Kopie van `Sign - Digitaal lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Sign - Digitaal lexicon
Categorie: Diverse industrieën en ambachten > Drukwerk
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 74


Airbrush
Instrument voor sproei-effecten bij beeldbewerking. Verschillende airbrush-varianten zijn beschikbaar voor beeldbewerking, beeldmontage en bijzondere effecten.

Analoog
Wisselstroomsignaal.

Anamorphic distortion
Mathematisch gedefinieerde verandering van een omtrek binnen een beeld.

Anti-aliasing
Een computerfunctie die hoekige randen langs diagonalen of curven binnen een digitaal beeld `gladstrijkt`.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange. Internationaal tekencode die toetsenbord-input in digitale signalen omzet. De ASCII-code omvat alle letter- en getaltekens.

Assemble
Samenvoegen van verschillende data-soorten.

Bubble jet
Inkt-jet technologie gebaseerd op het gebruik van warmte om inkt te verdampen. De verdampte inkt wordt onder druk op het papier gespoten.

Buffer
Vluchtig geheugen in een computer. De inhoud gaat bij het uitschakelen verloren.

Byte
Standaardeenheid voor computerdata. Een byte is 8 bits.

CD-ROM
Compact Disc Read Only Memory. Elektronisch opslagmedium met een capaciteit van ruim 600 MB. De data die hierop opgeslagen zijn, kunnen alleen gelezen worden.

CEPS
Color Electronic Prepress System.

Clip Art
Gebruiksklare afbeeldingen die bij veel grafische programma`s meegeleverd worden.

Cloning
Digitaal instrument voor het maken van een exact duplicaat van bijvoorbeeld beelden of uitsneden van beelden.

CMYK
Subtractief kleursysteem dat op vier kleuren is gebaseerd: cyaan, magenta, geel en zwart (cyan, magenta, yellow, key = black).

CPU
Central Processing Unit. Centrale verwerkingseenheid. Het hart van de computer.

CT
Continuous Tone = halftoonbeeld. Een halftoonbeeld gebruikt één byte voor elke RGB-waarde en kan dus 256 schakeringen per kleur tonen en meer dan 16 miljoen kleuren.

CT-merge
Combinatie van twee halftoonbeelden zodat ze in elkaar over lijken te gaan.

Cut-paste
Knippen en plakken. Het verwijderen en invoegen van (delen van ) een beeld of tekst.

DDES
Digital Data Exchange Standard. Een datacode die het uitwisselen van beelddata tussen verschillende systemen zonder conversie mogelijk maakt.

DPI
Dots per inch. Maateenheid voor de resolutie van gedrukt materiaal. Ook: Digital Printing and Imaging Association.

DTP
Desk Top Publishing. Het prepareren en zetten van tekst en beeld op de computer.

Dye sublimation printer
Printer die de verschillende kleuren laat doordringen in het oppervlak van het papier. Het verschil in dekking per punt van de kleurstoffen cyaan, magenta, geel en zwart resulteert in een afbeelding waarvan de kleuren nauwelijks verschillen van die op het beeldscherm.

Dynamic range
Afstand tussen kleinste en grootste kleurdichtheid of tussen het helderste en donkerste punt die en systeem kan scannen, verwerken of afdrukken.

EGA
Enhanced Graphics Adaptor. Beeldscherm met relatief hoge resolutie.

Element
Afbeelding, grafiek of tekst in een compositie.Emboss
Digitaal filter bij de beeldbewerking. Laat het beeld als reliëfbeeld zien (in grijswaarden). Ook: een mechanisch proces waarbij een deel van het papier omhoog gedrukt wordt om reliëf te creëren.

Emulation
Software die op een computer eigenschappen van een (andere) computer simuleert.

Emulsion
De chemisch behandelde kant van een fotografische film.

EPS
Encapsulated Post Script (File). Een vector-georiënteerd grafisch bestandsformaat ontwikkeld door Adobe Systems. EPS heeft vaak de voorkeur voor vele computer-illustraties, vanwege zijn efficient gebruik van het geheugen en goede kleurbeheersing.

Erase
Verwijderen van data uit het geheugen of van een opslagmedium. Ook wel het verwijderen van delen van een beeld of tekst.

Ethernet
Net voor snel datatransport via coax-kabels.

Font
Een compleet assortiment van een bepaalde grootte van een lettertype. Hierin inbegrepen zijn meestal hoofdletters, interpunctietekens etc..

Four-colour process
Methode van printen in full-colour die gebruik maakt van kleurscheiding. Er worden vier platen gebruikt: cyaan, magenta, geel en zwart.

