Kopie van `Relevante begrippen voor innovatie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Techniek en industrie > Innovatie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 4


Innovatie
een eerste commerciële toepassing van iets nieuws. Een uitvinding is dus niet per definitie een innovatie.
Er zijn verschillende innovaties te onderscheiden:
Technologische innovatie: Het ‘nieuwe’ is een uitvinding (dus wanneer een uitvinding commercieel toepasbaar wordt).
Doorbraakinnovatie: Wanneer de uitvinding dusdanig baanbrekend is dat het het hele economische verkeer beïnvloed.
Marginale innovatie: Een uitvinding met minder macro-economisch effect
Architectonische innovatie: wanneer het nieuwe is dat bestaande elementen op een nieuwe manier geordend worden of in een systeem worden toegepast. (Een nieuwe ordening van bestaande elementen). Bijvoorbeeld het eerste uitzendbureau.

Ontdekking
Nu we onderscheid weten te maken tussen innovatie en uitvinding is het begrip ontdekking gemakkelijk te definiëren. Bij een ontdekking gaat het om het verkrijgen van een nieuw inzicht. Het duidt dus enkel op een ‘Weten’. De ontdekking van Amerika door Columbus was een inzicht dat daar land was. Columbus vond het land zelf niet uit.

Uitvinding
Het begrip uitvinding is uit een drietal elementen opgebouwd, zoals ook vermeld in de Memorie van Toelichting (MvT) bij de Rijksoctrooiwet uit 1910.
Een uitvinding duidt op een ‘weten’, een ‘kunnen’ en een ‘vooruitgang’.
De uitvinding is:
Een nieuwe technische truc
Een nieuwe oplossing voor een technisch probleem, welke oplossing zichtbaar is gemaakt, geconcretiseerd, in een voortbrengsel of werkwijze.

Vernieuwing
Vernieuwing kan worden gezien als het toepassen van iets wat elders zijn nut al bewezen heeft. Vernieuwing kan dus geen innovatie zijn. Een innovatie is per definitie een vernieuwing. Een bedrijf dat zijn schrijfmachines de deur uit doet en computers daarvoor in de plaats neemt doet aan vernieuwing. De computer was ooit een innovatie die zijn nut heeft bewezen en wordt nu ingezet door een bedrijf die dit nut nog niet zelf ondervonden heeft. In de economische literatuur ook wel diffusie van innovatie genoemd.