Kopie van `Sign - Digitaal lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Sign - Digitaal lexicon
Categorie: Diverse industrieën en ambachten > Drukwerk
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 230


AA (Author`s alteration)
Veranderingen, anders dan correcties van fouten, binnen een beeld. Hierdoor ontstaat een afwijking van het origineel.

Additive primaries
Rood, groen en blauw licht (RGB). Zij geven, in gelijke delen toegevoegd, wit licht.

Adressable resolution
De grootst mogelijke resolutie (aantal beeldpunten of pixels) die een beeldbewerkingsstation bewerken kan.

Airbrush
Instrument voor sproei-effecten bij beeldbewerking. Verschillende airbrush-varianten zijn beschikbaar voor beeldbewerking, beeldmontage en bijzondere effecten.

Aliasing
Ongewenste effecten (m.n. hoekige randen langs diagonalen of curven) die bij dataconversie ontstaan.

Analoog
Wisselstroomsignaal.

Anamorphic distortion
Mathematisch gedefinieerde verandering van een omtrek binnen een beeld.

Anti-aliasing
Een computerfunctie die hoekige randen langs diagonalen of curven binnen een digitaal beeld `gladstrijkt`.

Archive
Opslaan of archiveren van data (bv. op een `optical disk`) .

Artefact
Zichtbare beeldfouten, bijvoorbeeld aliasing of moiré.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange. Internationaal tekencode die toetsenbord-input in digitale signalen omzet. De ASCII-code omvat alle letter- en getaltekens.

Assemble
Samenvoegen van verschillende data-soorten.

Background processing
Achtergrond verwerking. Een proces dat op de achtergrond doorloopt, terwijl de gebruiker op de voorgrond schijnbaar gelijktijdig met ander werk bezig is.

Banding
Indeling van het kleurverloop in stappen.

Baud rate
Snelheid van de data-overdracht via een modem. Gebruikelijke snelheden zijn 1200, 2400, 9600, 14.400, 28.800 Baud. Om de overdracht in bytes per seconde te berekenen moet het Baudgetal door 8 gedeeld worden.

Bernoulli box
Magnetisch opslagmedium dat voor PC`s gebruikt wordt.

Bezier curves and surfaces
Een verzameling formules voor het beschrijven van gebogen lijnen (Bezier curve) en oppervlakken (Bezier surface). Voor het eerst gebruikt in 1972 om auto-oppervlakken te modelleren. Lijnen en oppervlakken worden gedefinieerd door `anchor points` en `endpoints` die interactief verplaatst kunnen worden. Dit maakt Bezier curves en surfaces uitermate geschikt voor grafisch ontwerp op de computer.

Binary
Getalsysteem dat gebaseerd is op twee waarden: het kent bijvoorbeeld alleen de toestanden 0 en 1.

BIOS
Basic Input-Output System. Dat deel van het besturingssysteem van de IBM PC dat op het laagste niveau als interface met randapparatuur functioneert .

Bit
Binary digIT. Kleinste informatie-eenheid in een computer, weergegeven door een 0 of een 1. Acht bits vormen één byte.

Bitmap
Beeld dat uit pixels-beeldpunten bestaat die in een rechthoekig raster gelijkmatig verdeeld zijn.

Bleed
Een illustratie of grafisch element uitbreiden tot buiten de spiegel van een pagina, dus tot in de marges van een pagina.

Blend
Vermengen. Combinatie van twee of meer kleuren zonder zichtbare overgangen.

Blur
Vervagen van de randen of lijnen van een kleurzone of tussen twee beelden om zo een continu kleurverloop te krijgen.

Bubble jet
Inkt-jet technologie gebaseerd op het gebruik van warmte om inkt te verdampen. De verdampte inkt wordt onder druk op het papier gespoten.

Buffer
Vluchtig geheugen in een computer. De inhoud gaat bij het uitschakelen verloren.

Byte
Standaardeenheid voor computerdata. Een byte is 8 bits.

CAD
Computer Aided Design. Ontwerpprogramma voor de PC en de Macintosh dat onder andere gebruikt wordt door ingenieurs, architecten en grafisch ontwerpers. Beroemd voorbeeld is het AutoCAD programma.

Canvas
Beeldschermachtergrond bij grafische voorstellingen en beelden.

CD-ROM
Compact Disc Read Only Memory. Elektronisch opslagmedium met een capaciteit van ruim 600 MB. De data die hierop opgeslagen zijn, kunnen alleen gelezen worden.

