Kopie van `Prolevel - Direct mail begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Prolevel - Direct mail begrippen
Categorie: Handel en distributie > direct mail
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 32


Above the line
Niet-gedifferentieerde (zelfde boodschap voor iedereen) massacommunicatie die gebruik maakt van de traditionele massamedia, zoals TV, radio, affiches, kranten, tijdschriften, enz. Ze wordt vooral gebruikt om een nieuw merk in de kijker te plaatsen (naambekendheid) en om het imago van een product of dienst te versterken.

Adresmakelaar (Listbroker)
Bedrijf dat gespecialiseerd is in het verzamelen, verhuren of verkopen van gestructureerde adressen volgens socio-demografische criteria en vaak aangevuld met bijkomende gegevens waarmee te bereiken (toekomstige) klanten op een verfijnde manier geselecteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: de gezinnen met 2 kinderen uit het noorden van het land die een tuin hebben

Banner
Reclame die op het scherm verschijnt als u een website raadpleegt.

Below the line
Acties om een product of dienst op korte termijn te promoten door middel van promotieacties in het verkooppunt of direct marketingacties.

Bounce rate
Percentage van de e-mails die teruggestuurd worden naar de server omdat het adres fout is.

BtoB (B2B)
Business to Business: sector van bedrijven die goederen en diensten aanbieden aan andere bedrijven.

BtoC (B2C)
Business to Consumer: sector van bedrijven die hun producten en diensten aanbieden aan particulieren.

Call center
Departement of bedrijf gespecialiseerd in: de verwerking - opvolging van binnenkomende telefonische oproepen (`in bound`-oproepen) als gevolg van het versturen van reclame. Activering via telefonische oproepen (`out bound`-oproepen) van klanten of prospecten om een product of dienst te verkopen, informatie te verzamelen, een marktstudie uit te voeren, enz.

Call for action (verzoek om actie)
over het algemeen zet een direct-marketingactie de doelgroep ertoe aan om een antwoordkaart terug te sturen (om een bestelling te plaatsen, een catalogus aan te vragen, enz.) of om een bezoekje te brengen aan een verkooppunt.

Churn
Erosie - klantenverlies. Met een proactieve CRM-aanpak kan dat erosiegehalte beperkt worden dankzij een analyse van het koopgedrag.

Conversiegraad
Verhouding tussen de personen die een eerste keer om informatie gevraagd hebben en hun latere bestellingen.

Coupon
Kortingbon, vaak ingesloten bij reclamedrukwerk om de verkoop van een product of dienst te activeren. Die coupons kunnen persoonlijk zijn (met de naam van de geadresseerde) of anoniem. Vaak zijn ze via een streepjescode op te sporen. Zo kan het gebruikte medium geïdentificeerd worden.

Customer Relation Marketing (CRM)
De traditionele marketing richt zich op de naambekendheid en het imago, maar de nieuwe marketingaanpak gaat een stapje verder: ze wil actief de relatie tussen een product of dienst en de klant beheren. Dankzij de verfijndere kennis van de klant en het opsporen van zijn transacties (naam, adres, aankoop, reacties op promoties) wordt het mogelijk om het aanbod doeltreffender aan te passen en te personaliseren.

Databank (database)
Elektronisch opslaan van een hele reeks gegevens over een persoon of onderneming: naam en adres, telefoon - fax - mail, historiek van de uitgaven, enz. Hoe vaker die databank wordt bijgewerkt en er nieuwe informatie aan toegevoegd wordt, hoe preciezer en doeltreffender de communicatie wordt.

Direct Marketing
alle tools voor rechtstreekse (naar het thuis- en - of bedrijfadres) en meestal gepersonaliseerde (naam van de persoon) communicatie naar een bepaalde doelgroep. Er zijn uiteenlopende dragers voor die communicatie: geadresseerde post (“Direct Mail`), niet-geadresseerde post (`huis-aan-huis`), vaste of mobiele telefoon (telemarketing), fax, e-mail (e-marketing). De (al dan niet geadresseerde) post wordt soms ook mailing genoemd.

E-commerce
Alle commerciële activiteiten (informatie en - of verkoop) via het internet.

Fulfillment
Verwerking van antwoorden na een direct-marketingactie: invoeren van de verzamelde gegevens, verzending van een geschenk, brochure, catalogus, enz. naar wie op ons aanbod reageerde.

Goed voor druk
Officiële toelating van een adverteerder om een document te drukken. Het gaat om een contractueel attest dat bevestigt dat het te drukken document correct is qua vorm en inhoud.

Life Time value
Omzet die een klant vertegenwoordigt gedurende zijn hele leven. Direct marketing is gericht op het maximaliseren van deze omzet via herhaaldelijke acties m.b.t. klantenbinding.

Loyalty marketing
Alle acties i.v.m. reclame en promoties om klanten te binden. Meestal gaat het om het verlenen van voordelen.

Member-gets-member
Direct-marketingactie gericht op het werven van nieuwe klanten via bestaande klanten die de namen en adressen van personen doorgeven die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de producten. Meestal krijgen ze een geschenkje als dank.

One-to-one marketing
In tegenstelling tot de massamarketing (ongedifferentieerd bericht naar een ongedifferentieerde groep) wordt met de one-to-one-marketing een persoonlijk bericht naar een individuele persoon of onderneming gestuurd. Terwijl voor massamarketing geen klantenbestand gebruikt wordt, is one-to-one voornamelijk gebaseerd op dat bestand.

Opt-in, opt-out
Uitdrukkelijke verklaring waarmee men ermee instemt (opt-in) of niet (opt-out) om nog reclamedrukwerk te ontvangen. De ontvanger van reclame via e-mail heeft steeds het recht om van de verzendlijst geschrapt te worden

Permission marketing
One-to-one marketing die beperkt blijft tot klanten en prospekten die het bericht willen ontvangen.

Personalisatie
Overdruk via laser of inktjetprinter van de naam en het adres op de omslag en de brief.

Print-on-demand (Pod)
Volledig gepersonaliseerd drukken van een document vanuit een databank.

Routeurs
Ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het versturen van reclamedrukwerk, gaande van de personalisatie van documenten, het samenvoegen en onder omslag stoppen tot het sorteren per postcode en per postsorteercentrum.

Selfmailer
Alles-in-één mailings (omslag + brief + antwoordkaart in één stuk).

Spam
Reclame die zonder toestemming van de geadresseerde via e-mail verstuurd wordt. Die ongewenste mails zijn contraproductief als het om communicatie gaat, omdat ze de geadresseerde heel vaak irriteren.

Terugzendingen
Poststukken die niet uitgereikt werden aan de bestemmeling, omdat het adres onvolledig of onjuist was of omdat de persoon er niet meer woonde (verhuizing, overlijden).

Viral Marketing
Verspreiding van een reclameboodschap via het internet die steunt op het mechanisme van mond-tot-mondreclame.

Z-card
Vouwtechniek waarmee een document herleid wordt tot de grootte van een bankkaart en aldus bij DM-communicatie gevoegd kan worden.