Gb
Gigabyte, formaat van ruim één miljoen bytes.

GCR
Gray Component Replacement: proces waarbij de drie kleuren cyaan, magenta en geel door zwart vervangen worden.

GIF
Grafic Image Format. Een 8-bits (256 kleuren of grijswaarden) of minder computerbestandsformaat. Populair op bulletin boards en op het Internet. GIF-files worden echter zelden of nooit gebruikt voor professioneel afdrukken.

GUI
Graphical User Interface. Het werkblad van een besturingssyteem.

Highlight
Het helderste punt in een beeld.

HSB
Hue, saturation, brightness. Kleur, verzadiging en helderheid. Kleursysteem dat op deze drie criteria is gebaseerd. Maximale helderheid levert in combinatie met maximale verzadiging de meeste sprekende versie van een tint op.

HSL
Hue, saturation, lightness. Kleur, verzadiging, lichtsterkte. Kleursysteem dat op deze drie criteria is gebaseerd. Verschilt in lichte mate van HSB. Bij maximale lichtsterkte levert elke tint of verzadigingswaarde wit op. Middelmatige lichtsterkte levert de meeste sprekende versie van een kleur op.

Image-setter
Belichter voor kleurscheidingen, ingedeeld in twee groepen: Postscript-compatible en anderen.

Imaging
Een beeld digitaliseren door middl van een scanner, camera of een optische lezer. Ook: transformeren van beelden door etsen, kleurverandering etc. op een computer.

JPEG
Joint Photographic Electronic Group. A common standard for compressing image data. JPEG is not commonly used in printing because of data loss.

Kilobyte
KB, 1024 bytes

LPI
Aantal lijnen van dots per lineaire inch. Maat voor de oplossing (resolutie) van een gedrukt beeld

MB
Megabyte. 1024 KB

Object oriented
Software die het de gebruiker mogelijk maakt objecten te definiëren, aanpassen en te plaatsen

OCR
Optical Character Recognition. Software die gescande gedrukte of handgeschreven tekst kan herkennen

Offline storage
Verschillende dragers voor het archiveren van data

Output
Output is het eindresultaat van het omzetten van elektronische bestanden in prepress materialen die gebruikt worden voor de productie van het drukwerk.

RGB color model
De primaire kleuren van het licht: rood, groen en blauw, die in verschillende proporties gecombineerd kunnen worden om een wijd spectrum van kleuren te produceren

SECAM
Système Electronique Couleur avec Memoire. Standaard TV-systeem in Frankrijk en Rusland

Seed fill
Vullen van een bereik met kleur. Ook de wederopbouw van het beeldscherm na een bewerking

Separations
Kleurscheidingen voor de drukvoorbereiding

Serial port
Seriële aansluitbus voor een computer, die 1 bit tegelijk kan zenden en ontvangen

Shade
Helderheid van een beeld

Shadow
Kleurinformatie die in het donkerste deel van het beeld vervat is

Silhouetting
Tweedimensionale weergave van een omtrek, die dan met zwart gevuld kan worden en voor een lichtere achtergrond geplaatst kan worden

Smear
Uitsmeren van kleuren aan randen of in delen van het beeld, alsof zij nat zijn

Smooth
Gladstrijken van oneffenheden aan de randen van afbeeldingen

Spatial resolution
Het kleinste deel van een beeld dat nog als onderdeel van het gehele beeld te herkennen is

Spray brush
Digitaal airbrush gereedschap

Spread
Vergroting van een beeld, zodanig dat er tussen heet beeld en de omgeving geen lege ruimte meer is (tegenovergestelde van choke)

Subtractive primaries
Subtractieve basiskleuren cyaan, magenta en geel. In gelijke delen gemengd leveren zij zwart op

Superimpose
Twee beelden over elkaar heen projecteren

Syquest
Extern en verwisselbaar opslagmedium

System
Verzameling van op elkaar afgestemde elektronische apparaten

UCA
Undercolour Addition. Elektronische functie voor het compenseren van het verlies aan kleurdichtheid

UCR
Undercolour Removal. Bij proceskleurenprinten: het reduceren van de hoeveelheid cyaan, magenta en geel waar zwart geprint moet worden om plaata te maken voor zwart

VGA
Video Graphics Array. Standaard voor weergave op een monitor

Write
Het schrijven op schijven

WYSIWIYG
What You See Is What You Get. Op het beeldscherm wordt weergegeven hoe het resultaat er uit zal zien

Zit
Onopzettelijk gemaakte data

Zoom
Vergroten van een deel van de data op het beeldscherm om nauwkeuriger te kunnen werken