Kopie van `Blanken Controls Meettechniek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Blanken Controls Meettechniek
Categorie: Techniek en industrie > Meettechniek
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 5


Herleidbaarheid
Om zeker te zijn van de onzekerheid van de standaard (populair gezegd `nauwkeurigheid`), is het begrip herleidbaarheid van belang. In Nederland worden de nationale standaarden beheerd bij het Nederlands meetinstituut. Dit instituut beheert en onderhoudt de bestaande Nederlandse meetstandaarden en ontwikkelt nieuwe meetstandaarden en referentiematerialen. Deze standaarden zijn op hun beurt weer vergeleken met de internationale standaarden (Système International). De opeenvolgende vergelijkingen met hogere standaarden naar de hoogste (internationale) standaard noemen we herleidbaarheid. Degene die kalibreert moet dus kunnen aantonen dat zijn standaard via een ononderbroken keten vergeleken is met de (inter)nationale standaard.

Justeren
Apparatuur zo aanpassen dat de meetafwijking ten opzichte van de standaard lager is dan de toegestane afwijking voor de toepassing.

Kalibreren
Meten is weten. Om te weten of goed gemeten wordt kan het meetmiddel periodiek vergeleken worden met een meetmiddel waarvan de onzekerheid bekend is. Het vergelijken van een meetmiddel met een ander meetmiddel (ook wel `standaard` genoemd) waarvan de onzekerheid bekend is noemen we kalibreren.

Meten
Meten in strikte zin is de bepaling van de grootte of de omvang van iets aan de hand van waarneming en uitgedrukt in een getalswaarde of in een eenheid met een aangegeven dimensie.

Valideren
Aantonen dat de meetapparatuur - meetmethode geschikt is voor de toepassing.