Kopie van `Prolevel - Marketing begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Prolevel - Marketing begrippen
Categorie: Handel en distributie > marketing
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 6


ABC-indeling
Een eerste stap om te komen tot een meer individuele benadering van klanten is het maken van een indeling (accountclassificatie). Een veelgebruikte indeling is de ABC-indeling, een indeling naar `omvang` die leidt tot een klantenpyramide, opgebouwd uit kleine klanten (C-klanten), middelgrote klanten (B-klanten) en grote klanten (A-klanten)

AIDA-model
Kenmerken waaraan een commerciële uiting moet voldoen. Attention, Interest, Desire en Action.

bcg-matrix
Analysetechniek ontwikkeld door de Boston Consulting Groep, waarbij producten (of organisatieonderdelen) beoordeeld worden op marktgroei en marktaandeel. Op basis van de analyse wordt de strategie bepaald: uitbouwen, vasthouden, oogsten, afstoten (build, hold, harvest, divest)

C`s, de parallelle
Robert Lauterborn stelt dat elk van de vier oorspronkelijke P-variabelen gezien moeten worden vanuit een consumentenperspectief. Product naar consumentenoplossing (Customer solution). Prijs naar kosten voor de consument (Cost to the customer); een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding, met veel keuzemogelijkheden en afgestemd op verschillende doelgroepen. Plaats naar gemak (Convenience) `gemak van de klant`, redenen om te kiezen voor een dienst of product; Promotie naar communicatie (Communication), duidelijkheid over de dienstverlening, mogelijkheden om vragen te stellen, suggesties te doen en klachten in te kunnen dienen.

SWOT-analyse
Analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een organisatie of een account. De afkorting staat voor: Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen).

vrij besteedbaar inkomen
Het bedrag dat van de netto-inkomsten van een persoon of huishouden overblijft na aftrek van alle nodige kosten voor levensonderhoud.