Kopie van `Universiteit Leiden - Archiefbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Universiteit Leiden - Archiefbegrippen
Categorie: Statistieken, documentatie en informatie > archiveren
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 9


BSD
Basis Selectie Document. Overzicht van handelingen per actor waarbij aangegeven bewaren of vernietigen na inachtneming van een bewaartermijn.

DBS
Document BeheerSysteem. Systeem voor postregistratie, workflow, dossierbeheer en scanning van documenten. Zie bij Docman.

OCR
Optical Caractar Recognition, mogelijkheid om (geselecteerde) tekst uit bv een tif om te zetten naar bewerkbare tekst in Word.

Orgaan
Zie bij actor.

Overbrenging van archief
In beheer brengen van archief bij de Universiteitsbibliotheek die bij LEI functioneert als archiefbewaarplaats, hierbij wordt het archief openbaar tenzij anders bepaald.

Overdracht van archief
Overdracht van dossier of archiefblok teneinde het beheer van het archief over te laten gaan naar DIA.

SDI
Structuurplan voor Documentaire Informatie. Het is een overzicht van indeling organisatie en daar aanwezige archiefbescheiden onder vermelding van wijze van toegankelijkheid. Zie het archievenoverzicht.

Selectielijst
Lijst op basis waarvan documenten worden geselecteerd voor bewaren of vernietigen. Zie ook BSD.

Zorgdragers
De universitaire - en facultaire organen belast met archiefbeheer. Zie het bestuursreglement.