Kopie van `Cash- Beleggen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Cash- Beleggen
Categorie: Economie en financiëen > Beleggen
Datum & Land: 27/01/2014, BE
Woorden: 77


Agio
De meerwaarde ten opzichte van de nominale waarde of de uitgiftekoers van een effect.

Agioreserve
De reserve in de boeken van een onderneming, die is ontstaan doordat ooit aandelen of obligaties zijn uitgegeven boven de koers van 100%.

Amerikaanse optie
Optiecontract dat op elke ogenblik uitoefenbaar is

Asset mix
1. Opdeling van een beleggingsportefeuille in categorieën, bijv. aandelen, obligaties, vastgoed, liquide middelen; 2. samenvoeging van activa, bijv. na een fusie. `De synergie was evident. Ik kon de asset mix proeven.`

Asset play
Beursterm voor een aandeel waarvan de activa meer waard zijn dan in de beurskoers wordt onderkend. Door de onderwaardering een interessant beleggingsobject of overnamedoelwit.

At the money
Een optie is at-the-money wanneer de koers van de onderliggende waarde zich dicht bij de uitoefenprijs ophoudt.

BNP
Bruto Nationaal Produkt, de totaalsom van wat we met zijn allen in een jaar produceren, gerekend tegen marktprijzen.

Buba
Bundesbank.

Buiten-beursmarkt
Verrichtingen die buiten de beurs om verhandeld worden. De prijs is onderling overeen te komen. Elke waarde, al dan niet beursgenoteerd, kan er verhandeld worden. Om de belangen van de beursvennootschappen (wisselagenten) te beschermen, mag niet onder bepaalde minimumbedragen buitenbeurs gehandeld worden.

Buitengewoon dividend
Het deel van de winst dat het bedrijf de aandeelhouders uitkeert, nB betaling van het eerste dividend (primair dividend).

Bull
Symbool voor haussegezinde (optimistische) stemming over de markt. Tegenovergestelde van bear. Bullish - gunstig gestemd.

Bull Run
Periode waarin een aandeel of markt snel stijgt.

Bull spread
Optiestrategie om te profiteren van een koersstijging. Een belegger legt een bull spread aan, wanneer hij een zodanige combinatie van calls en/of puts (met verschillende strikes en/of looptijden) koopt dat hij bij koersstijging een gunstig resultaat behaalt. Tegenovergestelde van een bear spread.

Bulldog
Obligatie in Britse ponden die op de Londense kapitaalmarkt is uitgegeven door een buitenlandse instelling.

Bullet-lening
Lening die aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost.

Bullion
Engelse (futures)aanduiding voor goud.

Bunny bond
Konijnenobligatie. Obligatielening met vaststaande rente die de belegger de mogelijkheid geeft om de renteuitkering te ontvangen in de vorm van nieuw uit te geven obligaties, onder dezelfde voorwaarden. Dankt zijn naam aan de eigenschap om zich snel te kunnen vermenigvuldigen. Als de rente daalt wordt het een zero-coupon obligatie, als de rente stijgt, een plain vanilla-obligatie met vaste rente.

Bureau of Labor Statistics (BLS)
Een statisch bureau in de V.S dat zich concentreert op statistieken met betrekking op arbeidmarkt. Het is te vergelijken is bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in Nederland.

Burn rate
Tempo waarin een jonge startende high tech-onderneming het kasgeld erdoor jaagt

Business Inventory Index
De inventaris van de verschillende bedrijven wordt aan de hand van drie sectoren: fabrieken, de groothandels en de detailhandel. De indicator wordt om de twee maanden uitgebracht en de marktimportantie is laag.

Butterfly spread
Optiestrategie waarbij twee calls worden gekocht en twee calls geschreven, met verschillende looptijden, op dezelfde of verschillende markten. Een van de opties heeft een hogere uitoefenprijs en een ander een lagere uitoefenprijs dan de resterende twee opties. De constructie wordt winstgevend als de koers van de onderliggende waarden niet bijzonder fluctueert.

C.I.K.
De Caisse Interprofessionelle-Interprofessionele Kas, of interprofessioneel Effectendeposito en Girokas, een openbare instellingen met als doel het bevorderen van giraal verkeer van effecten. Als u de aangekochte effecten zelf niet bewaart dan worden ze dikwijls door uw bank of beursvennootschap bij deze instelling in bewaring gelaten

Certificaat
Door een administratiekantoor uitgegeven effect dat een (gedeelte van een) aandeel vertegenwoordigt. Een certificaat heeft geen stemrecht.

Circus swap
Valutaswap van een variabele rente in Amerikaanse dollars tegen een vaste rente in een andere valuta.

Claim
Verhandelbaar voorkeursrecht voor bestaande aandeelhouders bij uitgifte van nieuwe aandelen of (meestal converteerbare) obligaties.Clausthaler obligatie
Obligatie met een couponrente van ongeveer 0,5%. Clausthaler is een alcoholarm bier.

