Kopie van `Literair Gent - Auteurs`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Literair Gent - Auteurs
Categorie: Kunst, muziek en cultuur > Auteurs
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 5


Cneut, Carll
(Gent, 08.01.1969 - ) Illustrator van kinderboeken. Tot nu toe schreef hij ook zelf de tekst van één boek. Na zijn middelbaar onderwijs kwam hij in 1987 naar Gent om er grafische vormgeving te studeren aan het Sint-Lucasinstituut. Momenteel doceert hij het vak Illustratie aan de Hogeschool Gent, campus Bijloke. Hij bleef in Gent wonen, aanvankelijk in de Gebroeders Vandeveldestraat en nadien aan de Coupure. Sedert zijn debuut als illustrator van kinderboeken (1985) verzorgde hij werken van o.m. Geert de Kockere, Brigitte Minne en Ed Franck. Hij schildert een wereld waarin surreële en reële elementen samenkomen, met uitgekiende composities, een bestudeerd kleurenpalet en karikaturale figuren die een sprookjesachtige uitstraling geven. In ons land is hij één van de bekendste en meest gevraagde illustrators, maar ook in het buitenland (de Verenigde Staten, Japan, Groot-Brittannië...) geniet hij grote waardering.Voor zijn illustratief werk kreeg hij in 2000 en 2004 de Vlaamse Boekenpauw; in 2001 werd hem een Special Mention toegekend op de internationale boekenbeurs in Bologna; in 2003 en 2005 ontving hij een Gouden Plaque in Bratislavia en een Zilveren Penseel (in Nederland).

Hije, Jacobus
(Gent, 14.05.1667 - Gent, 29.05.1749) Rederijker, beoefenaar van de dichtkunst en auteur van toneelwerk. Hij had ook belangstelling voor de muziek. Als zoon van een binnenschipper, leerde hij het kuipersambacht. Hij wilde reizen maar kwam niet verder dan Rotterdam. Hij werd lid van van de Gentse rederijkerskamer De Fonteine toen die in 1701 heropgericht werd. Naar eigen getuigenis blijkt hij als “entertainer” in Gent een graaggeziene figuur te zijn geweest. De grafsteen van zijn gezin bevindt zich in de Sint-Martinuskerk in Gent. De Gentse universiteitsbibliotheek bewaart twee verzamelhandschriften van zijn hand (hs. 2421 en hs. G. 5909), voor een klein gedeelte beide met dezelfde gedichten en met teksten van collega-dichters. Deze handschriften bevatten `refereynen`, lofdichten, monologen, kluchtliederen, moraliserende verzen, antwoorden op door de rederijkerskamer bij prijsvragen voorgestelde thema`s.

Utenhove, Jan
(Gent, 1516 - Londen, 06.01.1566) Protestants voorman, auteur en vertaler van geschriften voor het protestants gemeenteleven. Telg uit een aloud Gents patriciërsgeslacht (en verre verwant van Karel Utenhove), studeerde hij in zijn geboortestad bij Joris Cassander en vervolgens aan de artesfaculteit te Leuven. Hoewel hij uit een familie van geleerden kwam waarin tijdens de 16de eeuw de Latijnse wereld van de humanisten bon ton was, heeft hij zich zijn leven lang ingezet voor een volwaardige lekencultuur in het Nederlands, die zich moest kunnen meten met de Latijnse geleerdheid. Zoals bijvoorbeeld ook Luther heeft gedaan, wou hij bijdragen tot de emancipatie van de geletterde leek door hem in zijn eigen volkstaal te betrekken bij het geestesleven, dat tot dan tamelijk exclusief het voorrecht van de intellectuele elite was geweest.

Utenhove, Karel
(Gent, 18.03.1536 - Keulen, 31.08.1600) Humanist, Latijns dichter en calvinistisch voorman. Hij was een verre verwant van Jan Utenhove. Zijn vader, ook met de naam Karel, was in zijn jonge jaren ooit nog huisgenoot van Erasmus en leidde in de jaren 50 een soort salonprotestantisme in Gent. Om die reden moest hij in 1558 op de vlucht gaan naar Duitsland. Zoon Karel liep school aan de Zandberg, bij de beroemde Jan Ottho, samen met onder meer de later even beroemde Bruggeling Bonaventura de Smet, alias Vulcanius. Beide jonge mannen gingen in 1555 samen studeren aan de Leuvense universiteit, maar al het jaar daarop stuurde vader Karel zijn drie zonen naar Bazel. Karel woonde er afwisselend bij Sebastiaan Castellio en Thomas Platter, twee protestanten van het humanistisch-tolerante stempel.

Uyttersprot, Herman
(Denderbelle, 16.04.1909 - Gent, 12.11.1967) Herman Uyttersprot studeerde Germaanse filologie aan de Gentse universiteit, promoveerde in 1930 op een studie, Heinrich Heine en het Heinianisme in de Nederlandsche letterkunde, en behaalde in 1948 het Aggregaat Hoger Onderwijs met Heinrich von Kleist, de mensch en het werk. Aanvankelijk was hij atheneumleraar in Aalst, later doceerde hij Duitse literatuurwetenschap aan genoemde universiteit, eerst als lector (1945-1948), vervolgens als docent (1948-1951) en tenslotte als gewoon hoogleraar (1951-1967). Vanaf 1959 werd hij ook belast met de cursus Inleiding tot de voornaamste moderne letterkunden. In oktober 1952 vestigde hij zich in Gent, aan de Voskenslaan; vanaf oktober 1961 woonde hij in de Voetbalstraat.