Kopie van `Nierstichting - Nieren en nierziekten begrippenlijst `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nierstichting - Nieren en nierziekten begrippenlijst
Categorie: Medisch > Nieren
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 9


APD
Een vorm van dialyseren/buikspoeling, waarbij het buikvlies als filter wordt gebruikt. Spoelvloeistof wordt via een katheter in de buikholte gebracht. Bij APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) gebeurt dit nachts automatisch door een machine.

Buikvliesspoeling
Buikvliesspoeling of peritoneaal dialyse is een behandeling die gedeeltelijk de werking van de nieren overneemt waarbij het buikvlies als filter wordt gebruikt. Ongeveer 2,5 liter spoelvloeistof wordt via een katheter in de buikholte gebracht. De spoelvloeistof trekt overtollig vocht, zouten en afvalstoffen aan. Er zijn twee vormen buikvliesspoeling: zie CAPD en APD.

Nierbuisje
Ook wel tubulus genoemd. Een met cellen bekleed buisje dat begint bij de nierfilter en het vocht uit de filter omzet in (voor) urine.

Niercheck
De gratis Niercheck van de Nierstichting is een test om zelf thuis te kijken of er misschien teveel eiwit in uw urine zit. Eiwit is vaak het eerste signaal van nierschade. Bent u er op tijd bij, dan kan eventuele verslechtering van de nierfunctie vaak worden voorkomen. Met de Niercheck is nierschade in een vroeg stadium op te sporen. Mocht die wijzen op teveel eiwit in de urine, dan gaat u naar de huisarts.
De Niercheck bevat drie identieke urinetesten, een kleurenkaart en een heldere gebruiksaanwijzing. Klik hier voor meer informatie over de Niercheck.

Nierdonatie bij leven
Het afstaan van een nier ‘bij leven’ komt voor bij relatietransplantatie en bij cross-over transplantatie. Weloverwogen heeft men dan het besluit genomen een nier af te staan aan iemand uit de naaste omgeving. Vaak omdat de wachttijd voor een nieuwe nier te lang is. Het is mogelijk een nier bij leven af te staan omdat leven met één nier goed mogelijk is.

Nierfilter
Haarvat dat voor filtratie zorgt. Ook wel glomeruli genoemd.

Nierinsufficiëntie
Nierinsufficiëntie betekent onvoldoende nierwerking. Het nierweefsel is door een aandoening aangetast.
Wanneer niet wordt ingegrepen - wat niet altijd mogelijk is - kan de nier steeds verder achteruit gaan en ontstaat er chronische nierinsufficiëntie. Op den duur is dan een niervervangende behandeling noodzakelijk (dialyse of transplantatie).

Shunt
Een shunt is een verbinding die wordt aangebracht in de bloedbaan om het bloed via twee slangetjes van en naar de kunstnier te voeren. Een shunt kan veel vaker worden aangeprikt dan een ader. Er zijn twee soorten shunts. Een tijdelijke shunt wordt gemaakt als overbrugging. De permanente shunt wordt operatief aangelegd tussen de slagader en de ader meestal in de onderarm.

Spoelen
Zie dialyse.