Kopie van `Woordenlijst Duiken`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Woordenlijst Duiken
Categorie: Sport, welzijn en vrije tijd > Duiken
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 26


Anoxie
Dit wordt omschreven als een totaal zuurstoftekort in de lichaamsweefsels, waardoor de normale activiteiten niet meer kunnen worden ondersteund. Voor meer informatie over Anoxie en de verwante aandoening Hypoxie, zie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Hypoxie & Anoxie.

Buddybreathen
Ook wel mondstuk wisselen genoemd. Hierbij delen twee duikers één luchtvoorziening. Buddybreathen is slechts bedoeld voor noodgevallen, wanneer de lucht van één van de duikers op is, of wanneer zijn luchtvoorziening niet goed werkt. Een andere manier van lucht delen is het gebruik van een octopus (alternatieve luchtvoorziening).

Buddysysteem
Veiligheidsmaatregel tijdens het duiken, waarbij twee duikers samen duiken en elkaar gedurende de duik goed in de gaten houden, om noodgevallen snel te signaleren en snel hulp te kunnen verlenen. Lees ons artikel Basisopleiding – Buddysysteem voor meer informatie.

Ciguatera vergiftiging
Dit type voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door het eten van sommige soorten koraalvissen, die bepaalde dinoflagellaten bevatten. Lees ons artikel Gevaarlijke Zeedieren – Giftige Zeedieren voor meer informatie.

CPR
Dit staat voor Cardiopulmonaire Resuscitatie, ook wel Reanimatie genoemd. Dit is een Reddingstechniek, die wordt ingezet bij bewusteloze mensen van wie de hartslag en ademhaling niet kan worden vastgesteld. Bekijk voor meer informatie ons artikel Duikveiligheid en EHBO – CPR – Reanimatie.

Eerste trap
Dit is een onderdeel van de Ademautomaat. Het bestaat uit een klep, die de druk uit de duikfles verlaagt van 200 bar naar een druk die hoger is dan de omringende druk op de longen onder water. Bekijk het artikel SCUBA Sets – Ademautomaten voor meer informatie over de onderdelen van de Ademautomaat.

High Pressure Nervous Syndrome
Dit is een aandoening van het centrale zenuwstelsel, veroorzaakt door hoge druk. Het treedt op wanneer een duiker langere tijd ademgas inhaleert waar Helium in zit, op een diepte van meer dan 130 meter. Lees ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken - High Pressure Nervous Syndrome voor meer informatie.

Histaminevergiftiging
Dit is een type voedselvergiftiging dat wordt veroorzaakt door het eten van vis met hoge concentraties histamine. Voor meer informatie, zie ons artikel Gevaarlijke Zeedieren – Giftige Zeedieren.

HPNS
zie High Pressure Nervous Syndrome.

Hyperoxie
zie Zuurstofvergiftiging.

Hypoxie
Men spreekt van Hypoxie wanneer het lichaam of een deel van het lichaam niet genoeg zuurstof krijgt, waardoor de normale celfuncties niet meer kunnen worden ondersteund. Bekijk ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Hypoxie & Anoxie voor meer informatie.

Klaren van de oren:
Als je afdaalt tijdens het Duiken, staan je oren onder druk veroorzaakt door het water. Het klaren van je oren is het herstellen van het verschil tussen de druk in de oren en de omgevingsdruk. In ons artikel Basisopleiding Duiken – Duikvaardigheden staat uitgelegd hoe je dit moet doen.

Klaren van het masker:
Het herstellen van het verschil tussen de druk in het masker en de omgevingsdruk. Doe je dit niet, dan ontstaat er onderdruk in je masker en kan het zich vastzuigen aan je gezicht, met alle nare gevolgen van dien. In ons artikel Basisopleiding Duiken – Duikvaardigheden staat uitgelegd hoe je je masker moet klaren.

Nitrox
Dit is een ademgas met een zuurstofpercentage tussen de 21% en 99%. Dit is een hoger percentage dan in gewone perslucht, wat maar 21% zuurstof bevat. Door Nitrox te gebruiken, neemt de kans op decompressieziekte en stikstofnarcose af. Nitrox wordt dan ook vooral gebruikt tijdens langere duiken en tijdens decompressiestops. Nadeel is wel dat je er minder diep mee kunt duiken. Door het hogere zuurstofpercentage kan de duiker namelijk eerder last krijgen van zuurstofvergiftiging.

