Kopie van `Oxfam Solidariteit - Investeren lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Oxfam Solidariteit - Investeren lexicon
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 6


Directe Buitenlandse Investeringen
Foreign Direct Investment (FDI). Een buitenlandse investering wordt als een directe investering beschouwd indien de buitenlandse investeerder over 10% of meer van de aandelen of het stemrecht binnen een bedrijf beschikt. Door een dergelijke participatiegraad kan de eigenaar invloed uitoefenen op het management van het bedrijf.

Fundamentele ILO-conventies
In 1998 nam de Arbeidsconferentie de belangrijke ILO-Verklaring over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk aan. Die verklaring stelt dat vier belangrijke rechten zo fundamenteel zijn dat alle lidstaten -of ze de 8 afzonderlijke conventies daarover al of niet hebben geratificeerd- uit hoofde van hun lidmaatschap de plicht hebben deze toe te passen.
Het gaat om:
1. Recht op vereniging en collectief onderhandelen (Nrs 87 en 98)
2. Afschaffing van dwangarbeid en verplichte arbeid (Nrs 29 en 105)
3. Afschaffing van kinderarbeid (Nr. 138)
4. Afschaffing van discriminatie op basis van geslacht, ras, godsdienst, huidskleur, ... (Nrs 100 en 111).

Investeren
Geld aanwenden met een productieve bestemming

Investeringsakkoord
Akkoord tussen investeringsontvangende landen of regio’s en landen of regio’s waar de investering uit voorkomt. Het akkoord beschrijft de rechten en plichten van de partijen.

Multinational
Een onderneming met afdelingen in minstens twee landen. De 200 grootste controleren een vierde van de economische activiteit op wereldvlak.

Vrijhandelszone
Een geografische zone, enclaves van fabrieken waar vooral buitenlandse bedrijven gebruik maken van goedkope lokale werkkrachten. Ze worden ook EPZ of Export Producing Zones genoemd, in Latijns-Amerika heten ze maquilas. De investerende ondernemingen genieten er grote fiscale voordelen en elementen van de nationale sociale of milieuwetgeving zijn er niet van toepassing. Investeringsontvangende landen voeren een hevige concurrentie om via deze zones het voordeligste investeringsklimaat aan te bieden.