeren) waarmee pagina’s van het WWW kunnen worden bekeken. De bekendste zijn Netscape en Microsoft Internet Explorer

Brugfinanciering
Financiering die in de financieringsbehoefte moet voorzien gedurende de periode tot de voorgenomen beursnotering van de onderneming.

Bug
Letterlijke vertaling: ‘insect’. Programmeerfout in een computerprogramma.

Bulletin Board System (BBS)
Computer met modem(s) waarop ingelogd kan worden voor het raadplegen van informatie of het downloaden van software

Bulletproof
Aanduiding voor een stabiel computerprogramma.

Bullittime
Filmtechniek om snelle acties extreem vertraagd weer te geven. In internetjargon een term om de razendsnelle lancering van een bedrijf aan te duiden. Ook wel warpspeed genoemd.

Burnout
Instorten. In Silicon Valley is een werkweek van tachtig uur eerder regel dan uitzondering. Achttien uur per dag werken, slapen op kantoor; en doorgaan in het weekeinde: niet iedere werknemer houdt dat lang vol.

businessmodel
Schematische beschrijving van de wijze waarop bedrijven hun geld verdienen.

Businessplan
Ondernemingsplan of prototype waarmee een nieuwe startup een venture fund probeert te interesseren voor hun idee.

button
Grafische hyperlink. Een onderdeel van het beeld op een scherm waarop geklikt kan worden met een muis. Hierdoor wordt een verbinding gelegd met een andere pagina, site of stuk informatie.

Byte
Set van acht bits. In een byte past één karakter (letter of cijfer).

Bytecode
Gecompileerde Java-sourcecode. De opdrachten in een Java-programma (de sourcecode) leveren bytecodes op, nadat deze zijn gecompileerd door een Java-compiler. Bytecode is computerplatform-onafhankelijk. De browser die de bytecode via het internet ontvangt, interpreteert deze als machine-instructies.

B2A
‘Business to Administration’- relatie waarbij informatie uitgewisseld word tussen particulieren of bedrijven en de overheid.