Kopie van `Terberg Auto leasing`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Terberg Auto leasing
Categorie: Transport en verkeer
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 19


B.K.R.
Bureau Krediet Registratie; instantie te Tiel die door particulieren aangegane leningen en betalingsachterstanden registreert.

BPM
(Wet op de) Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen. Belasting voor houders van kentekens van bovengenoemde voertuigen, dan wel voor het gebruik maken van de openbare weg in Nederland.

BTW
Belasting toegevoegde waarde (=omzetbelasting). Belasting die door leasemaatschappij verschuldigd is over de door haar middels de leasetermijn aan haar klant in rekening gebrachte diensten.

CJIB
Centraal Justitieel Incasso Bureau. Overheidsbureau gevestigd in Leeuwarden ten behoeve van de incassering van opgelegde boetes bij geconstateerde verkeersovertredingen.

E.C.E.-norm
Norm voor het brandstofverbruik van een auto, vastgesteld door de Economic Commission for Europe.

ESA
Electronische Schade Afhandeling tussen schadereparateur en alle met de autobranche gelieerde ondernemingen.

Full service lease
De meest uitgebreide vorm van operationele lease, waarbij alle bijkomende diensten, zoals verzekering, onderhoud en vervanging van banden, alsmede vervangend vervoer onderdeel uitmaken van de leaseprijs.

Funding
Het beschikbare kapitaal van een onderneming ter financiering van de bedrijfsactiviteiten.

HSB
Houderschapsbelasting (voorheen: motorrijtuigenbelasting).

I.R.K.
Internationale Reis - en Kredietbrief is een document van de ANWB, dat recht geeft op praktische hulp wanneer men in het buitenland met de auto voor problemen komt te staan. Tevens biedt de IRK dekking van onvoorziene kosten verband houdend met de auto. Het is geen reisverzekering.

IAS/IFRS
International Accounting Standards-International Financiële Reporting Standards. Doelstelling is de ontwikkeling van een enkele set hoogwaardige, begrijpelijke en afdwingbare wereldwijde standaarden voor financiële verslaggeving.

Kilometerafrekening
Afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal verreden kilometers; veelal op jaarbasis. Deze afrekening vindt ook aan het einde van de leaseperiode plaats (zie ook contractswijziging).

Kilometervergoeding
Vergoeding door werkgever aan werknemer voor gereden kilometers met privé-auto.

Off Balance-financiering
Financieringsvorm door een onderneming die als gevolg heeft dat deze de investering niet op de balans hoeft op te nemen (dus als de onderneming kiest voor operationele leasing).

S.A.F.
Europees Schade Aangifte Formulier.

T.K.V.
Terug Koop Verklaring.

V.N.A.
Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen; Vereniging die de verdere ontwikkeling van autoleasing en professioneel wagenparkbeheer in Nederland wil bevorderen en de gemeenschappelijke algemene belangen van haar leden behartigt.

Wfd
Wet financiële dienstverlening is een samentrekking van de WCK en WABB (=Wet Assurantiebemiddeling).

WM 1192
Formulier dat wordt opgemaakt indien een klant zelf verzekert. Op dit formulier verklaren de verzekeraar en de klant onder andere dat de auto is verzekerd en dat (eventuele) schadepenningen aan de leasemaatschappij worden gecedeerd.