Clearing
Afwikkeling van effectentransacties

Closed-end fund
Beleggingsfonds waarvan het aantal aandelen of participaties in principe niet wordt uitgebreid of verkleind.

Cum warrant
Met warrant aangehecht

Cups
Financiële instrumenten die de houder laten profiteren van internationale renteverschillen, zonder daarbij valuta-risico te lopen, meestal door een variabele rente in één valuta te ontvangen en een variabele rente in een andere te betalen. Ook bekend als differential swaps, rate differential swaps, yield-differential swaps, cross-index basis swaps en interest rate index swaps.

Dynamite warrant
Warrant die alleen uitbetaalt indien de omwisselingskoers van twee valuta tijdens de looptijd binnen een bepaalde bandbreedte blijft.

Easdaq
European Association of Securities Dealers Automated Quotation, gevestigd te Brussel in de Koloniënstraat en werkt volledig automatisch.

Emerging markets
Ontwikkelingslanden die een snelle groei doormaken.

Emissie
Aangekondigde nieuwe of hernieuwde uitgifte van aandelen of obligaties.

Emissiepremie
Bij uitgifte van nieuwe aandelen het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de emissieprijs van dat aandeel

Emittent
De instantie die overgaat tot de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties.

Equity kicker
Een klein uit aandelen bestaand gedeelte van een grotendeels uit leningen opgebouwde financiering. In ruil voor een equity kicker rekenen geldverstrekkers doorgaans minder rente over de leningen. Ook conversiemogelijkheden en warrants zijn equity kickers.

Euro obligatie
Obligaties uitgegeven op de eurokapitaalmarkt. Als vuistregel geldt: een obligatielening in US dollars of een andere valuta, die verkocht wordt aan investeerders buiten het land waar de betreffende valuta vandaan komt. Bijv: een obligatielening van 500 miljoen Nederlandse gulden, uitgegeven door het Koninkrijk Zweden, geplaatst door een consortium geleid door ABN Amro.

Eurobonds
Obligaties uitgegeven op de Euro-kapitaalmarkt, die ontsnapt aan de controle van de diverse nationale monetaire autoriteiten. Praktisch is een Euro-obligatie een lening die tegelijk wordt uitgegeven op verschillende kapitaalmarkten. Hierdoor verschillen de Euro-obligaties fundamenteel van de klassieke buitenlandse obligaties. Die worden slechts op JJn buitenlandse kapitaalmarkt geplaatst.

Eurotop 100 index
Een index die de koersontwikkeling van de Europese aandelenmarkt weergeeft. De index is samengesteld uit 100 Europese aandelenfondsen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Zweden, Italië, Nederland en België.

Evenredige consolidatie
Consolidatiemethode waarbij het aandeel van de groep in elke post op de balans en de resultatenrekeningvan de te consolideren onderneming wordt verwerkt. Op die manier komt geen enkel belang van derden tot uitdrukking in de geconsolideerde rekening

FED
De Amerikaanse centrale bank. In de VS voert het Federal Reserve System (`FED`) het monetaire beleid. De `Board of Governors` van de FED telt 7 leden, die door de president voor 14 jaar benoemd worden. Gezien de langdurige benoeming, heeft de president het moeilijk om politieke invloed uit te oefenen.

FET
Gebezigde afkorting voor de Financieel Economische Tijd, één van de leidende berichtgevers o.g.v. van financiën in België

FOK
Afkorting van Fill or kill. Wordt op Wall Street op orderbriefjes geschreven om aan te geven dat de order niet gedeeltelijk mag worden uitgevoerd. Of hij wordt in zijn geheel uitgevoerd, of geheel niet (all or none).

Fonds
Een fonds of beleggingsfonds is het kapitaal van een groep beleggers die allemaal kapitaal hebben samengebracht met de bedoeling de gelden te laten beheren door experten op een manier die in grote mate vooraf is afgesproken.

Forex
Foreign Exchange. De Forex = deel van een dealingroom waar valutahandel plaatsvindt.

Fundamenteel analist
Beleggingsdeskundige die uitgaat van financieel-economische ontwikkelingen en grootheden (winsten, rente, valuta enz.) om de koersontwikkelingen te voorspellen.

Future
Termijncontract.

FV-aandelen
Afkorting van Fiscaal Voordeel, deze aandelen gecreeër ingevolge van de wet Cooreman-De Clercq (1982) hadden enkele fiscale voordelen, o.a. lagere roerende voorheffingen, vrijstelling van schenkings- en successierechten,... de looptijd van al deze voordelen was beperkt tot 9 jaar maar werd meermaals verlengd

Goodwill
Bij overname of aankoop van een onderneming, het verschil tussen de boekwaarde van het aangekochte en het werkelijk betaalde bedrag

Gun jumping
Het handelen op basis van informatie, nog voordat deze publiek gemaakt is.

