Kopie van `Satelliet begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Satelliet begrippen
Categorie: Elektrotechniek en Elektronica > Satelliet TV
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 77


AM
Amplitude Modulatie. Informatieoverdracht via wijziging van de amplitude. De grootte of sterkte van een signaalbron.

APM
Attached Pressurised Module, of Ruimtelaboratorium.

APOGEUM
Na de lancering komt een satelliet in een zo gunstig mogelijk ellipsvormige (GTO) baan. De ellipsvormige baan heeft als hoogste punt (het Apogeum) zo`n 36000 km. De snelheid van de Satelliet heeft op dit punt een snelheid van 1597 m-sec. Daarna wordt hij weer door de aarde aangetrokken en komt op het PERIGEUM (het punt van de ellipsvormige baan dat het dichtst bij de aarde ligt met z`n 400 km).

ASAP
Automated Shipboard Aerological Program.

ASDAR
Aircraft to Satellite Date Relay.

ASTON SECA(Mediaguard) CI-MODULE
Dit is een insteekmodule volgens de CI-technologie waar weer een smartcard in kan worden gestoken. Aston heeft deze SECA-module ontwikkeld. SECA heeft de Mediaguard coderingen ontwikkeld die o.a. bij Canal+ wordt gebruikt.

ASTRA
Inmiddels een 7-tal satellieten geparkeerd op 19.2 gr Oost. Eigendom van de S.E.S uit Luxemburg. Het 2e geostationaire slot van Astra is op 28.2 gr Oost.

ASTRASCHOTEL
Een oude benaming die men vroeger gaf aan een vast opgestelde -vaak met een doorsnede van 60 of 80 cm schotel, die op 19.2 gr Oost was uitgericht. Omdat de Astra de eerste was die meerdere (mediumpower) satellieten op dit slot parkeerden, kon er met 1 vaste schotel relatief veel zenders ontvangen worden. Met de kreet Astraschotel vlogen toen de ~setjes over de toonbank.

ATMOSFERISCHE VERLIEZEN
Een klein deel van de uitgezonden energie komt daadwerkelijk aan op aarde. Tussen zend- en ontvangstantenne verliest het signaal maar liefst 205dB (in de KU-band) aan sterkte. Binnen de dampkring is een deel van de verliezen te wijten aan elektronenabsorbtie door zuurstofmoleculen en door waterdamp. Door de lagere frequentie in de C-band zijn hier de verliezen wat geringer.

ATTENUATION
Dit is de verzwakking van een elektrisch signaal of lichtbron.

ATV
Automated Transfer Vehicle Een ATV is een ruimtevoertuig die stuwstof, voedsel en apparatuur aanlevert, b.v. aan het in aanbouw zijnde ISS. Voor de bevoorrading van het ISS vliegt de ATV autonoom na een lancering met een Ariane 5 draagraket. dit gebeurd ongeveer eens per jaar. De motoren van de ATV kunnen ook het ISS weer omhoogstuwen en zo het ruimtestation weer in een optimale baan houden. Na ca 6 maanden keert de ATV volgeladen met afval terug naar aarde. Dit gebeurd in een steile baan zodat het volledig in de atmosfeer zal verbranden.

AV-bus
De vroegere DIN-aansluiting op TV`s, bedoeld voor videorecorders, satellietontvangers en en-of Hifi-installaties, is inmiddels vervangen voor de scart-bus. De scartconnector is een 21-polige, vrij vierkanten connector.

AZIMUTH
De Azimuth wordt uitgedrukt in kompasgraden (in het horizontale vlak) en geeft dus aan in welke richting de satelliet staat. Het spreekt voor zich dat dit voor iedere plaats op de kaart een ander getal zal zijn. Kompas graden 90° zuiver oost, 180° zuiver zuid, 270° west. Voor 19,2° oost (Astra) in Nederland is dit ca 163°. De andere hoek, waar een schotel aan moet voldoen wanneer deze geplaatst wordt, is de Elevatie.

