Kopie van `Stichting KOLOM`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Stichting KOLOM
Categorie: Onderwijs > Speciaal Onderwijs
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 16


AB
Algemeen Bestuur - Ambulante Begeleiding

AD
Algemeen Directeur

AK
Administratiekantoor

CB
Centraal Buro

HP
Handelingsplan

IB
Interne Begeleiding

MT
Managementteam

PRO
Praktijkonderwijs (was vroeger VSO-ZML)

rugzakje
leerlinggebonden financiering voor kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap, een chronische ziekte, een psychiatrische of psychische stoornis en ernstige gedrags- en of opvoedingsproblemen.
Als een kind in aanmerking komt voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de ouders de voorkeur geven aan een gewone school in de buurt, kan het kind een rugzakje krijgen. Met het rugzakje kan de reguliere school (of SBO) extra middelen krijgen om het onderwijs voor de leerling vorm te geven.
De reguliere school kan met de middelen uit het rugzakje speciale voorzieningen treffen die nodig zijn voor ondersteuning en begeleiding van de school en de leerling. Een deel van de inhoud van de rugzak moet gebruikt worden voor AB (van de school en de leerling) vanuit een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De bedragen in de rugzak worden per handicap vastgesteld.
De reguliere school moet in overleg met de ouders en de AB-er een HP opstellen.

SBO
Speciaal BasisOnderwijs - Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt

SO
Speciaal Onderwijs

SWV
Samenwerkingsverband

VSO
Voortgezet Speciaal Onderwijs

WSNS
Weer samen naar school

ZMLK
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (cluster 3)

ZMOK
Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (cluster 4)