CEPS
Color Electronic Prepress System.

Choke
Methode om ruimtes tussen verschillende kleuren inkt, zoals zij te zien zijn op de gedrukte pagina, te vullen. Ook: verkleinen van grafische- en beeldelementen.

Chromalin
Een `colourproof` systeem van DuPont.

Chrominance
Het kleuraandeel van de pixel gebaseerd op het HSL-kleurenmodel (Hue-Saturation-Lightness) waarin helderheid geen rol speelt. Neutrale grijstinten hebben geen chrominance. De kleur is een combinatie van luminance en chrominance.

Clip Art
Gebruiksklare afbeeldingen die bij veel grafische programma`s meegeleverd worden.

Cloning
Digitaal instrument voor het maken van een exact duplicaat van bijvoorbeeld beelden of uitsneden van beelden.

CMYK
Subtractief kleursysteem dat op vier kleuren is gebaseerd: cyaan, magenta, geel en zwart (cyan, magenta, yellow, key = black).

Color key©
Een 3M `colourproof` systeem.

Colour curves
Systeem voor kleurcontrole. De lijnen kunnen door individuele aanpassingen aan het beeldscherm door de gebruiker veranderd worden.

Colour depth
Kleurdiepte. Het aantal kleuren dat gelijktijdig weergegeven kan worden op een beeldscherm.

Colour mixing
Het mengen van kleuren op het beeldscherm.

Colour proof
Afdruk (Chromalin, Matchprint, ColorKey etc.) ter controle van compositie en kleur voorafgaand aan de uiteindelijke productie.

Colour scan
Kleurenscan. Het digitaliseren van een kleurendocument voor gebruik op een computer.

Colour separations
Scheiding van een meerkleurenbeeld in de vier enkelvoudige kleurenbeelden cyaan, magenta, geel en zwart.

Colour transparent
Halftoonbeeld of grafische voorstelling op film.

Composite
Samenstelling van afbeeldingen, grafische voorstellingen en tekst.

Composite image
Een foto of andere afbeelding die is opgebouwd uit een combinatie van verschillende beelden.

Compression
Compressie. Het reduceren van de totale hoeveelheid bits door codering om de beschikbare geheugenruimte te vergroten of om de overdrachtssnelheid te verbeteren.

Computer graphics
Methoden en technieken voor het construeren, manipuleren, opslaan en weergeven van door een computer gegenereerde beelden.

Connectivity
Mogelijkheid voor verschillende computers en randapparatuur om programma`s en data gezamenlijk te gebruiken.

Contouring
Ongewenst effect. Ontstaat bij onnauwkeurige data-berekening.

Contrast
Verschil tussen de donkerste en lichtste delen van een beeld.

Converting
Omzetten van een beeld van het ene kleursysteem in het andere, of van het ene dataformaat in het andere.

CPU
Central Processing Unit. Centrale verwerkingseenheid. Het hart van de computer.

Crisp
Scherp maken van delen van een beeld.

Cross-platform
Mogelijkheid om verschillende computersystemen (platforms) te gebruiken (bv. Vax, Sun, PC en Mac).

CRT
Cathode Ray Tube. Beeldscherm van een computer.

CT
Continuous Tone = halftoonbeeld. Een halftoonbeeld gebruikt één byte voor elke RGB-waarde en kan dus 256 schakeringen per kleur tonen en meer dan 16 miljoen kleuren.

CT-merge
Combinatie van twee halftoonbeelden zodat ze in elkaar over lijken te gaan.

Cut-paste
Knippen en plakken. Het verwijderen en invoegen van (delen van ) een beeld of tekst.

DAT
Digital Audio Tape. Acht millimeter tape die vaak voor data-opslag gebruikt wordt.

DDES
Digital Data Exchange Standard. Een datacode die het uitwisselen van beelddata tussen verschillende systemen zonder conversie mogelijk maakt.

Density
Maat voor kleuraandeel in een beeld.

DIF
Data Interchange Format.

Digital
Numeriek. Data zijn gecodeerd in het binair getalsysteem.

Digital Imaging
Het creëren van een digitale kopie van een illustratie of foto.

Digital Photography
Digitale fotografie. Het fotograferen van beelden met een digitale camera, waardoor de beelden rechtstreeks digitaal opgeslagen worden in de camera.

Digital Printing
Manier van afdrukken waarbij de drukpers of printer rechtstreeks aan de computer gekoppeld is.