B-FRAME
Dit is bij MPEG een voorgeschreven manier van digitale beeldopbouw. Bij zo`n `bi-directioneel` frame worden componenten van zowel voorafgaande als komende beelden meegewogen.

BDB
British Digital Broadcasting. `Kabel` concurrent van BSkyB.

BK
Breedbandkabel (-net).

BNC
Bajonet Nut Connector. Dit is een hoogfrequente coaxiale stekerverbinding.

C-BAND
Dit zijn de satellietfrequenties in het gebied 3.7 t-m 4.1 GHz. Door deze lage frequenties moet er een grote schoteldiameter worden gebruikt. Grote schotels hebben een grote openingshoek en c-bandsatellieten zenden met grote footprints. Voor ontvangst van deze signalen is naast een grote schotel ook een geschikte LNB en aanpassingen aan de receiver nodig.

C-MAC
Relatief nieuwe overdrachtsnorm voor tv-signalen met grotere bandbreedte (15 MHz), zoals die bij satellieten beschikbaar is (in tegenstelling tot aardse zenders). Bij deze norm worden de afzonderlijke beeldcomponenten gemultiplext. De C staat voor het audiomodulatiesysteem, terwijl MAC staat voor Multipexed Analogue Components.

CCIR
Comite Consultatif International de Radio, ofwel een internationaal adviescomité voor radio en televisie. CCIR is op haar beurt weer een onderdeel van ITU (Internationale Telecommunicatie-Unie). Deze instelling stelt regels vast voor radio en tv, wijst frequenties toe en registreert alle radiofrequenties. Ook worden gegevens over allerlei aspecten van de telecommunicatie verzameld, er wordt onderzoek gedaan en advies uitgebracht. Deze club is natuurlijk ook verantwoordelijk voor satellietradio en -televisie.

CCITT
Comite Consultatif des Telegraf et Telecommunication. Dit is de telecommunicatieafdeling van de ITU.

CDS
Climate Date Set, of klimaatgegevens.

CLAMPING
Begrenzende schakeling of limiter, soms het signaal op een zeker niveau vastleggend.

CLARKE
Een Engelse ingenieur en auteur Arthur Clarke die in 1945 het idee van satellietzenders publiceerde.

CLARKE BELT
Zie ook Geostationaire baan. Gordel of baan om de aarde waarop geostationaire satellieten kunnen worden gesitueerd.CLUSTER
Een groep satellieten op dezelfde nominale baanpositie.

CMS
Centre de Météorologie Spatiale.

CMV
Cloud Motion Vectors. Uit de wolkenbewegingen afgeleide windvectoren.

CPU
Central Processing Unit. Centrale Verwerkings Eenheid (CVE) ook wel genoemd. Dit is bij computers de voornaamste chip (IC).

CVBS
Color-Video-Blanking-Synchronisation. Ook wel Composiet video genoemd. Dit is een compleet signaal (PAL) dat zo op uw TV gezet kan worden door gebruik van een enkel coax-kabeltje

DCP
Data Collection Platform, of data-acquisitieplatform.

DCPRS
Data Collection Platform Re-transmission System.

DCS
Data Collection System of data-acquisitiesysteem.

DFS
Deutscher Fernmelde Satelliet. De eerste Duitse communicatiesatelliet, de Kopernikus.

DTC
Direct To Car. Satellietradio voor direct-ontvangst.

DTH
Direct To Home. (schotelmarkt).

DTO
Direct To Office.

DV
Digital Video. Dit is de norm die hoofdzakelijk gebruikt wordt bij digitale camera`s. Hierbij is er compressie op frame niveau. Hierdoor kan er achteraf nog een montage plaatsvinden. Hierdoor is de transportsnelheid zo hoog dat dit niet geschikt is voor uitzendingen (25Mbps). Hiervoor is de DVB-norm. DV heeft ook de hoogste resolutie 720x576 en heeft een uitstekende kleurweergave.

