Kopie van `Combined Business Power - Inkoopbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Combined Business Power - Inkoopbegrippen
Categorie: Management > Inkoop
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 16


Approved Vendors List,
lijst van potentiële leveranciers, opgesteld op basis van marktonderzoek en mogelijk ook op basis van soortgelijke inkooptransacties in het verleden, die aan bepaalde eisen blijken te voldoen en tot wie de leverancierskeuze kan worden beperkt.
Zie ook: Voorkeurslijst van leveranciers.

Assortiment,
de verzameling van al of niet bij elkaar behorende producten die door een organisatie ter verkoop worden aangeboden (verkoopassortiment), dan wel door een organisatie wordt gekocht (inkoopassortiment).Zie ook: assortimentsbreedte, Assortimentsdiepte.

Assortimentsbreedte
aantal verschillende productgroepen dat een onderneming in haar assortiment heeft.
Zie ook: Assortimentsdiepte.

Assortimentsdiepte
aantal variëteiten binnen een productgroep in het assortiment van een onderneming.
Zie ook: Assortimentsbreedte.

Classificatievan inkoopbesparingen
besparingen gerealiseerd daar inspanningen van de inkoopafdeling waarbij de volgende besparingsmethoden te onderscheiden zijn: - concurrerende offertes: besparingen bereikt door lagere prijzen bij huidige leveranciers, na aanvraag van offertes bij meer dan één leverancier; distributiesmethoden: besparingen bereikt door onderhandellingen over transportkosten, verlaging van voorraden, materials handling of andere distributieactiviteiten; inkooppolitiek : besparingen bereikt door introductie van jaarcontracten door bestaande artikelen en-of door systems contracting; optimale bestelfrequentie en optimale bestelhoeveelheid: besparingen bereikt door samenwerking tussen inkoop en andere afdelingen op het gebied van optimaliseren van bestellingen met als gevolg lagere kosten; waarde- analyse en substitutie en standaardisatie: besparingen als gevolg van veranderingen in specificaties, substitutie door gelijkwaardige maar goedkopere materialen en -of standaardspecificaties; make lor buy : besparingen behaald door het uitbesteden van productieactiviteiten; verlaging van materiaalkosten door kostenanalyse (al of niet in samenwerking met de leverancier).

Customer service
mate waarin door de leverancier aan klantwensen wordt voldaan met betrekking tot levertijd, volledigheid, kwaliteit, enz.

Early Supplier Involvement (ESI)
de leverancier wordt reeds in het ontwerpproces betrokken om vroegtijdig leverancierkennis in te brengen met als mogelijk gevolg grote kostenverminderding en vereenvoudiging van het ontwerp resp. produktverbetering.

Functiegericht inkopen
inkoopbenadering waarbij men de functie die door het produkt resp. de dienst moet worden vervuld als startpunt van het inkoopproces neemt.

Functioneel ontwerp
beschrijving van de functies die een produkt dan wel dienst voor de gebruiker moet vervullen.

MRO-artikelen
maintenance, repair and operating supplies. Goederen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de organisatie in het algemeen en voor herstel en onderhoud van productiemiddelen in de indirecte sfeer in het bijzonder.
Ook wel: Indirecte goederen, Verbruiksgoederen.

Offerte
opgave van prijs en leveringscondities voor een order of project van potentiële leveranciers, aangevraagd door de inkoper.

Offerte-evaluatie
het vergelijken van de binnengekregen offertes al of niet in samenspraak met gebruikers of aanvragers. Onderscheid is te maken tussen technische evaluatie en commerciële evaluatie.

Oligopolie
marktvorm die wordt gekenmerkt door weinig aanbieders, een beperkte productdifferentiatie en een moeilijke toetreding tot de markt.

Oligopsonie
marktvorm waarbij er slechts enkele afnemers zijn tegenover een groot aantal aanbieders.

Over-due’-lijst
overzicht van leveringsachterstanden op een bepaalde datum.

What if-tactiek
onderhandelingstactiek bedoeld om meer informatie van de andere partij te verkrijgen door een groot aantal hypothetische gevallen aan de ander voor te leggen en diens reactie te vragen.
Zie ook: Onderhandelingstechniek.