Kopie van `Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
Categorie: Medisch
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 67


Abdominale heelkunde
Heelkunde met betrekking tot de buik

Ambulante patiënten
Niet-gehospitaliseerde patiënten.

Anatomo-phatologie
Ziektekunde met betrekking tot de bouw en samenstelling van het lichaam.

Andrologisch
Met betrekking tot het mannelijke geslachtsleven of de afwijkingen aan de mannelijke geslachtsorganen.

Anesthesiologie
De wetenschap omtrent de bescherming van mens of dier tegen levensbedreigende gevolgen van ziekte, ongeval of medische behandeling (bv.operatie). Tot het vakgebied behoren anesthesie, reanimatie, pijnbestrijding, de opvang van bewustelozen en patiënten met meervoudige letsels en intensieve zorg.

Aneurysma
Een plaatselijke verwijding van een bloedvat, een slagader of het hart. Deze verwijding ontstaat door een zwakke plaek in de wand van een bloedvat. Een aneurysma ontstaat ongemerkt en groeit geleidelijk.

Angiografie
Het maken van röntgenfoto`s van bloedvaten met behulp van contrastvloeistof. Door de vulling van de bloedvaten met contrastvloeistof zijn de bloedvaten duidelijk te zien op een röntgenfoto.

Aortaklep
De aortakleppen bevinden zich tussen de verschillende ruimten van het hart en voorkamers zodat het bloed niet in de verkeerde richting stroomt. De aortaklep bestaat uit drie halvemaanvormige slippen aan de oorpsrong van de grote lichaamsader ontspringend aan de linker hartkamer.

Aspartaam
Synthetische zoetstof.

Atherosclerose
Slagaderverkalking

Cervix
Hals

Circadiaan
Ongeveer een etmaal durend.

CPAP
CPAP (afkorting van continuous positive airway pressure - continue positieve druk via de neus). Tijdens de nacht wordt via een neusmasker voortdurend lucht in de neus en keel geblazen met een kleine compressor die naast het bed staat. Dierdoor ontstaat een overdruk in de keel waardoor het toeklappen van de keel verhinderd wordt.

CTG
Een cardiotocografie dient om de hartslag van de baby en de activiteit van de baarmoeder te controleren. De hartslag en baarmoederactiviteit worden geregistreerd op papier of opgeslagen in een computerbestand.

CVS
Chronisch vermoeidheidssyndroom, een langdurige en complexe aandoening. Bedrust brengt geen verbetering en de verschijnselen worden ernstiger wanneer iemand zich lichamelijk of geestelijk inspant. Het activiteitsniveau van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom ligt vaak lager dan voor het begin van de ziekte.

DVT
Diepe Veneuze Trombose, tromboses (bloedstolsel) in de diep in het lichaam gelegen aderen. Diepe veneuze trombose komt hoofdzakelijk voor in de benen, waarbij er een stolsel wordt gevormd in een van de grotere beenaderen. Het bloedstolsel kan de plaatselijke bloedcirculatie belemmeren. Ook kan het losschieten en met het bloed worden meegevoerd naar de longen. Dit wordt een longembolie genoemd.

Dwarslaesie
De dwarse onderbreking van de continuïteit van het ruggenmerg door trauma of ziekteproces, waardoor mobiliteit en sensibiliteit onder het niveau van het lestsel uitvallen en de willekeurige beïnvloeding van blaas en rectum worden opgeheven.

Dynamometrisch
Meting van de spierkracht.

Dysartrie
Een spreekstoornis die betrekking heeft op de articulatie van de gesproken taal. Men heeft moeite met het vormen van woorden, hetgeen zich kan uiten in een neiging tot stotteren. De patiënt spreekt onduidelijk door een aandoeningen van het zenuwstelsel.

Electrocardiogram
Afkomstig van een EKG (elektrocardiografie). Het is een curve van de actie stroom van het hart, geeft informatie over de hartfrequentie en het hartritme, over de wijze waarop de prikkelgeleiding plaatsvindt en over de toestand van de hartspier.

Elektromyografie
Een onderzoek waarbij men informatie verkrijgt over de toestand en het functioneren van de spier en zenuwen door het meten van de elektrische spieractiviteit. Deze meting gebeurt door oppervlakte elektroden op de huid te plakken. Een signaal wordt gedetecteerd en geeft de activiteit van de onderliggende spier weer.