High flyer
Duur en speculatief aandeel dat scherpe op- en neerwaartse bewegingen vertoont.

High water mark
Het hoogste punt van winst of koers. Bij veel Amerikaanse fondsen zijn de performance fees van de fondsmanagers gebaseerd op het principe van de high water mark. Als zij verlies maken krijgen ze pas weer een fee wanneer dat verlies is goedgemaakt. De totale opgetelde winst moet eerst weer boven de high water mark uitkomen.

Hypotheek
In het spraakgebruik een lening op onderpand van onroerend goed.

IMF
Internationaal Monetair Fonds, opgericht in 1944 om het wereldgeldstelsel te reguleren.

NBB
Nationale Bank van België

Nichigin
Bank of Japan. Afkorting van Nichi Ginko. Ook wel BOJ.

Nifty fifty
(Wall Street) De vijftig favoriete aandelen onder institutionele beleggers.

NTS
New Trading System: Computersysteem waarlangs de financiële bemiddelaars die tevens lid zijn van de effectenbeurs van Brussel effecten verhandelen op de markt.

Nulschema
Een tot nul teruggebracht belastbaar inkomen. Als gevolg hiervan hoeft een vermogende particulier, volgens de anticumulatieregeling, geen vermogensbelasting te betalen.

Obligatie
Schuldbekentenis voor een lening, recht gevend op een (meestal) vaste jaarrente met bepaalde looptijd en terugbetalingsvoorwaarden.

Out of the money
Een optie is out-the-money wanneer de koers van de onderliggende waarde zich boven de uitoefenprijs (put) of onder de uitoefenprijs (call) ophoudt

Outperformer
Is een aandeel waarvan verwacht wordt dat de koers het de komende 12 maanden beter zal doen dan de aandelen-index van de beurs waarop het betreffende aandeel verhandeld wordt.

S & P
De Standard & Poor`s is één van de belangrijkste Amerikaanse beursindexen.

Short gaan (in de wind gaan)
Effecten verkopen zonder ze te bezitten, in de hoop ze later goedkoper te kunnen kopen.

Spilkoers
Vastgestelde wisselkoers binnen het Europees Monetair Stelsel (EMS) waaromheen een kleine speling mogelijk is naar boven en beneden.

Splitsing
Het verkleinen van de nominale waarde van een aandeel meestal om de verhandelbaarheid te vergroten.

Spread
Het verschil tussen de bied- en laatprijs.

Swappen
Het aangaan van een soort ruiltransactie waarbij men vreemde valuta’s op termijn verkoopt om ze later weer terug te kopen.

Syndicaat
Tijdelijke combinatie van banken bij emissies van aandelen of obligaties.

Thundering herd
(Wall Street) Bijnaam voor investment bank Merrill Lynch, gebaseerd op het logo (een stier) en het nogal wilde imago van de bankiers. In 1988 trachtte Merrill Lynch dat imago af te schudden met een televisiespotje waarin een stier met lange horens door een porseleinwinkel loopt zonder iets te breken. Tick - 1.(valuta) 1/100 procent; 2. Opwaartse of neerwaartse beweging in de prijs van een aandeel. Elk nieuw koersniveau dat tot stand komt is een tick.

Volatiliteit
Is de maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde (bvb een aandeel). Als koersen sterk op en neer bewegen, spreekt men van hoge volatiliteit. De term is vooral bij opties belangrijk. Opties op aandelen waarvan de koers sterk beweegt, dus erg volatiel is, zijn normaliter duurder dan opties op aandelen waarvan de koers relatief stabiel is..

Voortschrijdend gemiddelde
Opeenvolgende reeks van getallen die berekend is over een bepaalde periode en bestaat uit het gemiddelde van de koersen van een vast aantal dagen. Het k-daags voortschrijdend gemiddelde (veelal aangeduid met MA-k) is niets anders dan op iedere dag het gemiddelde nemen van de k voorgaande dagen. Voorbeeld: We nemen het 5-daags gemiddelde. De waarde op de tiende dag van de MA-5 is dan gelijk aan de som van dag zes t/m dag tien en dat totaal gedeeld door vijf. Technische analisten gebruiken het om gunstige tijdstippen voor aan en verkopen te bepalen.

VV-aandelen
Staat voor aandeel met verminderde voorheffing, momenteel 15% ipv 25%. Het betreft meestal FV-aandelen die ingevolge een statutenwijziging omgevormd werden tot VV-aandelen, of sommige aandelen die na 1/1/94 gecreeërd werden.

Whipsaw
Trekzaag. Een situatie waarbij de koers sterk stijgt en daalt en een ongelukkige belegger steevast op het hoogste punt koopt en op het laagste punt verkoopt.

White squire
Zelfde als een white knight, maar een die geen meerderheidsbelang koopt.

Zero-bonds
Obligaties die geen recht geven op een regelmatige coupon, maar ver onder de nominale waarde worden