Kopie van `Vastgoed CV`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vastgoed CV
Categorie: Bouw en Constructie > Vastgoed
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 6


Buffer bij verkoop
Geprognosticeerde winst bovenop de terugbetaling van de inleg aan het einde van de looptijd op basis van de prognose van de aanbieder. Indien dit scenario niet is gegeven in het prospectus, wordt er uitgegaan van een verkoop op basis van dezelfde kapitalisatiefactor die is gebruikt bij aankoop van het vastgoed. De buffer bij verkoop wordt uitgedrukt als percentage van het eigen vermogen.

Buffer bij verkoop uit aflossing
Gedeelte van de winst die voortkomt uit tussentijdse aflossingen op de hypothecaire lening.

Emissiekosten
Eenmalige kosten die worden doorberekend voor het plaatsen van de emissie (veelal 3% van het eigen vermogen).

Euribor
Het rentetarief dat banken onderling berekenen voor kortlopende leningen en deposito’s. Veelal wordt bij hypotheken van vastgoed-CV’s en -maatschappen een deel van de rente gebaseerd op het Euribortarief voor één maand plus een bepaalde opslag in de rente.

Vreemd vermogen
Hypotheekfinanciering door de bank.

Vrij op naam (v.o.n.)
Overdrachtsbelasting en notariskosten inbegrepen in de koopsom, of vrij van overdrachts­belasting (bij nieuwbouw binnen zes maanden na ingebruikname).