Kopie van `ANWB Rekeningrijden`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ANWB Rekeningrijden
Categorie: Transport en verkeer > Rekeningrijden
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 3


Kilometerheffing
Jaren na het debacle van Rekeningrijden kwam het plan kilometerheffing. Automobilisten worden per kilometer afgerekend in plaats van vaste belastingen te betalen. Op zich een goed idee om eerlijker te betalen, maar de prijs werd bepaald door de overheid, die hiermee de automobiliteit wilde sturen: ze wilde autorijden duurder maken om automobilisten te dwingen een andere weg of een ander tijdstip te kiezen. Dit vindt de ANWB niet eerlijk en dus heeft de ANWB ook dit plan afgewezen.

Kilometerprijs
Weggebruikers betalen een prijs per kilometer. Hoe minder men rijdt, hoe minder men betaalt. In principe geldt op iedere weg dezelfde prijs, maar daar kunnen in de toekomst uitzonderingen op gemaakt worden. Afhankelijk van de tijd of de plek waar men rijdt en hoe milieuvriendelijk de auto is, kan de prijs per kilometer hoger of juist lager worden. De invoering van de prijs per kilometer gaat gepaard met afschaffing van de vaste belastingen (BPM en motorrijtuigenbelasting).

Omslagpunt
Het begrip ‘omslagpunt’ wordt gebruikt om aan te geven bij welk jaarlijkse kilometrage mensen meer of minder gaan betalen dan nu het geval is. Dit is mede afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van de auto en waar de meeste kilometers afgelegd worden. In het algemeen zal het omslagpunt voor de prijs per kilometer liggen rond 18.000 kilometer.