DVB
Digitale Video Broadcasting. Dit is een relatieve nieuwe, en internatioaal erkende, uitzendnorm als uitbreiding op de MPEG-2 norm (TV-,Radio- en Internet Data). Hierdoor kunnen meerdere programma`s digitaal in e e n frequentie worden uitgezonden

EACEM
European Association of Consumer Manufactures

EAST
EAST Easter Island Time (Chile) UTC-06

EDT
EDT Eastern Daylight Time (USA) UTC-04

EEST
EEST - East European Summer Time

EPG
Electronic Programme Guide - Elektronische Programma Gids. Deze wordt samen met het digitale satelliet-signaal meegezonden. Het is een programmagids die op het televisiescherm wordt geprojecteerd, net als bij teletekst. De EPG maakt deel uit van de DVB-norm. Canal+ heeft een eigen EPG alleen te gebruiken met mensen met een Seca-ontvanger. De Duitse kanalen maken het meest van deze optie gebruik. Sommige digitale ontvanger kunnen wel informatie ophalen van een week vooruit, zoals de Echostar.

ERA
European Robotic Arm
Eén van de drie robotarmen op het ISS. Deze wordt gebruikt voor assemblage van het Russische platform. Later zal deze arm worden gebruikt voor bv onderhoudwerkzaamheden en reparaties aan het ruimtestation. Ook zal het worden gebruikt tijdens experimenten. De arm is 11 meter lang en kan een gewicht van 8000 kg dragen. De Era kan zich als een wandelende tak over het ISS verplaatsen.

ESA
European Space Agency, ofwel Europese Ruimtevaart Organisatie. ESA is een consortium van meerdere Europese bedrijven.

ESOC
Europese Satelliet Organisatie in Darmstadt

F-CONNECTOR
Een coaxiale connector ontwikkeld voor hoge frequenties zoals bij satellietontvangst. Wordt gebruikt op zowel de ontvanger als op de LNB. Deze connector wordt eenvoudig op de kabel geschroefd waarbij de coaxkern direct de `middenpik` van de connector is (950-2150 MHz).

FM
Frequentie Modulatie, overdracht van informatie door het in overeenstemming daarmee variëren van de frequentie van een draaggolf (carrier).

FSS
Fixed Satellite Services, ofwel geostationaire satellieten. Dit zijn satellieten, die met dezelfde snelheid en richting als de rotatie van de aarde, op een hoogte van ca. 36.000 km boven de evenaar meebewegen, zodat ze, ten opzichte van de aarde, stilstaan.

FSS-BAND
De fss-band is ook een onderdeel van de KU-Band. Het gebied van deze band loopt van 10.7 t-m 11.75 GHz.

FTA
Free To Air. Wanneer een zender FTA te ontvangen is betekend dat de programma`s niet gecodeerd worden. De uitzendingen zijn dus vrij te ontvangen

GPCP
Global Precipitation Project, mondiaal project ter studie van de neerslag.

GPS
Global Positioning System. Een systeem waarmee je je eigen positie kunt bepalen op de aardbol. Vooral erg populair in het maritieme vak, bij bergsport en in het beroepsgoederenvervoer. Een netwerk van ca. 21 satellieten, die op een hoogte van ongeveer 20000 km om de aarde draaien. De omlooptijd van iedere satelliet is 12 uur. Deze satellieten zenden continu signalen uit die door de ontvanger worden opgepikt. Doordat de ontvanger telkens het signaal van 4 satellieten vergelijkt, kan hij zeer nauwkeurig de positie op het aardoppervlak bepalen. (10 tot 15 m.). De ontvangstfrequentie van de GPS satellieten is 1,57542 GHz en kan met een kleine kruisdipool goed ontvangen worden.

