Kopie van `Prolevel - Direct mail begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Prolevel - Direct mail begrippen
Categorie: Handel en distributie > direct mail
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 10


Above the line
Niet-gedifferentieerde (zelfde boodschap voor iedereen) massacommunicatie die gebruik maakt van de traditionele massamedia, zoals TV, radio, affiches, kranten, tijdschriften, enz. Ze wordt vooral gebruikt om een nieuw merk in de kijker te plaatsen (naambekendheid) en om het imago van een product of dienst te versterken.

BtoB (B2B)
Business to Business: sector van bedrijven die goederen en diensten aanbieden aan andere bedrijven.

BtoC (B2C)
Business to Consumer: sector van bedrijven die hun producten en diensten aanbieden aan particulieren.

Customer Relation Marketing (CRM)
De traditionele marketing richt zich op de naambekendheid en het imago, maar de nieuwe marketingaanpak gaat een stapje verder: ze wil actief de relatie tussen een product of dienst en de klant beheren. Dankzij de verfijndere kennis van de klant en het opsporen van zijn transacties (naam, adres, aankoop, reacties op promoties) wordt het mogelijk om het aanbod doeltreffender aan te passen en te personaliseren.

E-commerce
Alle commerciële activiteiten (informatie en / of verkoop) via het internet.

Fulfillment
Verwerking van antwoorden na een direct-marketingactie: invoeren van de verzamelde gegevens, verzending van een geschenk, brochure, catalogus, enz. naar wie op ons aanbod reageerde.

Goed voor druk
Officiële toelating van een adverteerder om een document te drukken. Het gaat om een contractueel attest dat bevestigt dat het te drukken document correct is qua vorm en inhoud.

Selfmailer
Alles-in-één mailings (omslag + brief + antwoordkaart in één stuk).

Spam
Reclame die zonder toestemming van de geadresseerde via e-mail verstuurd wordt. Die ongewenste mails zijn contraproductief als het om communicatie gaat, omdat ze de geadresseerde heel vaak irriteren.

Z-card
Vouwtechniek waarmee een document herleid wordt tot de grootte van een bankkaart en aldus bij DM-communicatie gevoegd kan worden.