Nultijd
De maximale tijd die je op een bepaalde diepte kunt doorbrengen zonder dat je decompressiestops hoeft te maken.

Octopus
Ook wel alternatieve luchtvoorziening genoemd. Dit bestaat uit een complete reserve tweede trap van een ademautomaat, die aangesloten is op de eerste trap van de primaire ademautomaat. De octopus kan gebruikt worden in noodgevallen, waarbij lucht delen noodzakelijk is. Als je buddy zonder lucht komt te zitten of problemen heeft met zijn luchtvoorziening kan hij met behulp van de octopus ademhalen via jouw luchtvoorziening. Dit is een veiligere manier van lucht delen dan buddybreathen.

Secundaire Verdrinking
Dit wordt ook wel uitgestelde verdrinking genoemd. Hierbij overleeft het slachtoffer in eerste instantie een verdrinking, maar overlijdt hij later als gevolg van biologische en chemische veranderingen en beschadigingen aan de longen, die kunnen ontstaan na een Bijna-Verdrinking. Lees ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Bijna-Verdrinking voor meer informatie.

Sportduiken
Dit is een Duikspecialisatie die vooral wordt beoefend als vrijetijdsbesteding en ter vermaak. De meeste duikers beoefenen dit duiktype. Lees voor meer informatie ons artikel Duikspecialisaties – Sportduiken.

Wet van Archimedes
Dit is één van de Natuurkundige Wetten die gerelateerd zijn aan duiken. De Wet van Archimedes stelt dat ‘elk object dat geheel of gedeeltelijk in een vloeistof is ondergedompeld, omhoog wordt geduwd door een opwaartse kracht die gelijk is aan het gewicht van de door het object verplaatste vloeistof.` Met andere woorden, het object blijft drijven als zijn dichtheid lager is dan de dichtheid van de vloeistof waarin het wordt gelegd en het object zal zinken als zijn dichtheid hoger is dan die van de vloeistof. Bekijk ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes voor meer informatie.

Wet van Boyle
Dit is één van de gaswetten die gerelateerd zijn aan duiken. Volgens de Wet van Boyle bestaat er een omgekeerd evenredige relatie tussen druk en volume. Als de druk toeneemt, is er een afname van het volume van gassen. Lees voor meer informatie ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes.

Wet van Charles
Dit is één van de gaswetten die gerelateerd zijn aan duiken. De Wet van Charles stelt dat, tenzij er een verandering is in de druk van een vaststaande hoeveelheid gas, er een directe relatie bestaat tussen temperatuur en volume. Dat wil zeggen dat als de temperatuur toeneemt, het volume ook toeneemt. Voor meer informatie, zie ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes.

Wet van Dalton
Dit is één van de gaswetten die gerelateerd zijn aan duiken. Volgens de Wet van Dalton over partiële druk is ‘de totale druk van een gasmengsel gelijk aan de som van de druk van de losse gassen wanneer zij het gehele volume in beslag zouden nemen`. Bekijk ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes voor meer informatie.

Wet van Henry
Dit is één van de gaswetten die gerelateerd zijn aan duiken. De Wet van Henry stelt dat ‘naarmate de druk toeneemt, de hoeveelheid gas die door de lichaamsweefsels wordt opgenomen ook toeneemt.` Voor meer informatie over deze en andere Natuurkundige Wetten die met duiken te maken hebben, zie ons artikel Introductie in Duiken – Natuurkundige Principes.

Wrakduiken
Deze Duikspecialisatie draait om het verkennen van Wrakken, voornamelijk Scheepswrakken. Bekijk ons artikel Duikspecialisaties – Wrakduiken voor meer informatie.

Zuurstoftoediening
Dit is een behandeling die wordt uitgevoerd om de toevoer van zuurstof te vergroten bij iemand met een ademstilstand of ademhalingsmoeilijkheden. Dit is van essentieel belang, niet alleen bij Duikongevallen, maar ook bij andere medische noodgevallen zoals een hartaanval, koolmonoxidevergiftiging en aandoeningen gerelateerd aan diabetes. Let erop dat je getraind moet zijn in Zuurstoftoediening voor je dit mag uitvoeren bij een patiënt. Voor meer informatie, zie ons artikel Duik-Reddingstechnieken – Zuurstoftoediening.

Zuurstofvergiftiging
Dit ontstaat wanneer de duiker langere tijd zuurstof met een hoge partiële druk inademt. Lees voor meer informatie ons artikel Gezondheidsrisico`s van Duiken – Zuurstofvergiftiging.