Emfyseem
Een langzaam voortschrijdende longziekte. Bij longemfyseem gaan de kleine luchtzakjes in de longen kapot, waardoor geleidelijk het bruikbare longoppervlak kleiner wordt. Het longoppervlak is het deel van de longen dat zuurstof kan opnemen uit de ademhaling. Door dit verlies krijgen de vitale organen (o.a. de hersenen) te weinig zuurstof en komt te veel kooldioxide in de bloedbaan.

Ergotherapie
Paramedisch beroep dat zich richt op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de eigen woon-, leef- en werkomgeving. Mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen kunnen baat hebben bij ergotherapie.

ESWT
Extra Corporele Shock Wave Therapy. Vergrijzing van verkalkingen bij peesontstekingen.

Fecale incontinentie
Fecale incontinentie gaat gepaard met ongewild en ongecontroleerd verlies van ontlasting. De aandoening komt voornamelijk voor bij zeer jonge kinderen (encoprese), hoogbejaarden, dementerenden en tijdend operaties onder algehele verdoving (narcose).Fenulketornurie
Een stofwisselingsaandoening bij jonge kinderen als gevolg van een gendefect dat leidt tot een aangeboren enzymdefect. Hierdoor is het gehalte van fenylalanine in het bloed abnormaal hoog en verschijnt fenylketon (= fenylpyrodruivenzuur) in de urine (= fenylketonurie). Fenylalanine kan in het bloed worden aangetoond met behulp van de zogenaamde Guthrie-test.

Fertiliteitskliniek
Vruchtbaarheidskliniek.

Foetale geneeskunde
Geneeskunde betreffende de foetus (ongeboren baby).

Forensisch centrum
Centrum met betrekking tot de rechtszaken behorend.

Gynaecologie
Medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek, diagnose en behandeling van aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen en stoornissen in de vruchtbaarheid (= fertiliteit).

HPV
Een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken en seksueel overdraagbaar is. Dit virus veroorzaakt wratjes op de huid.

HPV vaccin
Vaccin tegen het humane papillomavirus (HPV). Dit virus veroorzaakt wratjes op de huid.

Hyperacusis
Een sterk verhoogde gevoeligheid van het gehoororgaan voor scherpe geluiden.

Hyperbare zuurstoftherapie
Therapie met gebruik van overmatige of vermeerderde zuurstof.

Hypersomnie
Slaapzucht, pathologische slaperigheid, neiging tot slapen of overmatige slaperigheid overdag. Er wordt een onderscheid gemaakt in een primaire vorm en vormen veroorzaakt door een psychische (o.a. depressie), lichamelijke aandoening (o.a. narcolepsie) of het gebruik van geneesmiddelen.

Hypersomnolentie
Overmatige slaperigheid.

Hypofyse
Een kleine hormoonklier van ongeveer 0,5 gram, die via een steeltje aan de hersenbasis is gekoppeld (= `hersen-aanhangsel`). De hypofyse is nauw verbonden met een andere hormoonklier, de hypothalamus, die zich ook in de hersenen bevindt. Hypofyse en hypothalamus vormen samen de belangrijkste schakel tussen het centrale zenuwstelsel, het autonome zenuwstelsel en de hormoonklieren van het lichaam.

ICSI
Intracytoplasmatische Sperma Injectie, een vorm van kunstmatige bevruchting. Bij deze techniek wordt een zaadcel dwars door de harde schil die de eicel omhult ingespoten, rechtstreeks in de eicel.

Immuno-adsorptie
Een laboratoriumtechniek om afweerstoffen te verwijderen. De techniek wordt gebruikt bij patiënten met inhibitoren (remmers) waarbij plasma dat via veneuze weg afgetapt werd, doorheen een complex toestel met kolommen geleid wordt. Die extraheren de antilichamen uit het plasma, dat dan weer geïnjecteerd wordt zonder de antilichamen. Daarna kunnen stollingsfactor-concentraten toegediend worden.

Immunologie
Medische wetenschap die zich bezighoudt met aandoeningen van het afweersysteem (= immuun-systeem) van het lichaam en de behandeling daarvan.

Klinische farmacologie
Farmacologie houdt zich bezig met de bestudering van de wisselwerking tussen biologisch actieve stoffen (geneesmiddelen) en levende organismen, zoals de mens.

Nierdialyse
Tijdens een nierdialyse wordt het bloed op kunstmatige wijze gefilterd. Afvalstoffen worden verwijderd, terwijl nuttige stoffen achterblijven. Er zijn twee vormen van dialyse. De behandelend arts bepaalt altijd in overleg met de patiënt welke vorm van dialyse het meest geschikt is.