GSLV
Geosynchronous Satellite Launch Vihicle
Methode om vanuit een speciaal daarvoor bestemd vliegtuig satellieten te lanceren. De GSLV kan 2-ton aan vracht op een hoogte van 36.000 km brengen. Zoals bekent draait op deze afstand een satelliet net zo snel als de aarde zodat de satelliet op dezelfde plek blijft uitzenden.

HIGH-BAND
Frequentiegebied tussen 11.7-12.75 GHz.

HPA
High Power Amplifier ofwel krachtversterker.

I-FRAME
Een voor MPEG2 voorgeschreven manier van digitale beeldopbouw. Het i-frame beval alle informatie uit het beeld. Andere frames zoals b- en p-frames bevatten een beperkte informatie.

I-Q DEMODULATIE
Na versterking van het oorspronkelijke digitale signaal vindt de demodulatie plaats. Dit is het terugwinnen van het oorspronkelijke signaal. Bij digitale ontvangst wordt er tevens gebruik gemaakt van twee draaggolven die onderling in fase verschillen. De I-informatie en de Q-informatie draaggolf.

IC
Integrated Circuit. Een elektronische schakeling met halfgeleiders (transistoren) in uiterst compacte vorm (chip).

IDCS
International Data Collection System om meteorologische gegevens te verzamelen.

IF
IF wordt ook wel MF (Midden Frequent) genoemd. Dit is de vaste frequentie van een ontvanger alwaar het signaal wordt versterkt en gedemoduleerd.

IRIDIUM
Het wereldomvattende telecommunicatiesysteem van Motorola. Een systeem van een 66-tal satellieten waardoor het mogelijk wordt om met draagbare telefoons wereldwijde communicatie te plegen. Hierdoor is men niet meer afhankelijk van onze PTT.

ISCCP
International Satellite Cloud Climatology Project ter bestudering van wolken en klimaat.

ISP
Internet Service Provider

ISRO
Indian Space Research Organisation. Ruimmtevaartorganisatie van India.

ISS
ISS (International Space Station) Dit station heeft later de naam Alpha gekregen. Het is tot nu toe het grootste in aanbouw zijnde ruimte object dat ooit gebouwd is. In 2006 zal de bouw van het ISS klaar zijn.

ITC
Independent Television Commission

ITU
International Telecommunication Union.

J17
J17 is één van de de-emphasis normen waarmee het analoge geluid gecorrigeerd wordt. Andere normen zijn bv Wegener-Panda (bij Technisat TMSP), 50uS of 75uS

LNA
Low Nois Amplifier. Een ruisarme (voor-) versterker waarin hoofdzakelijk gallium-arsenide transistoren worden gebruikt. De ruistemperatuur in deze wordt in Kelvin (K) opgegeven. Een LNA is er voornamelijk voor ontvangst in de C-band. Voor de Ku-band wordt in de meeste gevallen LNC`s gebruikt.

LNB/LNC
Low Noise Blockconvertor (ook wel downconverter) is een stukje elektronica dat de ontvangen frequenties (12 GHz) omzet, met mindere verliezen, naar meer bruikbare frequenties (950-2150 MHz) op de coax. De LNB hangt dan ook in het `brandpunt` van de schotel.

LNBF
Dit is een LNB maar dan met aangebouwde feedhorn en polarisatie keuze. De LNBF heeft 2 antennes (1 voor horizontaal ontvangst en 1 voor vertikaal ontvangst), waardoor een losse polarizer overbodig is. De keuze of er verticaal of horizontaal ontvangen moet worden, wordt d.m.v. een spanning gekozen (13-18V).

MCPC
Multiple Carrier Per Channel
Elk station met signaal middels `eigen` uplink naar satelliet, waarna het in een pakket samen met andere stations op e e n kanaal middels een downlink naar uw ontvanger wordt gestuurd.

MDD
Meteorological Data Distribution.

MHEG-5
Compressiemethode voor grafische aangelegenheden voor DVB-ontvangers. (www.MHEG5.com)

MHP
Multi Home Platform. Een onderdeel van DVB.