Digitize
Omzetten van analoge in digitale data.

Digitizing tablet (digitizer)
Een electronisch tekenblad waarop men met een pen exacte tekeningen kan maken. Het getekende verschijnt op de monitor.

Disc
Magnetisch of optisch opslagmedium (floppy disc, optical disc etc.).

Distortion
Vervorming. Ook: verandering van formaat zonder de proporties te behouden.

Dither
Techniek die gebruikt wordt bij reductie van het aantal kleuren van een afbeelding, Door, op een vooraf in te stellen wijze, bepaalde kleurwaarden toe te kennen aan pixels, wordt getracht de afbeelding een natuurlijker aanzicht te geven.

DOS
Disk Operating System. Besturingssysteem voor een computer. Gebruikelijker is tegenwoordig OS, Operating System.

Dot
Kleurpunt. Een dot heeft een vaste kleurdichtheid bij variabele grote.

Dot matrix
Printmethode waarbij beelden en lijnen door puntjes weergegeven worden.

DPI
Dots per inch. Maateenheid voor de resolutie van gedrukt materiaal. Ook: Digital Printing and Imaging Association.

Drum scanner
Optische scanner waarbij het te scannen materiaal op een drum of trommel gespannen wordt. Een smalle lichtstraal doordringt het materiaal en valt door een lens, waarachter dit licht in digitale data omgezet wordt. Drum scanners leveren hogere resolutie en kleurechtheid dan bv. Flatbed scanners.

DTP
Desk Top Publishing. Het prepareren en zetten van tekst en beeld op de computer.

Dye sublimation printer
Printer die de verschillende kleuren laat doordringen in het oppervlak van het papier. Het verschil in dekking per punt van de kleurstoffen cyaan, magenta, geel en zwart resulteert in een afbeelding waarvan de kleuren nauwelijks verschillen van die op het beeldscherm.

Dynamic range
Afstand tussen kleinste en grootste kleurdichtheid of tussen het helderste en donkerste punt die en systeem kan scannen, verwerken of afdrukken.

EGA
Enhanced Graphics Adaptor. Beeldscherm met relatief hoge resolutie.

EIM
Electronic Image Manipulation System. Normaalgesproken wordt daarmee een RGB-systeem bedoeld.

Element
Afbeelding, grafiek of tekst in een compositie.

Emboss
Digitaal filter bij de beeldbewerking. Laat het beeld als reliëfbeeld zien (in grijswaarden). Ook: een mechanisch proces waarbij een deel van het papier omhoog gedrukt wordt om reliëf te creëren.

Emulation
Software die op een computer eigenschappen van een (andere) computer simuleert.

Emulsion
De chemisch behandelde kant van een fotografische film.

EPS
Encapsulated Post Script (File). Een vector-georiënteerd grafisch bestandsformaat ontwikkeld door Adobe Systems. EPS heeft vaak de voorkeur voor vele computer-illustraties, vanwege zijn efficient gebruik van het geheugen en goede kleurbeheersing.

Erase
Verwijderen van data uit het geheugen of van een opslagmedium. Ook wel het verwijderen van delen van een beeld of tekst.

Ethernet
Net voor snel datatransport via coax-kabels.

Exabyte
8mm-tape voor het opslaan van grote hoeveelheden data. Exabyte-tapes kunnen tot 5 gigabyte opslaan.

File compression
Het reduceren van de grootte van een file door codering om een snellere dataoverdracht te bewerkstelligen of minder beslag te leggen op de aanwezige schijfruimte.

Finishing
De laatste hand die gelegd wordt aan een geprinte afbeelding, zoals lamineren of opplakken.

Flatbed scanne
r Scanner met vast plat oppervlak voor het scannen van doorzichtige en ondoorzichtige afbeeldingen. Oplossend vermogen tot 2400 dpi.

Flip
Horizontaal draaien van een beeld over 180 graden.

Flop
Spiegelen van een beeld over de horizontale of verticale as.

Flying spot scanner
Het object bevindt zich in een `donkere kamer` terwijl de lichtstraal het beeld met een raster aftast.

Font
Een compleet assortiment van een bepaalde grootte van een lettertype. Hierin inbegrepen zijn meestal hoofdletters, interpunctietekens etc..

Four-colour process
Methode van printen in full-colour die gebruik maakt van kleurscheiding. Er worden vier platen gebruikt: cyaan, magenta, geel en zwart.

Frame
Eén beeldje van een video of TV-uitzending.