Kopie van `TNO - bodemonderzoek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


TNO - bodemonderzoek
Categorie: Aardrijkskunde
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 4


Cluster
Een groep putten welke aan hetzelfde (grondwater of olie-gas-)veld onttrekken.

Hydrochemische gegevens
Gemeten resultaten van chemisch onderzoek op water en de opgeloste stoffen daarin.

Hydrogeologisch profiel
2-dimensionaal profiel van de ondergrond met hierin de laaggrenzen die belangrijk zijn voor de hydrologie zoals tussen; goed en slecht doorlatende lagen, zoet en zout grondwater.

Offshore
Deel van het Nederlands continentaal plat dat aan de zeezijde van de 12-mijlszone ligt.