Nierinsufficiëntie
Een verminderde filtratiesnelheid die leidt tot een ontoereikende verwijdering van de bij stofwisseling gevormde afbraakproducten uit het bloed.

Niet-invasief
Alle ingrepen die niet als belastend voor de patiënt kunnen worden beschouwd. Bijvoorbeeld een echografie.

NMRC
Neuromusculair Referentiecentrum

Nucleaire geneeskunde
Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde kan met behulp van een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof een afbeelding gemaakt worden van de werking van verschillende organen in het lichaam. De radioactieve stof in uw lichaam zendt straling uit die met behulp van een speciale gamma-camera gemeten kan worden.

Nutritiepathologie
Ziektekunde met betrekking tot voeding.

Oedemen
Vochtophopingen in lichaamsweefsel. Er kan in één bepaald deel, één orgaan of over het hele lichaam sprake zijn van oedemen. Een oedeem is te herkennen aan het kuiltje dat achterblijft als er gedurende tien seconden met de duim druk is uitgeoefend op gezwollen extern weefsel.

Oftalmologie
Oogheelkunde. Behandeling van oogziekten.

Orthopedie
Een onderdeel van de heelkunde dat zich specifiek bezighoudt met voorkoming en behandeling van ziekelijke vorm- en functieveranderingen van het bewegingsapparaat. Het is ook gericht op de behandeling van abnormaliteiten en ziekten.

OSA
Obstructieve slaapapneu.

OSAS
Obstructief slaapapneu syndroom.

Osteo-articulaire
Met betrekking tot het beenweefsel en de gewrichten.

Otologie
Oorheelkunde.

Otosclerose
Verharding van het midden- en binnenoor waardoor het binnenste gehoorbeentje (stijgbeugel) verstijfd en er doofheid optreedt.

Ovarium
Eierstok, de vrouwelijke geslachtsklier. De eierstokken zijn twee ongeveer 4 tot 5cm lange en 1 tot 2 cm brede klierachtige lichamen, die aan beide zijden van de uterus in het bekken liggen en door een bindweefselachtige band met het bovenste deel van de baarmoeder zijn verbonden. In de eierstokken worden de eicellen gevormd en ze produceren de vrouwelijke geslachtshormonen oestron en progesteron.

RX-opname
Radiologisch onderzoek of beeldvorming via röntgenstralen.

Slaapapneu
Het herhaaldelijk optreden van perioden van ademstilstand tijdens de slaap.

Spina
De wervelkolom, ruggengraat.

Spinale chirurgie
Chirurgie aan de wervelkolom of ruggengraat.

SSEP
Somato-sensory evoked potentials. Het SSEP-onderzoek kan zowel vanuit de handen als vanuit de voeten worden gemeten. Het geeft met informatie over dat deel van de gevoelszenuwbaan dat in het ruggenmerg en de schedel loopt. Tijdens dit onderzoek wordt uw reactie op gevoelsprikkels gemeten en geregistreerd.

Sympathectomie
Operatief doorknippen van een deel van het autonoom zenuwstelsel.

TBC
Tuberculose, een infectie-ziekte op de longen. TBC is een zeer besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de Kochbacil of Mycobacterium tuberculosis of kochbacil. De meest voorkomende vorm van deze ziekte is longtuberculose. Soms worden ook andere organen zoals de nieren, beenderen, hersenen, klieren, ... aangetast. Wanneer de afweer tekort schiet, treedt er weefselbeschadiging op. In dit stadium van tuberculose kunnen (vage) klachten ontstaan zoals moeheid, hoesten en gebrek aan eetlust.

Thorax
Borstkas, gevormd door het borstbeen, thoracale wervels en ribben. In de borstholte bevinden zich het hart, de grote vaten en de longen, de luchtpijp, een deel van de slokdarm. De Thorax is door het middenrif van de buikholte gescheiden. De inademing gebeurt door verwijding van de borstkas.

UPPP
Uvulo-Palato-Pharyngoplastiek of chirurgische wegname van de huig, de amandelbogen en een deel van de wand van het keelslijmvlies.

Uterus
Baarmoeder. Het orgaan bij de vrouw, gelegen tussen blaas en endeldarm in het kleine bekken, waarin het jonge embryo zich ontwikkelt. Het bestaat uit het baarmoederlichaam en de zich hieruit naar beneden toe voortzettende baarmoederhals die in de schede uitmondt.

Vulva
Alle uitwendige schaamdelen van de vrouw. Het is de huid rond de schede en bestaat uit de kleine en grote schaamlippen en de clitoris.