Kopie van `IVF Voorburg`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


IVF Voorburg
Categorie: Medisch > IVF
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 3


Embryotransfer
Een embryotransfer bestaat uit het in het cavum uteri brengen van één of meer pre-implantatie embryo`s.Hoewel het woord `terugplaatsing` feitelijk onjuist is (het embryo is daar nog nooit eerder geweest) geven wij aan dat woord dezelfde betekenis.

Follikelaspiratie:
Een follikelaspiratie is een handeling waarbij één of meerdere puncties in één of meerdere follikels in het ovarium worden verricht met de bedoeling één of meerdere oöcyten te verkrijgen. Dit kan op verschillende wijzen geschieden (laparoscopisch en echoscopisch op verschillende manieren). In ons centrum wordt bijna altijd een echoscopisch gecontroleerde transvaginale punctie verricht. De noodzaak voor een laparoscopie is (vrijwel) nooit aanwezig. In het onderstaande rapport is het begrip `punctie` synoniem met het begrip `follikelaspiratie`.

Klinische zwangerschap
Een klinische zwangerschap wordt gedefinieerd volgens de criteria gepubliceerd door Jones et al 1 uit Norfolk (`amenorroe met positieve zwangerschapstest`). Indien 15 dagen na de follikelaspiratie nog geen menstruatie is opgetreden èn een positieve zwangerschapsreactie (gevoeligheid: omslagpunt 50 eenheden per liter) in geconcentreerde ochtendurine aanwezig is spreken wij van een klinische zwangerschap. Een groot deel van niet intacte zwangerschappen hebben bij die termijn vaak een lagere HCG concentratie en geven nog een negatieve uitslag, 50 E/l test, doch b.v. wel een positieve 10 E/l test (ICON). Zij eindigen in wat Jones noemt een `menstrual abortion` Wij tellen deze niet mee als klinische zwangerschap. Zodra bij echografie positieve hartactie wordt geconstateerd spreken wij van een `vitale` zwangerschap. Wij vertellen de patiënte dat zij ``zwanger` is, maar nog niet `in verwachting`` omdat de kans op een miskraam nog niet is geweken.