Kopie van `Samenwerkingsverband Regio Eindhoven `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Categorie: Techniek en industrie > Energie
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 19


Ampère
De eenheid Ampère staat voor stroomsterkte, de hoeveelheid elektrische lading die per seconde door een draad stroomt.

ATS-diensten
Diensten van de netbeheerders voor de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet, voor het transport van elektriciteit en voor de zogenaamde systeemdiensten, zoals gedefinieerd in de elektriciteitswet 1998, artikel 1, lid 1 sub p.

DTE
Dienst toezichthouder op de energiesector. De DTE ressorteert onder de Minister van Economische Zaken en is als kamer onder gebracht bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA)

EAN-code
Een uniek Europees aansluitnummer van 18 cijfers

Grijze energie
Energie die is opgewekt door de verbranding van steenkool, bruinkool, aardgas olie e.d.

Groene of duurzame energie
Energie die is opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, water of biomassa.

Grootverbruiker
Een aansluiting met een vermogen van meer dan 3 x 80 Ampère.

Kleinverbruiker
Een aansluiting met een vermogen van minder dan 3 x 80 ampère.

kWh - kilowattuur
De eenheid kilowattuur (kWh) is een maatstaf voor energie en staat voor het gebruik in de tijd dat een verbruiker (lamp, TV) aanstaat. Een verbruiker van 2 kW verbruikt per uur 2 kWh als deze op de hoogte stand staat.

Laagtarief of daltarief
In het SRE-NRE contract alle uren niet zijnde hoogtariefuren.

Leveranciersmodel
De facturen van de netwerkbeheerder worden door de energieleverancier bij de afnemer in rekening gebracht. De afnemer ontvangt één factuur voor energiekosten en netwerkkosten.

MEP-heffing
De Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)- heffing is bedoeld is bedoeld om de productie van groene energie in Nederland te bevorderen. De MEP-heffing dient alleen betaald te worden voor OZB-plichtige aansluitingen

Modelswitch
Switch val leveranciersmodel naar netwerkmodel of visa versa.

Netwerkbeheerder
Beheerder van het netwerk waardoor het transport plaatsvindt. In casu Essent Netwerk

Netwerkmodel
De facturen van de netwerkbeheerder worden separaat aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer ontvangt twee facturen. Een factuur van de netwerkbeheerder voor de netwerkkosten en een factuur van de energieleverancier voor de levering van elektriciteit

REB
Regulerende Energie Belasting. Een belasting door de rijksoverheid voor het verbruik van energie.

Switch
Verandering naar een nieuwe elektriciteitsleverancier.

Telemetrie aansluiting
Een aansluiting met een vermogen van meer dan 3 x 80 ampère en meer dan 100 kW.

Watt
Deze eenheid staat voor vermogen. Een verbruiker (lamp, TV) van 100 watt die een uur lang brandt, heeft een uur lang met een vermogen van 100 watt stroom uit het openbare net gehaald.