Kopie van `Lexicon van Search Engine vaktermen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Lexicon van Search Engine vaktermen
Categorie: Automatisering > Zoekmachines
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 23


Agent Name Delivery
De tactiek van het op maat presenteren van site pagina`s aan zgn. spiders van zoekmachines Normale bezoekers krijgen iets anders te zien als deze spiders. Op deze wijze kan plaatsing van een site pagina in de zoekmachine beïnvloed worden. Dit wordt meestal gedaan d.m.v. SSI door te kijken naar de inhoud van het veld HTTP_USER_AGENT De meeste browserprogramma`s bieden deze variabele aan als `Mozilla` (coined from Mosaic and Godzilla). Spiders van zoekmachines heten bijv. `Gulliver`, `Infoseek sidewinder`, `Lycos spider` and `Scooter`.

CGI
Common Gateway Interface - een standaard protocol voor communicaties tussen browser programma en de server software.

CGI Program
Elk programma dat voor in- en output gebruik maakt van het CGI protocol. In de praktijk wordt dit protocol gebruikt voor het verwerken van `forms` en database queries. Op deze wijze kan informatie verzameld en clients gewijs verstrekt worden. (dynamische paginainhoud)

Click through
Het proces waarbij op een link naar een bepaalde site ge-clicked wordt, om deze te bezoeken.
Een beslissend moment in het behalen van resultaat bij de presentatie van web gegevens in de zoekmachine. Een goede omschrijving levert betere waarden voor .

Client
Een computer, programma of proces dat informatie opvraagt van een ander programma, computer of proces. Een web browser (Netscape, Internet explorer) zijn client programma`s.

Font and background spoofs
Verzamelnaam voor verschillende manieren om tekst te verschuilen in web pagina`s, onzichtbaar voor de surfer, maar juist bedoeld voor de spiders van de zoekmachine. Meestal door tekst dezelfde kleur te geven als de achtergrond. De meeste spiders sanctioneren heden ten dage deze vorm van spamdexing. Pas op indien U bewust verschillende tinten van dezelfde kleur toepast voor tekst en achtergrond.

Hidden Text
Verborgen tekst op een web pagina. Deze teksten zijn wel toegankelijk voor spiders. Meestal is de oorzaak dat de ontwerper de tekst in dezelfde kleur laat weergeven als de achtergrond. Verborgen tekst kan ook worden opgenomen in comment statements of comment tags. Ook het toepassen van meer dan één title tag kan toegepast worden om tekst te verbergen. Over het algemeen worden deze technieken beschouwd als spamdexing en gesanctioneerd door de zoek machine door de pagina niet te indexeren op de positie te verlagen. De techniek stamt uit 1996/1997 en gaf destijd het gewenste resultaat, nl. een hogere positie in de zoekresultaten.

Hit
Een hit is in browser termen het opvragen van een HTML element. Dat kan een pagina zijn, maar ook een grafische file uit zo`n pagina; er kunne dus meerdere hits optreden bij het opvragen van Uw home pagina.
Een indexpagina van Uw site met daarop 10 buttons die elk een andere graphics file opvragen, levert dus 11 hits op. In zoekmachines of directories is een hit een gevonden site adres (URL), op basis van geleverde zoektermen.

HTML
HyperText Markup Language - de programmeertaal voor web pagina lay-out.

HTTP
Hypertext transfer protocol - het belangrijkste protocol voor dataoverdracht op het World Wide Web tussen servers en clients.

Search Engine (zoek machine)
In principe een gewone internetsite waarvan de server voorzien is van geavanceerde zoek en database software, zodat dynamisch zoekopdrachten in real time kunnen worden opgevraagd. De database inhoud wordt over het algemeen verzameld middels spider programma`s die systematisch aangemelde en andere sites benaderen en hun inhoud indexeren.
Enkele belangrijke zoek machines zijn Altavista, Excite, Hotbot, Lycos, Infoseek, Northern Light en Webcrawler. Opmerking: Yahoo is een directory, geen zoekmachine. Het begrip Search Engine zowel voor zoekmachines als directories door elkaar gebruikt.

Server
Een computer, programma of proces dat data verstrekt op verzoek van een client. Op het internet worden alle pagina`s op servers opgeslagen. Uw provider beheert de server van uw site.

Skewing
De techniek -door de search engines toegepast- om bepaalde groepen sites in de zoekresultaten kunstmatig te bevoordelen t.o.v. anderen. Meestal op grond van een menselijke beoordeling van de site (reviewing). Wordt momenteel door Infoseek experimenteel toegepast.

Spamdexing
Elke techniek of methode die de positionering van een bepaalde website verbetert ten koste van de kwaliteit van de index van de zoekmachine.

Spamming
zie spamdexing algemene benaming voor bulk reclame e-mail, de benaming in de zoek machine is daarvan afgeleid.

Spider, Spyder
Software programma`s op de computer van een search engine of zoekmachine die het web `afspeuren` naar sites, met als doel deze te integreren in de database van de zoekmachine.

Splash page
Als een gateway page, maar met een aanvullende functie nl het verzorgen van een (reclame) boodschap voordat de site kan wordne bereikt.

Spoofing
zie spamdexing

SSI
Server Side Includes. HTML statements die bij een daarvoor geschikte serversoftware mogelijkheid bieden op de plaats van het statement ander informatie in te voegen. Dit kan statische informaties zijn (ander web pagina), maar ook dynamische informatie uit bijvoorbeeld een database.

Syphoning
Benaming voor verschillende methoden van diefstal van de gegevens van populaire sites, om op deze wijze verkeer naar een andere site te leiden. Het gebruik van key words die duidelijk met de site niets van doen hebben zoals de naam van andere (grote) ondernemingen, organisaties en websites.

URL
Het adres van een bepaald web item, pagina of bestand. Universal resource Locator. Geeft een wereldwijd (webwijd) ondubbelzinnige aanduiding daarvan. Het eerste deel ervan geeft aan op welek wijze de inhoud verwerkt (begrepen) moet worden: http: voor webpagina`s, ftp: voor file transfer , telnet: voor copute rlogin procedure`s, mailto: voor e-mail adressen.

URL Submission
Zie Registration.

Web Copywriting
Het proces van tekst schrijven, speciaal voor web pagina`s. De kwaliteit ervan is bij bepaalde zoekmachines van belang in verband met de plaatsing en postionering.